Wednesday, June 4, 2014

Descrierea cerintelor postului de antrenor secund, ajutor in cadrul unui club de inot03 iunie 2014 Descrierea cerintelor postului de antrenor secund, ajutor in cadrul unui club de inot
Îndatoririle și responsabilitățile unui  antrenor secund / ajutor includ , următoarele funcții , care nu sunt enumerate în ordine speciala ca importanță sau semnificație si nu sunt limitate.....:
1 . Selectioneaza si initiaza viitori sportivi pentru includerea lor intr-un  mediul exigent de lucru. 


2 . Asista si ajuta  antrenorul in organizarea si punerea în aplicare practică a programului grupelor constituite . 


3 . Tine legatura permanent cu forurile conducatoare ale activitatii pentru a impune regulile și regulamentele din domeniu . 


4 . Asistă antrenorul, echipa cu aranjamentele si formele, actele de călătorie, inclusiv cazare si masa . 


5 . Coordoneaza  managementul  pentru toata activitatea grupei unde este angajat.


6 . Asista antrenorul  la pregătirea și punerea în aplicare a programelor de antrenament [ înot rezistență specifică și programul  condiționat de lucru pe uscat] . 


7 . Sustine, sprijina programele de instruire, personalizeaza, individualizeaza  activitatea  sportivilor. 


8 . Trebuie sa fie un bun demonstrant al tuturor miscarilor, exercitiilor executate de sportivi si sa aiba abilitatea de-ai motiva pentru activitatea de performanta . 


9 . Este cel care organizeaza ’intreruperile dirijate’ [la 3 sau 6 luni] pentru a aduce noi grupe de incepatori  in cadrul cerintei de selectie permanenta . 


10 . Participă la planificarea activitatii și la  întâlniri  vis-a-vis  de programul de înot . 


11 . Coopereaza  cu toti antrenorii și personalul administrativ din cadrul programului de activitate . 


12 . Respecta responsabilitățile administrative {taxele, abonamente, premieri} care vor fi alocate de către antrenorul șef.


El poate fi atestat si angajat daca:
1 . Are o diplomă de licență într-un domeniu sau echivalentul necesar unui instructor de inot .

2 . Experienta de înot ca antrenor, instructor, la nivel de club .

3 . Cunoașterea tuturor normelor  emise de forurile conducatoare a activitatii de înot .

4 . Trebuie să fie capabil să demonstreze abilitati evidente de socializare [exclus vedetismul si comportarea neloaiala]


 5 . Are abilitatea de a selectiona usor pe cei apti pentru practicare inotului sportiv.


 6. Posedă o personalitate  puternică  si abilități de comunicare și de management organizatoric, spre a deveni un model pentru sportivi . 


7 . Trebuie să demonstreze ca stie sa comunice in situatii dificile , sa aibe abilități de bun organizator  capabil de a lucra în mod eficient cu personalul  administratic si cu birocratia specifica activitatii.

8 . Sa rezulte cert ca poate vorbi, comunica, eficient în limba romana , atât oral cât și în scris , inclusiv capacitatea de a intelege si respecta  instrucțiunile referitoare la probleme de sport într-un cadru dat de activitatea de antrenorat .

9 . Abilitatea de a executa activități fizice, punctuale, necesare îndeplinirii funcțiilor principale ale postului oferit.

10 . Cunoașterea și abilitatea de a folosi calculatoarele și o varietate de aplicații software  IT.

11 . Abilitatea de a interacționa eficient cu o mare varietate de oameni într-un mod care portretizeaza pozitiv clubul, echipa și  programele sale .

12 . Abilitatea de a lucra independent, precum și să poata stabili și să mențină relații armonioase cu alte categorii de personal , parintii-familiile sportivilor si cu sportivii insasi .
===========   
Acest material poate servi la organizarea de catre Comisiile locale sau de federatie, cluburi,  a unor norme si cursuri de calificare, care sa stimuleze activitatea de perspectiva....

No comments: