Tuesday, October 17, 2017

CODUL MONDIAL ANTI-DOPING


Iata inca un pas inainte pe subiectul 'doping'...., in secolul trecut, Ioan Dragan +(prof.dr., membru al Acad. medicale Romane/pres. al Comitetului Anti-doping FINA , omagiat de 2 ori de FINA Pride cu Colanul de argint si Colanul de aur...) a pledat pentru ideia ca lupta contra dopingului nu trebuie tinuta 'secret' ci, din contra, cei 'vizati' trebuie informati si educati in a nu apela la aceste mijloace ilicite in sport, mijloace care iata au capatat o arie si terminologie, demna de un viitor dictionar...

Ma bucur foarte mult de aparitia pe FB a acestui material care pune in garda potentialii 'vinovati'; eu as adauga la capitolul "Manevre interzise' si  fortarea pregatirii debutantilor (ante10 ani), fortare rezultata din 'conceptul copiilor minune' gresit inteles (o minune trebuie sa ramana 'minune' si nu un fapt la'ndemana oricarui neavizat care a aflat la TV ca 'se poate si asa').
 

Sper ca forurile competente sa fie in acord cu tot ce curpinde 'dopajul, fortarea ilicita ' a pregatirii viitoarelor generatii de campioni ..., (fac 'confidenta ca eu, atat ca fost inotator de lot national (anii '50) si ca antrenor care a urcat, firesc, treptele carierei nu am folosit dopajul spre a-mi eleva meritele, spre deosebire de multi alti colegi care poarta titluri 'emerite' dar in sinea lor stiu cum le-au dobandit ....) .


   CODUL MONDIAL  ANTI-DOPING
AGENȚIA MONDIALĂ ANTI-DOPING
 LISTA INTERZISĂ PENTRU ANUL 2018


Gratiela Vajaiala WADA.ro
Textul oficial al Listei Interzise va fi menţinut de către WADA şi va fi publicat în limbile engleză şi franceză. În cazul existenţei vreunei contradicţii între versiunea în limba engleză şi cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză. Această listă va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2018
LISTA INTERZISĂ PENTRU ANUL 2018 CODUL MONDIAL ANTI-DOPING Valabilă de la 1 ianuarie 2018 Conform articolului 4.2.2 din Codul Mondial AntiDoping, toate substanţele interzise vor fi considerate „substanţe specifice”, cu excepţia substanţelor din clasele S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a şi a metodelor interzise M1, M2 şi M3.

xXx

SUBSTANŢE ŞI METODE INTERZISE PERMANENT (ATÂT ÎN COMPETIŢIE, CÂT ŞI ÎN AFARA COMPETIŢIEI) SUBSTANŢE INTERZISE

S0. SUBSTANŢE NEAPROBATE Orice substanţă farmacologică, care nu este cuprinsă în una dintre următoarele secţiuni ale Listei şi nu are aprobarea curentă a unei autorităţi guvernamentale de reglementare în domeniul sănătăţii pentru uzul terapeutic uman (de exemplu, substanţe aflate în curs de dezvoltare preclinică sau clinică sau retrase, substanţe „designer”, substanţe aprobate doar pentru uz veterinar) este interzisă permanent.
S1. AGENŢI ANABOLICI
Agenţii anabolici sunt interzişi.
1. Steroizi anabolici androgeni (SAA) a. SAAexogeni*, incluzând: 1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol); 1- androstendionă (5α-androst-1-en-3,17-dionă); 1- androsteron (3α-hidroxi-5 α-androst-1-en-17-onă); 1- testosteron (17 β-hidroxi-5 α-androst-1-en-3-onă); 4- hidroxitestosteron (4,17β-dihidroxiandrost-4-en-3- onă); bolandiol (estr-4-en-3β,17β-diol); bolasteron; calusteron; clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3] p r e g n a - 4 - e n - 2 0 - i n - 1 7 α - o l ) ; dehidroclormetiltestosteron (4-clor-17β-hidroxi-17α- metilandrosta-1,4-dien-3-onă); dezoximetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolon; e til e st r eno l ( 1 9 - n o r p r e g n a - 4 - e n - 1 7 α - o l); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17α- metil[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol); gestrinonă; mestanolon; mesterolon; metandienonă (17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metenolon; metandriol; metasteron (17β-hidroxi- 2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-onă); metildienolon (17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1- testosteron (17β-hidroxi-17α-metil-5α-androst-1-en-3- onă); metilnortestosteron (17β-hidroxi-17α-metilestr- 4- en-3-onă ); me tilt e stost e ron; me t r ibolon (metiltrienolon, 17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11- trien-3-onă); miboleron; norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol (17β-[(tetrahidropiran-2- il)oxi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5α-androstan); quinbolon; stanozolol; stenbolon; tetrahidrogestrinonă (17- hidroxi-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3- onă);trenbolon (17β-hidroxiestr-4,9,11-trien-3-onă); şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e). b. SAAendogeni** când s-au administrat exogen: 19-norandrostendiol (estr-4-en-3,17-diol); 19- norandrost endionă ( e str-4- en-3,17-dionă ); androstanolon (5α-dihidrotestosteron, 17β-hidroxi-5α- androstan-3-onă); androstendiol (androst-5-en-3β,17β- diol); androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă); boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă); nandro l on ( 1 9 - n o rt e st o st e r o n ); pr a st e ron (dehidroepiandrosteron, DHEA, 3β-hidroxiandrost-5- en-17-onă); testosteron, precum şi metaboliţiişi izomerii acestora, incluzând dar nelimitându-se la: 3β-hidroxi-5α-androstan-17-onă; 5α-androst-2-en- 17-onă; 5α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan- 3α,17β-diol; 5α-androstan-3β, 17α-diol; 5α- androstan-3β,17β-diol; 5β-androstan-3α,17β-diol; 7α-hidro x i-DHEA; 7 β -hidro x i-DHEA; 4 - androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol); 5- androstendionă (androst-5-en-3,17-dionă); 7-cetoDHEA; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon; androst-4-en-3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17β-diol; androst-4-en-3β,17α –diol; androst-5-en-3α,17α-diol; androst-5-en-3α,17β-diol; androst-5-en-3β,17α–diol; androsteron; epi-dihidrotestosteron; epitestosteron; etiocolanolon. 2. Alţi agenţi anabolici Incluzând, dar nelimitându-se la: Clenbuterol, modulatorii receptorilor selectivi de androgeni (SARMs, de exemplu andarină, LGD-4033, ostarină și RAD140), tibolon, zeranol și zilpaterol. În această secţiune: * „exogen” se referă la substanţele care, în mod normal, nu sunt produse de organism în mod natural. ** „endogen” se referă la substanţele care, în mod normal, sunt produse de organism în mod natural.
S2. HORMONI PEPTIDICI, FACTORI DE CREȘTERE, SUBSTANȚE ÎNRUDITE ȘI MIMETICE
2. Hormoni peptidici și modulatori ai hormonilor, 2.1 Gonadotropina corionică (CG)şi hormonul luteinizant (LH)şi factorii lor de eliberare, la bărbaţi, de exemplu buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelinși triptorelin; 2.2 Corticotropinele şi factorii lor de eliberare, de exemplu corticorelin; 2.3 Hormonul de creştere (GH) şi fragmentele și factorii săi de eliberare incluzând, dar nelimitându-se la: Fragmente ale hormonului de creștere, de exemplu AOD-9604 și hGH 176-191; Hormonul de eliberare a hormonului de creştere (GHRH) şi analogii săi, de exemplu CJC-1293, CJC- 1295, sermorelinşi tesamorelin; Stimulatori ai secretorilor hormonului de creştere (GHS), de exemplu grelin şi mimetice de grelin, de exemplu anamorelin, ipamorelinși tabimorelin; Peptide de eliberare ale GH (GHRP), de exemplu alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 și hexarelin. 3. Factori de creștere și modulatori ai factorilor de creștere, incluzând, dar nelimitându-se la: factori de creştere a fibroblastelor (FGFs), factorul de creştere a hepatocitelor (HGF), factorul de creştere-1 insulinic (IGF-1) şi analogii săi, factori de creştere mecanici (MGFs), factorul de creştere derivat din trombocite (PDGF), Timosin – β4 și derivații săi, de exemplu TB-500, factorul de creştere a endoteliului vascular (VEGF). Alți factori de creştere sau modulatori ai factorilor de creștere ce afectează sinteza/degradarea proteinei muşchilor, a tendoanelor sau a ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră.
 S3. BETA-2 AGONIŞTI
Toţi beta-2 agoniştii selectivi și non-selectivi, inclusiv toţi izomerii opticisunt interzişi. Includ, fără a se limita la: Fenoterol, Formoterol, Higenamină, Indacaterol, Olodaterol, Procaterol, Reproterol, Salbutamol, Salmeterol,Terbutalină,Tulobuterol, Vilanterol. Cu următoarele excepţii: ź salbutamolul inhalat: maxim 1600 micrograme la 24 de ore, în doze împărțite ce nu trebuie să depășească 800 micrograme la 12 ore de la oricare dozare; ź formoterolul inhalat: doza maximă 54 micrograme la 24 de ore, ź salmeterolul inhalat: maxim 200 micrograme la 24 de ore. Se consideră că prezenţa salbutamolului în urină, într-o concentraţie mai mare de 1000 ng/mL sau a formoterolului într-o concentraţie mai mare de 40 ng/mL nu este datorată utilizării în scop terapeutic a substanţei şi va fi considerată rezultat analitic advers (AAF), dacă sportivul nu dovedeşte, pe baza unui studiu farmacocinetic controlat, că rezultatul anormal a fost consecinţa utilizării unei doze terapeutice (prin inhalare) de până la limita maximă indicată mai sus. Următorii hormoni şi modulatori metabolici sunt interzişi: 1. Inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la: 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo), aminoglutetimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă), androsta-3,5-dien-7,17-dionă (arimistan); exemestan, formestan, letrozol, testolactonă. 2. Modulatori ai receptorilor selectivi de estrogeni (SERM) incluzând, dar nelimitându-se la: raloxifen,tamoxifen,toremifen. 3. Alte substanţe anti-estrogenice incluzând, dar nelimitându-se la: clomifen, ciclofenil,fulvestrant. 4. Agenţi care modifică funcţia (funcţiile) miostatinei, incluzând, dar nelimitându-se la: inhibitori ai miostatinei. 5.Modulatori metabolici: 5.1 Activatori ai proteinkinazei activate de AMP (AMPK), de exemplu AICAR, SR9009; şi agonişti ai receptorilor δ activaţi de proliferatorul peroxizomilor (PPARδ), de exemplu acid 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4- ( t r i f l u o r o m e t i l ) f e n i l ) t i a z o l - 5 - il))metilthil)fenoxi) acetic (GW 1516, GW501516); 5.2 Insuline și mimetice de insulină; 5.3Meldonium; 5.4 Trimetazidina.
S4. HORMONI ŞI MODULATORI METABOLICI S5. DIURETICE ŞI AGENŢI MASCATORI
Următoarele diuretice şi agenţi mascatori, precum şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) sunt interzise. Acestea includ, dar nu se limitează la: ź desmopresina, probenecid, substituenţi de plasmă, de exemplu: administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil amidonşi manitol ź acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide de exemplu bendr o f lu m e t i a z idă , c l o r o t i a z idă şi hidroclorotiazidă, triamteren şi vaptani, de exemplu tolvaptan. Cu excepţia: ź Drospirenona, pamabrom şi utilizarea oftalmică a inhibitorilor de anhidrază carbonică (de ex. dorzolamida, brinzolamida). ź Administrarea locală a felipresinei în anestezia dentară. Depistarea în proba sportivului oricând sau în competiţie, după caz, a oricărei cantităţi a uneia din următoarele substanţe cu limită de prag: formoterol, salbutamol, cathină, efedrină, metilefedrină şi pseudoefedrină, în combinaţie cu un diuretic sau un agent mascator, se va considera rezultat analitic advers cu excepţia cazului în care sportivul are o scutire de uz terapeutic acordată pentru acea substanţă, în plus faţă de cea acordată pentru diuretic sau agentul mascator.
S5. DIURETICE ŞI AGENŢI MASCATORI
Următoarele diuretice şi agenţi mascatori, precum şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) sunt interzise. Acestea includ, dar nu se limitează la: ź desmopresina, probenecid, substituenţi de plasmă, de exemplu: administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil amidonşi manitol ź acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide de exemplu bendr o f lu m e t i a z idă , c l o r o t i a z idă şi hidroclorotiazidă, triamteren şi vaptani, de exemplu tolvaptan. Cu excepţia: ź Drospirenona, pamabrom şi utilizarea oftalmică a inhibitorilor de anhidrază carbonică (de ex. dorzolamida, brinzolamida). ź Administrarea locală a felipresinei în anestezia dentară. Depistarea în proba sportivului oricând sau în competiţie, după caz, a oricărei cantităţi a uneia din următoarele substanţe cu limită de prag: formoterol, salbutamol, cathină, efedrină, metilefedrină şi pseudoefedrină, în combinaţie cu un diuretic sau un agent mascator, se va considera rezultat analitic advers cu excepţia cazului în care sportivul are o scutire de uz terapeutic acordată pentru acea substanţă, în plus faţă de cea acordată pentru diuretic sau agentul mascator.

METODE INTERZISE

M1. MANIPULAREA SÂNGELUI ŞI A COMPONENTELOR SÂNGELUI
Sunt interzise următoarele: 1. Administrarea sau reintroducerea oricărei cantităţi de sânge autolog, alogenic (homolog) sau heterolog sau de produse hematologice din celule roşii de orice origine, în sistemul circulator. 2. Creşterea artificială a absorbţiei, transportului sau eliberării de oxigen. Include, fără a se limita la: Perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) şi produsele pe bază de hemoglobină modificată, de exemplu înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină şi produşii de hemoglobină micro-încapsulată, cu excepţia oxigenului suplimentar prin inhalare. 3. Orice formă de manipulare intravasculară a sângelui sau a componentelor sângelui, prin mijloace fizice sau chimice.
 M2. MANIPULAREA CHIMICĂ ŞI FIZICĂ
Sunt interzise următoarele: 1. Falsificarea sau încercarea de falsificare cu scopul de a altera integritatea şi validitatea probelor recoltate în timpul controlului doping. Include, dar nu se limitează la: substituţia şi/sau alterarea urinei, de exemplu proteazele. 2. Infuziile şi/sau injecţiile intravenoase cu mai mult de 100 mL în total pe o perioadă de 12 ore, cu excepţia celor efectuate în mod legitim pe parcursul tratamentelor spitalicești, al procedurilor chirurgicale sau al investigaţiilor clinice pentru stabilirea diagnosticului.
 M3. DOPAJUL GENETIC
Sunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanţa sportivă: 1. Utilizarea de polimeri ai acizilor nucleici sau analogi ai acizilor nucleici; 2. Utilizarea de agenți de editare genetică proiectați să modifice secvențele de genom și/sau reglementarea transcripțională sau epigenetică a expresiei genetice. 3. Utilizarea de celule normale sau celule modificate genetic.

SUBSTANŢE ŞI METODE INTERZISE ÎN COMPETIŢIE Pe lângă categoriile S0 – S5 şi M1 – M3 definite mai sus, următoarele categorii sunt interzise în competiţie:

SUBSTANŢE INTERZISE

S1. AGENŢI ANABOLICI Agenţii anabolici sunt interzişi.
 1. Steroizi anabolici androgeni (SAA) a. SAAexogeni*, incluzând: 1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol); 1- androstendionă (5α-androst-1-en-3,17-dionă); 1- androsteron (3α-hidroxi-5 α-androst-1-en-17-onă); 1- testosteron (17 β-hidroxi-5 α-androst-1-en-3-onă); 4- hidroxitestosteron (4,17β-dihidroxiandrost-4-en-3- onă); bolandiol (estr-4-en-3β,17β-diol); bolasteron; calusteron; clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3] p r e g n a - 4 - e n - 2 0 - i n - 1 7 α - o l ) ; dehidroclormetiltestosteron (4-clor-17β-hidroxi-17α- metilandrosta-1,4-dien-3-onă); dezoximetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolon; e til e st r eno l ( 1 9 - n o r p r e g n a - 4 - e n - 1 7 α - o l); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17α- metil[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol); gestrinonă; mestanolon; mesterolon; metandienonă (17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metenolon; metandriol; metasteron (17β-hidroxi- 2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-onă); metildienolon (17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1- testosteron (17β-hidroxi-17α-metil-5α-androst-1-en-3- onă); metilnortestosteron (17β-hidroxi-17α-metilestr- 4- en-3-onă ); me tilt e stost e ron; me t r ibolon (metiltrienolon, 17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11- trien-3-onă); miboleron; norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol (17β-[(tetrahidropiran-2- il)oxi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5α-androstan); quinbolon; stanozolol; stenbolon; tetrahidrogestrinonă (17- hidroxi-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3- onă);trenbolon (17β-hidroxiestr-4,9,11-trien-3-onă); şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e). b. SAAendogeni** când s-au administrat exogen: 19-norandrostendiol (estr-4-en-3,17-diol); 19- norandrost endionă ( e str-4- en-3,17-dionă ); androstanolon (5α-dihidrotestosteron, 17β-hidroxi-5α- androstan-3-onă); androstendiol (androst-5-en-3β,17β- diol); androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă); boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă); nandro l on ( 1 9 - n o rt e st o st e r o n ); pr a st e ron (dehidroepiandrosteron, DHEA, 3β-hidroxiandrost-5- en-17-onă); testosteron, precum şi metaboliţiişi izomerii acestora, incluzând dar nelimitându-se la: 3β-hidroxi-5α-androstan-17-onă; 5α-androst-2-en- 17-onă; 5α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan- 3α,17β-diol; 5α-androstan-3β, 17α-diol; 5α- androstan-3β,17β-diol; 5β-androstan-3α,17β-diol; 7α-hidro x i-DHEA; 7 β -hidro x i-DHEA; 4 - androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol); 5- androstendionă (androst-5-en-3,17-dionă); 7-cetoDHEA; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon; androst-4-en-3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17β-diol; androst-4-en-3β,17α –diol; androst-5-en-3α,17α-diol; androst-5-en-3α,17β-diol; androst-5-en-3β,17α–diol; androsteron; epi-dihidrotestosteron; epitestosteron; etiocolanolon. 2. Alţi agenţi anabolici Incluzând, dar nelimitându-se la: Clenbuterol, modulatorii receptorilor selectivi de androgeni (SARMs, de exemplu andarină, LGD-4033, ostarină și RAD140), tibolon, zeranol și zilpaterol. În această secţiune: * „exogen” se referă la substanţele care, în mod normal, nu sunt produse de organism în mod natural. ** „endogen” se referă la substanţele care, în mod normal, sunt produse de organism în mod natural. Sunt interzise următoarele substanţe şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e): 1. Eritropoietine (EPO) și Agenţii care afectează eritropoieza,incluzând, dar nelimitându-se la: 1.1 Agonişti ai receptorilor eritropoietinei, de exemplu: darbepoetina (dEPO); eritropoietina (EPO); derivați pe baza de EPO [EPO-Fc; metoxi polietilen glicolepoetina beta (CERA)]; agenti mimetici EPO si derivații lor (de exemplu CNTO-530, peginesatida). 1.2 Agenti activatori ai factorilor care induc hipoxia (HIF), de exemplu: argon; cobalt; molidustat; roxadustat (FG-4592); xenon. 1.3 Inhibitori GATA, de exemplu: K-11706. 1.4 Inhibitori ai factorului de creștere și transformare – β (TGF-β), de exemplu: Luspatercept; Sotatercept. 1.5 Agonişti ai receptorilor inițiatori ai refacerii, de exemplu: EPO asialo;EPO carbamilată (CEPO).

S2. HORMONI PEPTIDICI, FACTORI DE CREȘTERE, SUBSTANȚE ÎNRUDITE ȘI MIMETICE
2. Hormoni peptidici și modulatori ai hormonilor, 2.1 Gonadotropina corionică (CG)şi hormonul luteinizant (LH)şi factorii lor de eliberare, la bărbaţi, de exemplu buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelinși triptorelin; 2.2 Corticotropinele şi factorii lor de eliberare, de exemplu corticorelin; 2.3 Hormonul de creştere (GH) şi fragmentele și factorii săi de eliberare incluzând, dar nelimitându-se la: Fragmente ale hormonului de creștere, de exemplu AOD-9604 și hGH 176-191; Hormonul de eliberare a hormonului de creştere (GHRH) şi analogii săi, de exemplu CJC-1293, CJC- 1295, sermorelinşi tesamorelin; Stimulatori ai secretorilor hormonului de creştere (GHS), de exemplu grelin şi mimetice de grelin, de exemplu anamorelin, ipamorelinși tabimorelin; Peptide de eliberare ale GH (GHRP), de exemplu alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 și hexarelin. 3. Factori de creștere și modulatori ai factorilor de creștere, incluzând, dar nelimitându-se la: factori de creştere a fibroblastelor (FGFs), factorul de creştere a hepatocitelor (HGF), factorul de creştere-1 insulinic (IGF-1) şi analogii săi, factori de creştere mecanici (MGFs), factorul de creştere derivat din trombocite (PDGF), Timosin – β4 și derivații săi, de exemplu TB-500, factorul de creştere a endoteliului vascular (VEGF). Alți factori de creştere sau modulatori ai factorilor de creștere ce afectează sinteza/degradarea proteinei muşchilor, a tendoanelor sau a ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră.

 S3. BETA-2 AGONIŞTI Toţi beta-2 agoniştii selectivi și non-selectivi, inclusiv toţi izomerii opticisunt interzişi.
Includ, fără a se limita la: Fenoterol, Formoterol, Higenamină, Indacaterol, Olodaterol, Procaterol, Reproterol, Salbutamol, Salmeterol,Terbutalină,Tulobuterol, Vilanterol. Cu următoarele excepţii: ź salbutamolul inhalat: maxim 1600 micrograme la 24 de ore, în doze împărțite ce nu trebuie să depășească 800 micrograme la 12 ore de la oricare dozare; ź formoterolul inhalat: doza maximă 54 micrograme la 24 de ore, ź salmeterolul inhalat: maxim 200 micrograme la 24 de ore. Se consideră că prezenţa salbutamolului în urină, într-o concentraţie mai mare de 1000 ng/mL sau a formoterolului într-o concentraţie mai mare de 40 ng/mL nu este datorată utilizării în scop terapeutic a substanţei şi va fi considerată rezultat analitic advers (AAF), dacă sportivul nu dovedeşte, pe baza unui studiu farmacocinetic controlat, că rezultatul anormal a fost consecinţa utilizării unei doze terapeutice (prin inhalare) de până la limita maximă indicată mai sus. Următorii hormoni şi modulatori metabolici sunt interzişi: 1. Inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la: 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo), aminoglutetimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă), androsta-3,5-dien-7,17-dionă (arimistan); exemestan, formestan, letrozol, testolactonă. 2. Modulatori ai receptorilor selectivi de estrogeni (SERM) incluzând, dar nelimitându-se la: raloxifen,tamoxifen,toremifen. 3. Alte substanţe anti-estrogenice incluzând, dar nelimitându-se la: clomifen, ciclofenil,fulvestrant. 4. Agenţi care modifică funcţia (funcţiile) miostatinei, incluzând, dar nelimitându-se la: inhibitori ai miostatinei. 5.Modulatori metabolici: 5.1 Activatori ai proteinkinazei activate de AMP (AMPK), de exemplu AICAR, SR9009; şi agonişti ai receptorilor δ activaţi de proliferatorul peroxizomilor (PPARδ), de exemplu acid 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4- ( t r i f l u o r o m e t i l ) f e n i l ) t i a z o l - 5 - il))metilthil)fenoxi) acetic (GW 1516, GW501516); 5.2 Insuline și mimetice de insulină; 5.3Meldonium; 5.4 Trimetazidina.

S4. HORMONI ŞI MODULATORI METABOLICI S5. DIURETICE ŞI AGENŢI MASCATORI
Următoarele diuretice şi agenţi mascatori, precum şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) sunt interzise. Acestea includ, dar nu se limitează la: ź desmopresina, probenecid, substituenţi de plasmă, de exemplu: administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil amidonşi manitol ź acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide de exemplu bendr o f lu m e t i a z idă , c l o r o t i a z idă şi hidroclorotiazidă, triamteren şi vaptani, de exemplu tolvaptan. Cu excepţia: ź Drospirenona, pamabrom şi utilizarea oftalmică a inhibitorilor de anhidrază carbonică (de ex. dorzolamida, brinzolamida). ź Administrarea locală a felipresinei în anestezia dentară. Depistarea în proba sportivului oricând sau în competiţie, după caz, a oricărei cantităţi a uneia din următoarele substanţe cu limită de prag: formoterol, salbutamol, cathină, efedrină, metilefedrină şi pseudoefedrină, în combinaţie cu un diuretic sau un agent mascator, se va considera rezultat analitic advers cu excepţia cazului în care sportivul are o scutire de uz terapeutic acordată pentru acea substanţă, în plus faţă de cea acordată pentru diuretic sau agentul mascator.

S5. DIURETICE ŞI AGENŢI MASCATORI
Următoarele diuretice şi agenţi mascatori, precum şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) sunt interzise.
Acestea includ, dar nu se limitează la: ź desmopresina, probenecid, substituenţi de plasmă, de exemplu: administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil amidonşi manitol ź acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide de exemplu bendr o f lu m e t i a z idă , c l o r o t i a z idă şi hidroclorotiazidă, triamteren şi vaptani, de exemplu tolvaptan. Cu excepţia: ź Drospirenona, pamabrom şi utilizarea oftalmică a inhibitorilor de anhidrază carbonică (de ex. dorzolamida, brinzolamida). ź Administrarea locală a felipresinei în anestezia dentară. Depistarea în proba sportivului oricând sau în competiţie, după caz, a oricărei cantităţi a uneia din următoarele substanţe cu limită de prag: formoterol, salbutamol, cathină, efedrină, metilefedrină şi pseudoefedrină, în combinaţie cu un diuretic sau un agent mascator, se va considera rezultat analitic advers cu excepţia cazului în care sportivul are o scutire de uz terapeutic acordată pentru acea substanţă, în plus faţă de cea acordată pentru diuretic sau agentul mascator.

S6. STIMULENTE
Toate stimulentele, inclusiv toţi izomerii optici, de exemplu d-şi l-, acolo unde este cazul, sunt interzise. Stimulentele includ: a. stimulente nespecifice: adrafinil; amfepramonă; amfetamină; amfetaminil; amifenazol; benfluorex; benzilpiperazină; bromantan; clobenzorex; cocaină; cropropamidă; crotetamidă; fencamină; fenetilină; fenfluramină; f e n p r o p o r e x ; f o n t u r a c e t a m [ 4 - f e n il p i r a c e t a m ( c a r f e d o n ) ] ; fur f eno r e x ; lisdexamfetamină; mefenorex; mefentermină; mesocarb; metamfetamină(d-); p-metilamfetamină; modafinil; norfenfluramină; fendimetrazină; fentermină; prenilamină; prolintan.
Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secţiune este o substanţă specifică.
 b.stimulente specifice Includ, dar nu se limitează la: 1,3-dimetilbutilamina; 4-metilhexan-2-amine (metilhexanamină); benzfetamină; cathină**; cathinonă şi analogii săi, de exemplu mefedrona, m e t edr ona şi α -pi r o lidino v a l e r o f enonă ; d i m e t i l a m f e t a m i n ă , e f e d r i n ă * * * ; epine f r ină * * * * ( a d r e n a li n ă ) ; e t a m i v an; etilamfetamină; etilefrină; famprofazonă; f enbut r a z a t; f enc amf amină ; hept amino l; hidroxiamfetamină (parahidroxiamfetamină); izometeptenă; levmetamfetamină; meclofenoxat; metilenedioximetamfetamină; metilefedrină***; metilfenidat; niketamidă; norfenefrină; octopamină; oxilofrină (metilsinefrină); pemolină; pentetrazol; fenetilamină şi derivaţii săi; fenmetrazină; f e n p r o m e t a m i n ă ; p r o p i l h e x e d r i n ă ; pseudoefedrină*****; selegilină; sibutramină; stricnină; tenamfetamină (metilenedioxiamfetamină); tuaminoheptan; şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).
 Cu excepţia: ź Clonidinei ź Derivaţilor de imidazol pentru uz local/oftalmic şi a acelor stimulente incluse în Programul de monitorizare pe 2018*. * Bupropion, cafeină, nicotină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradol şi sinefrină: aceste substanţe sunt incluse în Programul de monitorizare pe 2018 şi nu sunt considerate substanţe interzise. ** Cathina: interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru. *** Efedrina şi metilefedrina: interzise, atunci când concentraţia oricăreia dintre ele în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru. **** Epinefrină (adrenalină): nu este interzisă în administrarea locală, de exemplu nazală, oftalmologică sau administrarea asociată cu agenţi anestezici locali. ***** Pseudoefedrina: interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru.

S7. NARCOTICE
Sunt interzise următoarele narcotice: buprenorfina, dextromoramida, diamorfina (heroină), fentanil şi derivaţii săi, hidromorfona, metadona, morfina, nicomorfina, oxicodona, oximorfona, pentazocina, petidina.

S8. CANABINOIDE
 Sunt interzise următoarele canabinoide: ź Canabinoidele naturale, de ex. canabis, hașiș și marijuana. ź Canabinoidele sintetice, de ex. Delta 9- tetrahidrocanabinol(THC)și alte canabimimetice. Cu excepția: ź Canabidiol

 S9. GLUCOCORTICOIZI
Toţi glucocorticoizii sunt interzişi în administrarea orală, intravenoasă, intramusculară sau rectală. Includ dar nu se limitează la: betametazonă; budesonid; cortizon; deflazacort; dexametazonă; fluticazonă; hidrocortizon; metilprednisolon; prednisolon; prednison; triamcinolon.

SUBSTANŢE INTERZISE ÎN ANUMITE SPORTURI
 Beta-blocantele sunt interzise doar în competiţie în următoarele sporturi, iar acolo unde este menţionat, şi în afara competiţiei:
ź Tir cu arcul (WA)* ź Automobilism (FIA) ź Biliard (toate disciplinele) (WCBS) ź Darts (WDF) ź Golf (IGF) ź Tir (ISSF, IPC)* ź Schi / snowboard (FIS) în sărituri cu schiurile, freestyle aerials/halfpipe şi snowboard halfpipe/big air ź Sporturi subacvatice (CMAS) în apnea cu greutate constantă cu sau fără labe, apnea dinamică cu sau fără labe, apnea cu imersie liberă, apnea ”jump blue”, vânătoare subacvatică, apnea statică, tir cu harponul şi apnea cu greutate variabilă.
* interzise şi în afara competiţiei Beta-blocantele includ, dar nu sunt limitate la următoarele: acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

P1. BETA-BLOCANTE PROGRAMUL DE MONITORIZARE PE ANUL 2018

Următoarele substanțe au fost adăugate pentru a evalua utilizarea greșită în sport: ź 2-etilsulfanil – 1H – benzimidazol (bemitil) încompetiție și în-afara-competiției ź Hidrocodona în-competiție. Mitraginina și telmisartan au fost eliminate din Programul de Monitorizare, deoarece au fost obținute informațiile necesare privind prevalența.

AGENȚIA MONDIALĂ ANTI-DOPING

PROGRAMUL DE MONITORIZARE PE ANUL 2018 

Următoarele substanțe au fost adăugate pentru a evalua utilizarea greșită în sport: ź 2-etilsulfanil – 1H – benzimidazol (bemitil) încompetiție și în-afara-competiției ź Hidrocodona în-competiție. Mitraginina și telmisartan au fost eliminate din Programul de Monitorizare, deoarece au fost obținute informațiile necesare privind prevalența.
Mircea Olaru, 2016


===================================