Sunday, December 15, 2013

Cum i-am cunoscut pe Johnny Weissmuller si Vladimir Salnikov...


retro


Summary- from "About swiming... with Mircea Olaru", SSE, 2007
How do I know - Johny Weissmuler ('75) and Vladimir Salnikov ('83)
In 1975, in July, Johnny, did a world tour, has arrived and officials in Istanbul and brought him to the 'best' club swimming IYIK Ortakoy on the European side of Boforului located, the club was working about a year. It was already old already (71 years) and body of those years ...
Among the 'comets' My kid was a 10-year swim copy -' Gunes' knew 'when 1.04,90 100m free (!!!) ... .  

Johny competed with Gunes (translated 'Sun') across the width of the pelvis and has done everything that's out .. second was a gesture of true champion. At the end of 'hostilities' I was given ...: 'Our coach in Romania' Johny but has not outlined any gesture in addition to this statement .... A few days later I told the club about its origin and the world was pleasantly surprised.But then I never knew that Johnny was born in 1904 in future Romania(1918), Timisoara - Freidorf district, after which his family emigrated to the U.S. ... - received U.S. citizenship in 1928 when I had barely conquered five Olympic gold medals.May the joke more seriously .... those medals could be the first five gold medals for Romania, so we currently have 'reported' sporting public that we have the record, eight Olympic gold medals (with the two of Diana Mocanu, 100-200 m back to Sydney in 2000 and Camelia Potec 400m free in 2004 - Athena) ...

.------------------------------------------------

At the other extreme is the image that has failed 15 times the performance of Johnny Weismuller became the first swimmer who has exceeded the boundaries of psychological Performance under the average of 1500m swim sec/100m 60de. (Johnny was the first in 1922, Alameda, USA 0.58,60)And then it became an 'obsession' to all coaches, athletes -'To succeed in my sample, below the average swim-100m ... 60 seconds. "Only crawl swimming test which ensures that few people thought the average fund was swimming test - m. But in the years 1500 Olympics in Moscow, this has been achieved.These are Russian-Vladimir Salnikov, 'Czar' (in photo with his coach Igor Koşkin) who succeeded in 1980 to travel the longest sports swimming test (1500m) with an average of under one minute per mile - Moscow 14.56,40 / 1980.
From the first swimmer who managed to give her a record average speed of less than one minute, the distance of 100m (Johny Weissmuler) can say that in about six decades, to swimming performance have evolved '15 times' ... ..
(Salnikov and Prof. Igor Koşkin, photo from personal collection)

Currently, few world records in swimming are still an average speed over a minute - are evidence of breaststroke, women's swimming tests But the fund 'fight' with continuous seconds and gradually, not in a short time ... it can be said that all the samples, the average speed is less than 60''înaintare/100m.On Salnikova Volodya and his coach Igor Koşkin I met in 1983 at a joint training camp in Tzahkadzor in Armenia at the Olympic training base located at an altitude of 2000m. The encounter was a manifestation of friendship on both sides, next time they offered me the opportunity to consult their training program (discussions without time limits or language), have 'leakage of' effort Zoning percentages that were attributed to swimming (as a funny joke ... reported that they took an idea zoning from canoteuri ... which, in turn, have 'borrowed' from ... canoteuri Romanian, and our coaches did not know and may not know even today to apply zoning effort in training cf periodization, etc ....)Politrugii of that time were slight invitation by our delegation, this famous couple to come to Romania, namely in Sinaia, Montana Hotel, communists loved so much - a career that  
L. Dumitrescu, V. Costandache, etc. Romanian sports politrugs) .... 
Selective Bibliography
 Robert Kiphuth 1951 - Basic swimming, Nicholas Kaye, London, 
Gerhard Lewin 1965 - Schwimmen, Spoerverlag, Leipzig, 
Don Talbot 1967 - Swimming to win, Hawthorn Books Inc., N-York
 On Forbes Carlile 1969-Swimming, Lib Sportss Pelham, London 
Harry Gallagher 1970 - On swimming, Pelham Books, London, 
Forbes Carlile 1971 - On swimming, Pelham Books, London,
 Cecil Colwin 1971 - On swimming, Pelham Books, Lomdon, 
J. Allard 1972 - Medical Aspects of Swimming, Pelhm Books, London 
Don Gambril 1972 - Schwimmen, Leistungsport, Bockenem, 
James Counsilman 1974 - The Science of Swimming, Inc. Prentice Hall., 
Don Talbot 1976-How to swim faster, Jack Pollard Publishing, Pytsburg, 
J. Counsilman 1977 - Competitive Swimming, Bloomington Indiana
Alexander Smith
1978-Schwimmen, BLV Munich,
 Fahnemann Albrecht 1981 - Die Großen wasserspielle, Swimmsportverlag, 
John Dragan.1982 Applied Sports Medicine, Sport-Turism Publishing House, Bucharest. 
E. Maglischo1982 - Swimming Faster, California St. Col,
 Manfred Scholich 1982 - Kreistraining, Sportverlag,, Berlin 
Aurel Urmuzescu 1982 - Complexity effort swimming, Ed CCDEFS, Buc. 
Renato  Manno - 1983 Theory dell'allenamento - Nuoto,Scuola dello Sport, Rome 
Denis Pursley 1989 - Climb to the top, Aquazoid Publk., 
Helga Pfeifer-Schwimm 1993 - Training im Verein, Sportverlag, Berlin,1995 
Dick Hannula - Coaching swimming successfullz, Human Kinetics, Avon1999 
Emmett Hines-Fitness swimming, Human Kinetics, Leeds,

Rezumat
Cum i-am cunoscut pe – Johny Weissmuler (‘75) şi pe Vladimir Salnikov (‘83)
I
n 1975, în luna Iulie, Johny, a făcut un turneu mondial; a poposit şi la Istanbul iar oficialităţile l-au adus la ‘cel mai bun’ club de înot, IYIK Ortakoy, situat pe malul european al Boforului, club la care lucram de cca un an de zile. Era deja deja bătrân (71 de ani) şi cu corpul acelor ani… Printre ‘cometele’ mele era şi un puşti de 10 ani care înota exemplar - ‘Guneş ‘ştia’ atunci 1.04,90 la 100 m liber (!!!)…. Johny a concurat, cu Guneş (în traducere ‘Soare’) pe lăţimea bazinului şi a facut totul că să iasă al .. doilea, un gest de adevărat fost campion. La terminarea ‘ostilităţilor’ i-am fost prezentat …: ‘antrenorul nostru din România’ dar Johny nu a schiţat nici un gest în plus faţă de această precizare…. Peste câteva zile le-am spus celor din club despre originea sa şi lumea a rămas plăcut mirată.
Dar atunci nici eu nu ştiam că Johny, născut în 1904, la Timişoara - cartierul Freidorf, după care familia sa a emigrat în SUA …- a primit cetăţenia americană deabea în 1928 când deja cucerise 5 medalii de aur la JO.
Mai în glumă, mai în serios…. acele medalii puteau fi primele 5 medalii de aur pentru România; astfel, la ora actuală am fi putut ‘raporta’ opiniei publice sportive că noi avem, în palmares, 8 medalii de aur la JO (cu cele două ale Dianei Mocanu, 100+200 m spate, Sidney 2000 şi Camelia Potec la 400 m liber în 2004 - Athena)….
------------------------------------------------
La extrema cealaltă se află imaginea celui care a reuşit de 15 ori performaţa lui Johny Weismuller care a fost primul înotător ce a depăşit graniţa psihologică a performaţei de a înota 1500m sub media celor 60de sec/100m. (Johny a fost primul în 1922, Alameda, SUA, 0.58,60)
Si de atunci a devenit o ‘obsesie’ a tuturor antrenorilor, sportivilor –
‘să reuşesc, în proba mea, să înot sub media de 60 sec- 100m….’
Singura probă de înot craul la care puţini se gândeau să asigure această medie era proba de înot fond – 1500 m. Dar în anii Olimpiadei de la Moskova, acest lucru a fost realizat .
Este vorba de rusul Vladimir Salnikov- ‘Ţarul’ (în foto alături de antrenorul său Igor Koşkin) care a reuşit în 1980 să parcurgă cea mai lungă probă de înot sportiv (1500m) cu o medie de sub un minut pe fiecare sută de metri – Moskova 14.56,40/1980.
De la primul înotător care a reuşit să dea recordului său o viteză medie de sub un minut, pe distanţa de 100m ( Johny Weissmuler) se poate spune că, în circa şase decenii, performanţele la înot au evoluat ‘de 15 ori’…..
(Salnikov şi prof. Igor Koşkin, foto din colecţie personală)
La ora actuală puţine recorduri mondiale la înot au încă o viteză medie de peste un minut – sunt probele de bras, probele feminine de înot fond s.a Dar ‘lupta’ cu secundele continuă şi treptat, nu în scurt timp …, se va putea spune că la toate probele, viteza medie de înaintare/100m este de sub 60’’.
Pe Volodea Salnikov şi pe antrenorul acestuia Igor Koşkin i-am cunoscut, în 1983, la un cantonament de pregătire comună, la Tzahkadzor în Armenia, la baza de pregătire olimpică situată la altitudinea de 2000m. Intâlnirea fost o manifestare prietenească de ambele părţi; ocazie când mi-au oferit posibilitatea de consultare a programului lor de pregătire (discuţii fără limite de timp sau limbaj), au ’desconspirat’ procentajele care erau atribuite Zonării efortului la înot ( ca o gluma nostimă… au relatat ca ideia zonării au luat-o de la canoteuri… care, la rândul lor, au ‘împrumutat-o’ de la … canoteuri români, iar antrenorii noştri nici nu ştiau şi poate nu ştiu nici astăzi să aplice zonarea efortului în antrenamente cf. periodizării etc….)
Politrugii din acea vreme au bagatelizat invitaţia lansată prin delegaţia noastră, acestui faimos cuplu, de a veni în Romania, mai exact la Sinaia, Hotel Montana, atât de mult iubeau comunişti - de carieră ca
L. Dumitrescu,V. Costandache, ş.a. sportul românesc)….
Bibliografie selectivă
1951 Kiphuth Robert – Basic swimming, Nikolas Kaye, London,
1965 Lewin Gerhard – Schwimmen, Spoerverlag, Leipzig,
1967 Talbot Don – Swimming to win, Hawthorn books inc, N-York,
1969 Carlile Forbes– On Swimming, Pelham Sportss Lib, London
1970 Gallagher Harry – On swimming, Pelham Books, , London,
1971 Carlile Forbes – On swimming, Pelham Books, London,
1971 Colwin Cecil – On swimming, Pelham Books, Lomdon,
1972 Allardice J. – Medical Aspects of Swimming, Pelhm Books, London
1972 Don Gambril – Schwimmen, Leistungsport, Bockenem,
1974 James Counsilman - The science of Swimming, Prentice Hall Inc.,
1976 Don Talbot– How to swim faster, Ed. Jack Pollard, Pytsburg ,
1977 Counsilman J. – Competitive Swimming , Bloomington Indiana
1978 Alexander Popescu –Schwimmen, BLV Munchen,
1981 Albrecht Fahnemann – Die grossen wasserspielle, Swimmsportverlag,
1982 Ioan Dragan,. Medicina sportivă aplicată, Ed. Sport-Turism, Buc.
1982 Maglischo E. – Swimming Faster, California St. Col,
1982 Scholich Manfred – Kreistraining, Sportverlag, , Berlin
1982 Urmuzescu Aurel – Complexitatea efortului la înot, Ed. CCDEFS, Buc.
1983 Renato Manno – Teoria dell’allenamento – Nuoto,Scuola dello sport, Roma,
1989 Denis Pursley, – Climb to the top, Aquazoid Publk.,
1993 Helga Pfeifer– Schwimm – Training im Verein, Sportverlag, Berlin,
1995 Dick Hannula – Coaching swimming successfullz, Human Kinetics, Avon,
1999 Emmett Hines– Fitness swimming, Human Kinetics, Leeds,