Monday, July 26, 2010

Doctore, parca si inotul este recomandat pentru ......

Are You Waiting to Exhale?

From:
"Al Sears, MD"
...

To:mircea


Al Sears, MD
11903 Southern Blvd., Ste. 208
Royal Palm Beach, FL 33411
July 26, 2010
Dear mircea,
I want you to stop for a moment and try this simple breathing exercise.
Step 1: Begin by exhaling completely as you count to 5. Force out every drop.
Step 2: Inhale deeply for at least a slow count of 4. Fill your lungs until you can’t inhale any more.
Step 3: Hold your breath for at least a slow count of 7.
Step 4: Now exhale for at least a slow count of 8. Empty your lungs fully, then force out any remaining air.
Now, how do you feel?
I learned this breathing exercise in southern India eight years ago and I’ve been doing it ever since. It not only makes me calmer, but it helps my body heal itself. Before I started it, I used to have an annoying cough in the morning. Now it’s gone.
I’ve always known the mind-body connection is strong. You can use it to heal yourself using nothing more than your own energy. If you practice this, you can drop your pulse rate, lower your blood pressure, and calm your mind.
The Chinese masters knew all about this. Their ancient healing technique called Qigong (pronounced “chee-gung”) is an easy-to-follow combination of controlled breathing, focused concentration, and simple movement.
You may be skeptical about things that claim to “balance your energy” – or techniques that create a healing effect using nothing but your breath and a few strange-looking movements. And I wouldn’t blame you for thinking it’s an empty promise…
But after several years of experimenting, I know there’s something to it. In fact, I can actually feel that there’s something to it.
A while back, I discovered a teacher who lives in Minnesota – his name is Chunyi Lin and he’s the creator of Spring Forest Qigong. Chunyi is from China, and he teaches the ancient styles that have been passed down from teacher to student for over 5,000 years. He teaches Qigong in a way that absolutely everyone can do… and can benefit from.
What’s more, he’s working with doctors from the University of Minnesota and the Mayo Clinic. Turns out, his style of Qigong is helping people overcome physical, mental, and emotional issues – even reversing disease.
The list of conditions being treated with Spring Forest Qigong is too long to mention here, but a few include:
  • Migraines, sinus problems, and allergies
  • Fat loss
  • Diabetes
  • Heart disease
  • Cancers
  • Strokes
  • Digestion
  • Hearing and Vision
Here’s how Spring Forest Qigong works: You repeat a series of simple movements while breathing calmly and deeply. You use your imagination to guide your breath into the major energy points in your body.
When you begin practicing Qigong, you’ll notice extra energy right away.
At the end of the day, Spring Forest Qigong is a great tool for invigorating your body and letting go of stress and anxiety.
It has a long track record and is simple to learn and do. All you have to do is pop in the DVD and follow along.
If you’d like to know more about Chunyi Lin and Spring Forest Qigong, click here…

To Your Good Health,
Al Sears, MD

O 'replica' necesara... mai ales pt Copii si Juniorii II.....

-->

PROIECT//
25 iulie 2010 ... acest tip de concurs poate fi alipit CN Jun II sau la alte competitii locale de Copii> Masters....!!!

FRN- Regulament BEST
Concept implementat de :Prof. Mircea Olaru, Bucharest August 2005


Comentariu introductiv:
Atât de complicata escaladare a top-ului, în supremaţia omului sportiv asupra apelor ’bine dresate’ într-un bazin olimpic de înot.., se rezumă, în fond, la două mari cerinţe:

1/. Foloseşte inteligent formulele BEST şi IPA, care se desprind sugestiv din expresia
’Festina lente’–Grăbeşte-te ...încet ![Piatra filozofala a inotului]

2/.Aplică fără excepţie indicaţia -
’cît aer inspiri... tot atâta expiri...’, [regula de aur a practicării înotului!]


Cine înţelege repede răspunsul motric, bio-funcţional, la aceste două cerinţe primordiale – va dobândi succes...; cine nu reuşeşte – se va zbate, de cele mai multe ori, în zadar, şi nu va obţine decât OBOSEALA în toate formele şi fazele ei.
Numai un echilibru cât mai perfect al actului respirator (egalitatea cantitativă între aerul inspirat şi cel expirat, repetăm....) îi poate oferi o primă condiţie, principală, a repetării efortului, în fapt a condiţionării din ce în ce mai aspre a organismului său pe drumul performanţei
-----------------------------
De curând, la acest aspect, cel de verificare a echilibrului bio-funcţional în condiţii de efort, firma Polar-Nokia a produs un dispozitiv uluitor de simplu prin care sportivul are acces instantaneu la verificarea a pulsului, în apă, în condiţiile imediate terminării efortului. (vezi www..polar.fi) +in 2010 putem consemna aparitia unor noi acecsorii care au in vedere acelasi parametru : TEMPO / Pool-mate si Tempo trainer
---------------------------------
Definiţii BEST / 1995
!/. *Testarea eficientei biomecanice la inot , în engleză - The Biomechanical Efficiency Swimming Test ( B.E.S.T.) are următoarea formulă =
[‘100 + ‘IPA’] – [‘T’ + ‘M’] = .....pct. Constanta ‘100’, este aleasa aleator, egală pt. toţi concurenţii – ea ajută la echilibrarea calculului; IPA devine o constantă periodică, calculată anual – ea oferă caracteristica individuală a unui corp de înotător aflat în apă ...
Tehnica corecta inseamna eficienta de miscare in apa verificabilă prin “testarea eficientei biomecanice la inot”(best) - se calculeaza astfel: adun ‘timpul’(‘T’) cu ‘vaslirile’(‘V’) suma lor o scad dintr-o altă sumă dată de adunarea valoarii constante (‘k’,aleasa aleator si este egala cu ‘100’ puncte) + indicele personal de alunecare (IPA)(ce se calculeaza periodic, anual) - adica –
{ 100+IPA } – { Timp + Vâsliri } = ...... punctaj BEST

2/ Obiectivitatea conceptului si a formulei ‘B.E.S.T.’ rezida din urmatoarea logica: ‘adun doua marimi, (timpul / ’T’ + vaslirile / ’V’) care au sens descrescator, - dupa care, suma obţinută o scad din suma dată de constanta ’K’ + ‘IPA’} si obtin (facil + repede / mental way ...) valoarea prestatiei in apa’

3/“indicele personal de alunecare” (IPA ce poate fi asemuit cu un kard-anual) este calculat prin formula:
[‘L.’ + (k)] – [Kgr. + q] = ... pct. IPA; adică:
‘L.’=lungimea maxima a corpului / în poziţie întins ventral / pluta;
’(k)’= o constantă cu valoare 100 puncte
‘Kgr.’ = greutatea in kilograme
‘q.’ = diametrul în cm. măsurat sub-axilar in expiratie profunda

4/aplicabilitatea ‘anualkard-(ului)’IPA, este universal valabil si poate fi folosit indiferent de sex si chiar de varsta subiectilor…,acest lucru este dat de faptul ca criteriile alese, pentru folosirea sa ca instrument de departajare /organizare a intrecerilor de inot sportiv , sunt cele induse in selectia naturala:
# cu cat un corp este mai lung (L.),
# cu cat un corp este mai usor, (Kgr.)
# cu cat un corp este mai ingust (q.)
cu atat mai eficient pluteste, aluneca sau inainteaza !


Concluzii:
1/ performanta la inot, eficienţa biomecanică / hidromecanică …, este dată de Viteza si de Energia consumată (nr. de vâsliri) in unitate de timp sau distanţă (BEST);
2/ fiecare dintre noi avem o valoare individuala pentru manifestarea capacitatii de alunecare (IPA);
3/ BEST este calculat cronometrând si numarând vâslirile(vezi PoolMate/Swimnovate, UK);
4/ IPA este măsurat anual si deci are valoare constantă (K);
5/ seriile vor fi alcătuite din înotători cu acelaşi (sau cu valori apropiate) ale IPA, posibil chiar indiferent de vârstă sau sex (!);
6/ concursurile / clasamentele vor fi desfăşurate / alcătuite pt. distanţa de 50m (de preferat în bazine lungi...) la probe individuale si de stafeta (4x50) , la cele 4 procedee (cf. reg. FINA) + probele de mixt-individual (100m, 200m) pentru cei mai evoluaţi înotători
7/ la fiecare probă un grup special de arbitri vor număra ciclurile de vâslire
( deja firma Polar-Nokia are un aparat care masoară numărul paşilor în alergări..., vine foarte curând momentul când aparatul va fi rezistent la apă..şamd), evident numărătoarea mişcărilor se poate organiza în condiţii perfecte (vezi placuţele de acordare a notei la săriturile în apă..) pentru a nu exista nici o suspiciune; momentul a venit, se numeste Pool-Mate....!!!
8/ Toate starturile vor fi executate din apa; cu interdictia de a inota pe sub apa mai mult de linia cu stegulete aflata la 5,o m (!)(variante);
9/ arbitrii numărători ai ciclurilor de vâslire vor fi amplasaţi în locuri diferite unii faţă de alţii (pentru a nu se ’consulta’ unii cu alţii..); ei vor indica numărul de vâsliri ridicând plăcuţele cu numărul de vâsliri doar la semnalul arbitrului general, evitându-se posibile greşeli..;
10/ calculul BEST este făcut la Secretariat după Fisa de concurs care va cuprinde, anterior notată - IPA (valoare constanta anuala), Timpul de Inot realizat pe distanţa de 50m, Numărul de Vâsliri numărate pe aceiaşi distanşă + numele inotatorului, clubului, antrenorului, vârsta, sex etc.
Obs.:
Intrecerile in sistem BEST nu pot inlocui întrecerile clasice, promovate de FINA încă din 1908. Ele pot fi folositoare in cazul pregatirii copiilor incepatori si chiar la adultii care prin natura lor biologica nu pot aspira la performante de elita, de valoare mondiala – competiţiile Masters etc.
DECI :
Acest nou concept poate face parte, in viitor, din activitatea de inot sportiv a federaţiei asa cum rezulta ea din ‘FINA Handbook’ , part II - Constitution and Rules, and Part VIII ‘Masters Rules’, reguli adoptate si de FRN - Inot, avand ca titlu provizoriu, YMBS –
Young&Masters BEST Swimming
Iată cum ar trebui inţelese aceste reguli noi:
YMBS 1: concursurile ‘BEST Young&Masters’ sunt promovate si patronate de FRNPM in spiritul dat regulamentul FINA HANDBOOK,
YMBS 2: intrecerile sunt organizate, in principal, la nivel local, districtual. In functie de amploare, pot fi organizate,eventual, si la nivel national, international - cu probe Individuale sau probe de ştafetă, avand ca unic criteriu de departajare a celor inscrisi pentru a participa la intreceri, valoarea egala sau sensibil apropiata a punctelor rezultate din calculul anual al ‘Indicelui Personal de Alenecare’ (IPA), până la 31 Dec. a.c.
YMBS 3: Tehnic - regulile BESTSwimming – vor rezulta din prevederile generale cuprinse in Swimming Rules, part III (pag.127) si cele curpinse la MSW 3 (pag. 353) evident adaptate, prelucrate (variante), cu urmatoarele excepţii:
YMBS.3.1. - punctajul IPA (indiferent de varsta si sex !!!), apreciat la valori egale sau sensibil apropiate, va permite alcatuirea omogena a seriilor, a repartizarii pe fiecare culoar, in intrecerea respectiva; sunt admise evolutii avand chiar si un singur participant / probă concurs.
YMBS.3.2. – inceperea intrecerii se face numai din apa; pornirea intrecerii cu start din apa este valabila si in cazul efectuarii schimburilor la stafete
** ** excluderea startului de sus se explica prin nevoia de a oferi fiecarui concurent posibilitatea de a inota cat mai mult fara a beneficia de ajutorul startului de sus (variante).
YMBS.3.3. – in cazul existentei mai multor serii la aceiasi valoare IPA vor fi organizate semi-finale sau intreceri finale cf. deciziei arbitrului general.
YMBS.3.4. – la intrecerile de stafete este permisa aflarea in apa, pe acelasi culoar, pe durata de timp strict necesar efectuarii schimbului de stafeta, a doi concurenti (cel care preda schimbul/cel care primeste schimbul), fara ca acest lucru sa reprezinte o interventie ‘unfaire-play’.
YMBS.3.5. – intrecerile vor fi predilect incepute cu concurenti (serii) care au IPA mai mic ca valoare, programand serii cu valoare din ce in ce mai mare.
YMBS.3.6. – Secretariatul concursului va permite, in cazuri speciale (numar mare de concurenti) ca fiecare culoar sa fie folosit de maximum 2 concurenti care au egalitate sensibil egala cu valoarea IPA a seriei/finalei. In aceste situatii numarul arbitrilor va fi sporit in mod corespunzator (variante).

YMBS.4. - Intrecerea propriu-zisa.
YMBS.4.1. – Intrecerile vor fi organizate doar pe distanta de 50m şi proba de mixt-individual (de preferat numai in bazine omologate cu dimensiuni olimpice /acoperite, decoperite). Nu sunt excluse si intrecerile in bazine de alte dimensiuni
YMBS.4.2. – Intrecerile se desfasoara doar pe distanta de 50 m. - in probe individuale la procedeele: liber, bras, spate, fluture/delfin si la probele de mixt-individual (a se ţine cont de dimensiunile bazinului şi de vârsta, valoare concurenţilor !).
Stafetele - 4 x 50 liber, 4x50 bras, 4x50 delfin si 4 x 50 mixt in serii organizate conform criteriului IPA.
0 stafeta va fi alcatuita din minimum 3 inotatori cu aceiasi valoare/valori apropiate IPA(variante).
YMBS.4.3. – Intrecerea individuala, in cadrul unei serii sau finale etc., se va desfasura conform regulamentului oficial al FRNPM cu urmatoarele modificari:
YMBS.4.3.1. – Alaturi de cronometrarea timpului de inot pe distanta de 50m (cu start din apa) vor fi numarate si ciclurile de vaslire cu bratele. Aceste 2 valori vor fi introduse la secretariat in calculul formulei BEST astfel: BEST = din valoarea [ K +IPA ] (valoare constanta minimum pentru un an calendaristic) se va scadea suma numarului de Secunde realizat pe distanta de 50m plus numarul Ciclurilor de vaslire cu bratele, punctajul realizat va sta la baza alcatuirii clasamentului – primul loc - concurentul cu cel mai mare punctaj…, ultimul loc concurentul cu cel mai mic punctaj. ...

Repetăm –

Formula BEST poate fi exprimata astfel: BEST = [ K. +IPA ] – [ Timp+Visliri] =.puncte.

***** ‘K’. – este o valoare aleasă aleator, adugata in calcule pentru a pozitiva calculul matematic al fiecarei formule. La probele de stafete vor fi cumulate de 4 ori aceste trei valori (IPA, Timp/sec.,Cicluri/50m); punctajul final obţinut de cei 4 înotători va fi împărţit la 4 (variante).

YMBS.4.3.2. – Ciclurile de vaslire vor fi numarate astfel : la probele de inot liber si inot spate un ciclu va insemna vaslirea a doua miscari de brate alternative; la probele de inot bras si fluture/delfin un ciclu va fi reprezentat de vaslirea concomitenta ale ambelor brate.
YMBS.4.3.3. – Numararea ciclurilor de vaslire este responsabilitatea unui nou grup de arbitri (1-2 pentru fiecare culoar), asezati separat unul faţă de altul şi fata de arbitrii cronometrori; arbitrii numaratori vor fi amplasati deci in locuri diferite unii de ceilalti, iar fisele lor fi fi adunate, pentru fiecare culoar, la secretariat unde se va face calcularea punctajului BEST impreuna cu valoarea timpului cronometrat.
****** Numararea ciclurilor de vaslire se poate face in mod liber (vizual) sau cu un ‘counter’ mecanic/electronic (?) care sa simplifice contabilizarea mentala si deci a unor eventuale erori (variante).
YMBS.4.3.4. - In toate cazurile (de cronometrare a timpului sau de numarare a ciclurilor de vaslire) fractiunile de secunda care se afla sub valoare de 0,5 sec. vor fi scazute din timpul cronometrat iar cele care depasesc valoare de 0,5 sec. vor fi intregite la unitatea imediat superioara; aceiasi indicatie va fi aplicata in cazurile numararii ciclurilor de vaslire, in sensul ca fiecare jumatate de ciclu (la inot-liber sau inot-spate vaslirea ultima cu un singur brat va fi adaugata la valoarea finala, idem, pentru inot-bras si inot-fluture, acolo unde se efectueaza o jumatate de vaslire etc.).
YMBS.5. – La intrecerile BEST nu se omologheaza recorduri. Punctajul, locul in clasament (in serie, in finala) reprezinta o valoare momentana si simbolica pentru reusita fiecarui participant in parte (sau a echipei de stafeta din care face parte). Rezultatele pot fi supuse analizei în cazul acţiunilor de selecţie !
YMBS.6. – organizatorii unor intreceri BEST pot stabili baremuri de participare privind punctajul IPA; aceste baremuri sunt informative / orientative si nu pot exclude dorinta personala a unui concurent de a participa la intrecere, indiferent de valoarea IPA, la un moment dat.
YMBS.6.1. – Fiecare participant este recomandat sa aibe un document oficial din care sa rezulte, ca o ligitimatie sportiva, numele, adresa, avizul medical si, mai ales - punctajul IPA (eventual si o lista de reusite la alte competitii).

DECI:
I. Anterior intrecerii
In scopul alcatuirii seriilor de concurs in mod egal si echitabil, element important in cazul intrecerilor preconizate de acest nou concept – fiecarui inotator i se va calcula, anual (until 31 Dec.), - ‘Indicele Personal de Alunecare’ (IPA) dupa o formula ce are la baza interpretarea unor principii ale hidrodinamicii, respectiv valoarea Numarul Froude-Reynolds; seriile vor fi alcatuite din concurenti care au valori egale sau apropiate ale acestui indice (actiune in sarcina secretariatului de concurs).
[MODEL: Program tehnic pe 4 reuniuni / 2 zile de concurs; concurs municipal].
Denumirea competiţiei .....................
Data .....................................................
Locul, bazinul .......................................
Termene de înscriere ...........................
Şedinţa tehnica ....................................
Accesul la încălzire ..............................
Secretariat + brigada de arbitrii =


Ziua 1-a; reuniunea 1-a
Ora de terminare a încălzirii.................
Ora primului ştart..................................
a-50 m delfin (serii distincte baieţi/fete, grupe de vârstă etc)
b-O proba de concurs mixt-individual (serii distincte baieţi/fete, grupe de vârstă etc)
c-O proba de ştafeta 4+50 delfin (serii distincte baieţi/fete, grupe de vârstă etc)


Ziua 1-a, reuniunea 2-a
Ora de terminare a încălzirii.................
Ora primului ştart..................................
a-50 m spate (serii distincte baieţi/fete, grupe de vârstă etc)
b-Repetare a probei de concurs mixt-individual (serii distincte baieţi/fete, grupe de vârstă etc)
c-O proba de ştafeta 4+50 spate (serii distincte baieţi/fete, grupe de vârstă etc)


Ziua 2-a, reuniunea 3-a
Ora de terminare a încălzirii.................
Ora primului ştart..................................
a-50 m bras (serii distincte baieţi/fete, grupe de vârstă etc)
b-Repetare a probei de concurs mixt-individual (serii distincte baieţi/fete, grupe de vârstă etc)
c-O proba de ştafeta 4+50 bras (serii distincte baieţi/fete, grupe de vârstă etc)


Ziua 2-a, reuniunea 4-a
Ora de terminare a încălzirii.................
Ora primului ştart..................................
a-50 m liber (serii distincte baieţi/fete, grupe de vârstă etc)
b-Repetare a probei de concurs mixt-individual (serii distincte baieţi/fete, grupe de vârstă etc)
c-O proba de ştafeta 4+50 liber (serii distincte baieţi/fete, grupe de vârstă etc)
---------------------------

*In fiecare serie, la fiecare sportiv - se vor cronometra Timpul individual de înot şi se vor numara Ciclurile de vâslire.
Aceste date, impreuna cu punctajul IPA (dacă se decide si aplicarea acestuia...) se vor introduce in formula de calcul a punctajului BEST = [100+IPA] – [Timp+Cicluri vâslire] =
( în caz că nu se foloseşte constanta IPA – punctajul se va calcula doar din konstanta K)
*Clasamentul fiecarei probe (pe sexe, pe grupe de vârstă) vor fi alcatuite cf. celui mai mare punctaj realizat de un înotător sau de o ştafetă
*Punctajul la ştafete va fi realizat prin cumularea punctajelor individuale realizate de cei 4 sportivi – totalul urmând a fi împărţit la 4
*In funcţie de preferinţele secretariatului şi a arbitrului general se pot alcătui clasamente cumulate pe nume de sportivi, de antrenori, pe cluburi, grupe de vârstă etc.
------------------------
PREMII
*Fiecare proba va fi premiata cf. clasamentului realizat de secretariat
*Calculul material-financiar a premiilor alocate are la baza urmatorul sistem:
din valoare alocata probei (100%) :
- 40% primeşte antrenorul sportivului care a ocupat locul I;
- 30% sportivul ocupant al locului I;
- 20% sportivul ocupant al locului 2;
- 10% sportivul ocupant al locului 3; clasamentul va fi calculat pana la valoarea primilor 10 clasaţi; pentru restul participanţilor nu se intocmesc clasamente dar numele lor se afiseaza la protocolul final al competitie(nume, prenume, vârstă, club, antrenor)
------------------------------
Organizatorul:
1. Asigura condiţiile generale de desfăşurare a competiţiilor (buget);
2. Activează permanent pentru atragerea de sponsori, publicitate;
3. Poate institui o taxa modica de participare a fiecarui sportiv inscris in competitie.
4. Toate aceste date vor fi inscrise in protocolul final al concursului
5. Asigura inregistrarea in memoria calculatorului a fiecarei evoluţii şi a rezultatelor fiecarui concurs.
----------------------------
Observaţii:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Semnatura....................data ...............
Comentariu:
Acest regulament a fost experimentat practic cu rezultate semnificative (a); a fost agreeat de Comisia metodica a Federatie Romane de Natatie (B) si a fost aceptat formal de Colectivul tehnic de pregatire a lotului ns. olimpic (C)
Performantele actuale la inot, in fata oamenilor obisnuiti, a începătorilor şi mai ales a celor în vârstă sunt prea inalte, greu de atins; recordurile, in ultimul timp, sunt corectate din ce in ce mai rar (!) si multi dintre simpatizanti, debutanti abandoneaza, in principal pentru aceste doua motive:
Primul – dificultatea de a se supune rigorilor pregatirii in mediul schimbat (apa) care presupune minimum 4-5 ore pe zi de pregatire generala si speciala de inalt nivel; oamenii nu mai au atat timp de a practica inotul asa cum a fost el conceput acum 100 de ani si, tot asa, oamenii, tinerii nu mai au, din pacate, interesul de a ‘jertfi’ energie si timp stiind ca, in final, performantele lor vor fi mediocre….
Second – se remarca , pe plan personal, individual ca exista o dificultate reala de a invata absolut corect+controlabil tehnica celor 4 procedee (sau poate a doar unuia…) in compania efortului maximal (!), in timp util (!!) si in maniera ceruta de perfectiunea ‘elitei’(!!!)
Limitele de efort si abilitate biomotrica a noilor recorduri presupun o prestatie extrem de elevata; incepatorii invata sa inoate dar nu reusesc, decat cu greu, sa atinga ceea ce numim cu totii, tehnica corecta, perfectiunea, maiestria, de miscare. Toate cele cca. 30 de probe de inot sportiv cu performantele lor (mondiale, olimpice, nationale sa) sunt accesibile doar unui grup mic de semenii nostri, o ‘elita’ cu care toti ne mandrim, fara discutii (!) dar, ca orice ‘elita’ si statistica ne-o arata - ea provine dintr-o masa enorma de abandonuri si refulari…….
Ori acest lucru ar trebui sa-l evitam ( sa nu avem ‘eroi nefericiti’…) si nu suntem siguri ca organizarea clasica, intr-un viitor apropiat, va putea remedia, singura, acest neajuns ?!

Tehnic vorbind noul concept are cateva instrumente cu care poate fi pus in practica, iata-le:
Pentru a reusi introducerea acestui nou sistem de intreceri si chiar de antrenament ar fi necesara o enumerare de argumente care in finalul va da adevarata dimensiune a acestui proiect:

( 1) O egalizare obiectiva intre concurenti ( astfel se vor evita intrecerile intre paticipanti cu gabarite somatice diferite; la lupte, box, judo exista asemenea interes – categoriile, de ex…); ori pentru acest aspect, important, noul concept solicita ca fiecare inotator sa fie testat anual pentru a I se calcula ‘Indicele Personal de Alunecare’ (IPA), a carui valoare constanta ne va permite sa organizam seriile de concurs in termeni de egalitate aproape perfecta intre concurenti ( este chiar posibil, in viitor, ca seriile sa fie alcatuite fara a tine cont de criteriul de varsta sau chiar de diferentele dintre sexe daca exista egalitatea valorii acestui indice) IPA, are corespondent si la alte discipline sportive si este intalnit in forme specifice, in care abordarea stiintifica face parte din conceptul uzual de pregatire de mare performanta (canotaj, ciclism, bob alpin sa).
Repetăm – Iata cum poate fi calculata aceasta valoare, asemanatoare unui ‘card bancar’, personal, obisnuit:
- din lungimea corpului intins-culcat in pozitie ventrala avand bratele si picioarele perfect intinse /vezi termenul de ‘pluta pe piept’ (* cu umerii adusi cat mai aproape de urechi+cu labele in flexie plantara pronuntata) se obtine o valoare stabila, constanta, cel putin pe durata unui an calendaristic, valoare exprimata in centrimetri (L), la aceasta valoare se va aduga contanta K. (100 puncte); din aceasta valoare (L+K) se va scadea Numarul de Centimetri masurati la circumferinta subaxilara, in expiratie profunda (C). adunat cu Numarul de Kilograme corporale (G)
Conform legilor hidronamicei (vezi Numarul Froude, Reynolds, constructorii de nave au o expresie sugestiva - ‘lungimea fuge…’), rezistenta frontala opusa de apa, este data, in principal, de marimea scufundarii corpului (aici sunt responsabile Kilogramele/Kgr.) si de micimea planului frontal pe care l-ar avea apa de intampinat la inaintarea corpului (rezistenta frontala poate fi data de valoarea circumferintei subaxilare care a fost aleasa in mod intentionat la o forma minima care reprezinta, in felul ei, o limita care poate fi luata in consideratie/C).
Este clar ca daca aceste doua repere (G si C) au valori mici – restul ramas dupa extragerea sumei lor din L+K (stabil) va avea o valoare mai mare si deci va exprima o capacitatea mai buna de a pluti si inainta prin apa;
Iata expresia matematica a acestei formule
‘IPA = [L.+K.] – [G +C] = …. Puncte’, valabile pe o durata de minimum (1) un an.

( 2) O intrecere clasica doar pe distanta de 50m, este o distanta scurta dar pretioasa dpdv al tehnicii corecte si a vitezei maxime. Ea permite multora sa se concentreze optim pt. a inota cat mai repede, corect si fara greseli.
O particularitate a acestor concursuri cu probe pe distanta de 50m pentru fiecare procedeu tehnic din cele 4 cunoscute - startul se va da din apa /pt. a le permite cat mai multe executii de vaslire cu bratele (variante).

( 3) Intrecerea propriu-zisa:odata seria, seriile alcatuite cf. valorii IPA, concurentii vor lua startul in conditiile cerute de protocolul FINA, dar pe langa arbitrii cu care ne-am obisnuit, va mai aparea un grup nou de arbitri; ei vor avea misiunea de a numara ciclurile de vaslire efectuate cu bratele, evident la fiecare culuar, pt. fiecare concurent (*lor le va fi ideal-necesar un aparat, un ‘counter’ care sa inregistreze numarul de vasliri fie manual-mecanic, fie, dece nu – electronic). La terminarea probei (50m) vor exista deci 3 valori obiective care vor fi introduse intr-o formula simpla de calcul (chiar mental), dupa care fişa de concurs poate fi prelucrata de secretariat.
Repetăm - La fiecare culoar, cei care intocmesc fişa cu rezultate din concurs sau secretariatul competitiei, vor aplica calculul formulei BEST, adica: - din constanta ‘IPA’ se va scadea suma Numarului de secunde cronometrate in mod obisnuit adunat cu Numarul ciclurilor de vaslire; Iata fromula - BEST: [ K. + IPA ] – [Secunde + Cicluri / 50m] = …. Puncte;
aceasta suma, adunare de valori diferite poate fi totusi matematic acceptata (adunam ‘mere’ cu ‘pere’ = fructe !) deoarece atat numarul de secunde cat si cel al vaslirilor au sens descrescator, daca cel care evolueaza se incadreaza in maniera de inot amintita, adica [ ‘cea mai mare viteza cu cele mai putine miscari !!!’] regim care nu poate fi performat, este usor de sesizat, doar in compania celei mai corecte tehnici de inot si de aici satisfactia participarii la asemenea intreceri.
Deci: cu cat suma rezultata din adunarea secundelor cu cea a numarului de cicluri este mai mica cu atat restul ramas prin extragere din constanta IPA este mai mare si deci valoarea obtinuta poate face obiectul alcatuirii clasamentului unei serii, apoi unei finale a probei, samd.
Punctajul realizat nu poate fi omologat ca ‘record’, el reprezinta o valoare momentana, personala, care, in fond, indica randamentul inotatorului si deci abilitatea acestuia de a inota ‘cat mai repede cu cat mai putine miscari’ – vezi corespondentul la inot a aforismului antic ‘festina lente’. (* la procedeele ‘liber’ si ‘spate’ - un ciclu va reprezenta 2 miscari de vaslire alternative, la ‘bras’ si ‘delfin’ - un ciclu va reprezenta o singura vaslire concomitenta).

( 4) Nefiind vorba de obiective de nivel mondial, olimpic, ci de ordin personal sau local (fara a exclude si organizari, in viitor, la nivel national sau international …) – se poate estompa tendinta multora de a apela la droguri (dopping/faire-play) nefiind vorba de eforturi maximale mari ca intensitate sau volum, cu mare impact la public si mass-media.

( 5) Consideratii economico-materiale:
A/ in acest sistem nou apar arbitrii ‘numaratori’ (min. unul/culuar), de preferat, fiecare dotat cu un ‘counter’. Pentru ei se vor face calcule de buget si accesorii.
‘Counter’-ul - devine un accesoriu nou la inot si deci exista posibilitatea ca un intreprinzator sa-l fabrice si sa-l puna la dispozitia inotului (bineinteles cu profitul financiar respectiv).
B/ probabil ca afluxul marit de simpatizanti a acestor noi intreceri vor duce la necesitatea dorită de noi toţi pt. construirea de noi bazine de inot si, iarasi, exista posibilitatea ca mai multi intreprinzatori sa initieze programe optime evident cu profitul respectiv.
C/ fiind vorba de mai multi inotatori se poate sconta pe o cerere mai mare de accesorii si materiale personale legate de practicarea inotului.

xxxXXXxxx

Definiţii BEST, BEST Definitions, BEST Definitions, BEST – Definitionen / 2005

!/. Tehnica corecta inseamna eficienta de miscare in apa… “testarea eficientei biomecanice la inot”(best)se calculeaza astfel: adun ‘timpul’(‘t’) cu ‘vaslirile’(‘v’) suma lor o scad dintr-o valoare constanta (‘k’)(aleasa aleator = ‘100’) + indicele personal de alunecare (ipa). adica - { 100+ipa } – { timp + vasliri } = ...... p.best

1. La tehnique corecte de la nage implique l’efficience du mouvement dans l’eau.
’’Tester l’efficience / l’efficacite biomecanique dans l’eau’’ [ The Biomechanical Efficiency Swimming Test – B.E.S.T. ....] ce calcule comme suit:
- aditioner le temps (’T’) au les mouvement (par 50m) (’M’), la somme se deduit d’une valeur constante (’K’)[choisie aleatoire, par ex. = 100 point] + l’Indice Personel de Glisse (I.P.G.) c’este a dire, la formule: [100 + IPG ] – [ ’T’ + ’M’] = ...offre le meilleur resultat, (points BEST).

1/The corect swim-technique means the efficiency of the movements in the water; it can be calculated by this way: add the number of the seconds and the number of the stroke-cicles (by 50m) and this sume will be extracted from the other constant sume provided from adition of the one constant value (K) (100) plus the Index of the personal Gliding (IPG)

!/. *Die korrekte Technik setzt eine effiziente Fortbewegung im Wasser voraus...”Testen der biomechanischen Effizienz beim Schwimmen” (best) Diese wird wie folgt berechnet: wir addieren die zwei Werte (Zeit und Züge); die Summe wird aus einer Konstante „k” abgezogen ( „k” wird per Zufall ausgewählt = „100”) + persönlicher Gleitindex (pgi).D.h. – { 100+pgi } – { Zeit + Züge } =....... p.best

2/ Obiectivitatea conceptului si a formulei ‘b.e.s.t.’ rezida din urmatoarea logica: ‘adun doua marimi, (timpul / ’t’ + vaslirile / ’v’) care au sens descrescator, - dupa care, le scad din constanta {‘100’ + ‘ipa’} si obtin (facil + repede / mental way ...) valoarea prestatiei in apa’

2. La logique du BEST et son objectivite:
J’additionne deux valeurs, deux quantites , le temps T. et le mouvement M. (des cicles de bras – pour Libre et pour le Dos 2 bras alternative, pour Brasse et pour Papillon une cicle concomitente, seulmant), les valeur qui ont un sens (desirable...!) decroissants et apres je deduis de la valeur constante (anterieur calcule) [ ’100 + IPG’] et j’obtiens (tres facile et vite / by mental way...) la valeur de la prestation dans l’eau.

2/The objectivity of the ‘best formula’ results from this new exercise of logic: ‘we add two value (time+stroke), this values have their sense descendent (!)…, and, after we substrate this sum from one constant value (accidentally (k) = 100 + ipg points)’.in this mod we can obtain (very easy, by mental way) the supreme value of the swimming efficiency.

2/ Die Objektivität des Konzeptes und der Formel „b.e.s.t.” baut auf die folgende Logik auf: „ wir addieren zwei Gröβen, (Zeit + Züge), die einen absteigenden Sinn verzeichnen. Diese werden nachher von der Konstante { „100” + „pgi”} abgezogen. Das Ergebnis (einfach + schnell / mental way...) stellt den Wert der Leistung im Wasser dar.

3/“indicele personal de alunecare” (i.p.a. / este ca un kard-annual) ‘L.’ + (k) – (kgr. + Q) ‘L.’ = lungimea maxima a corpului / pluta ‚(k)’= o constantă cu valoare 100 puncte ‘gr.’ = greutatea in kilograme / + ‘q.’ = diametrul/cm. subaxilar in expiratie profunda – the “index of personal gliding “ (i.p.g.)

3. L’indice de la Glisse dans l’eau (IPG) este une valeur constante, comme un card banquare, qui le calcule annuellement:
’L.’ + (encore une ’K’ de 100 points, aleatoire...!) la somme se deduit d’une autre somme resulte par addition de ’Kgr.’ + ’Q.’, c’est a dire:[ L. + (K) ] – [ Kgr. + Q ] = la valeur anuelle plus constante de IPG en points....
’L.’ – longuer maximale du corp entierre
(la possision fondamentale de nage - planche de flotation du corp sur le ventre ou sur le dos verrifie sur terrre);
(k) – une ciffre constante, aleatoire, d’une valeur de 100 points;
’Kgr.’ - Kilogrames du corp, sur terre;
’Q.’ – le diametre en cm. de la cage thoracique en expir profonde, et le resultat de cette formule que l’on nomme – Indice Personel de Glisse (IPG) dans l’eau, avec ses point et d’une valeur constante, annuelle.

3/The index personal of gliding (ipg) is lake a ‘credit card’ (the validity is minimum one year): with this ipg we can organize the series of the race in perfect ‘faire-play’ (indifferent of the sex or age) the competitors with same or appropriate values will be introduce in the same series …the periodical calcul of this ipg formula is found with regarding to the hydrodynamics principle (reynolds+froude),
so: ‘’from the value of the maximum longer of the body (ventral float position)(L.) / in additions with another accidentally value constant (k=100), we will substrate the sum of the nr. of kgr. (weight) with the Q. (nr. of cm. of the circumference of the upper thorax in deep expiration). ‘L.’+(k) – ( ‘kgr.’ + ‘q.’)

3/ „Der persönliche Gleitindex” (p.g.i./ ist wie eine Kreditkarte, die 1 Jahr gültig ist (kard-annual)). „L” = die maximale Körperlänge / ventral float position; „k” = eine Konstante mit dem Wert von 100 Punkten; „kgr” = das Gewicht in Kilogramm / + „Q” = Durchmesser/cm des oberen Brustkorbabschnittes bei tiefer Ausatmung

4/ aplicabilitatea ‘annual kard-(ului)’(ipg – index of personal gliding ), indiferent de sex si chiar de varsta subiectilor…, este data de faptul ca criteriile alese, pentru folosirea sa ca instrument de departajare / organizare a intrecerilor de inot sportiv , sunt cele induse in selectia naturala:
# cu cat un corp este mai lung (l.),
# cu cat un corp este mai usor, (gr.)
# cu cat un corp este mai ingust (q.)
cu atat mai eficient pluteste, aluneca sau inainteaza !

4. L’application (calculation) annuelle du kard IPG –non peliee du sex, genne, et de l’age du suject (!), sont donnes comme une unique critere pour departager / organiser les eventuellle competitions (des series avec une real ’fraire-play’) de concurs de ’excelence tehnique de nage’ par 50m, car ce sont les criteres induits par la selection naturelle:
- plus que le corp est long .....
- plus que le corp est leger....
- plus que le corp est etroit ....
cet corp peut glisse et avance plus bien, plus efficace !

4/The valability of the index personal of gliding (ipg) results from that – all criteria selected to make the series for the challenge was selected from the normal natural selection:
when the longer of the body is big…
when the weight of the body is light...
when the frontal section of the body is small
the float, the gliding and the swimming speed will be more efficiency to advance better with one correct technique !

4/ Die Gültigkeit des „kard-annual” (pgi – persönlicher Gleitindex), unabhängig von Geschlecht oder Alter der Angewiesenen..., ist darauf zurückzuführen: die Kriterien, die ausgewählt wurden, um zu bestimmen, inwiefern die „annual kard” als Instrument zur Unterscheidung von Leistungen oder Veranstaltung von Schwimm-Wettkämpfen verwendet werden kann, gehen auf die natürliche Auswahl zurück:
je länger ein Körper ist (l.),
je leichter ein Körper ist (kgr),
je schmaler ein Körper ist (q.),
desto effizienter wird er schwimmen, gleiten oder sich im Wasser fortbewegen.

Bibliografie selectiva:
1/M. Sgrumala, I. Bidoaie – ‘Proiectarea navelor mici, Ed. Tehnica, Buc. 1978, p.17,
2/M.Olaru – INOT – manual metodic, Ed. Sport-Turism, 1982, p.184,
3/M.Olaru – Rev E.F.S. nr 3/1983 p.49 "Testarea eficientei biomecanice la inot'.
4/M.Olaru – Rev E.F.S. nr. 2/1987, p.27 'Ierarhizarea numerica a prestatiilor inotatorilor'.
5/M.Olaru – 'Să nu ne temen de apă', Ed. Sport-Turism, 1988, p.90, sport-book
6/M.Olaru – Note de curs-inot, Univ. Ecologica Buc., Ed. Universitara, 1991, p. 123
7/M.Olaru – Afise editate de FRN & Canada Swimming Natation,1995, color, 4000 ex.
8/E.Hines –'Fitness Swimming', Human Kinetics, p.27, ('Swimming Golf'), 1995.
9/D. Hannula-“ Coaching Swimming succesfully’’, p.78 ( Minimum-Nr-.swims),1995
10 / M.Olaru – Rev.'Stiinta Sportului', ed CCPS, nov 1999, Referat - ‘Un nou concept in pregatirea inotatoriilor'.

Concept implementat de :Prof. Mircea Olaru, Bucharest August 2005 <>