Edition of 24/06/2011

cnb.jpg
Myrtha Pools and Proteus at Piscina BCN 2011 International Swimming Pool Show

Fira Barcelona, Gran Via Venue - 18 - 21 October 2011

The next International Swimming Pool Show, Piscina BCN, looks set to be the largest national and European swimming pool, wellness and aquatic facility event. Over 200 companies have already confirmed their attendance at the show which, with a 10-year history, is a leader in Spain and also an important international fair and debate forum for the industrial fields it represents.

Myrtha Pools and Proteus will attend you at this very important event (at Pabellón 3 Nivel 0 nr. D 455) !


Side events


Piscina BCN
will also provide the setting for various side events, such as the 3rd Ibero-American Congress on Sports and Recreational Facilities, CIDYR, a benchmark forum which will bring together companies and experts from 23 Ibero-American countries. The event targets physical education graduates, managers and builders of sports facilities, clubs, consultancy companies, engineering companies, architectural offices and all professionals involved in the maintenance of sports facilities, as well as sports promoters.
The show is also hosting the Piscina BCN 2011 Awards, which are given to companies that present the most innovative initiatives in terms of sustainability in the fields of swimming pools, wellness and aquatic facilities.
The show has the collaboration of the Asociación de Fabricantes de Equipos, Productos Químicos y Constructores de Piscinas, ASOFAP, and the Federación de Asociaciones de Fabricantes de Equipos y Constructores de Piscina, Saunas y Spas, FAPS, among other Spanish and international associations.


Spain, a market with potential

According to the latest available data, the world stock of swimming pools amounts to 13 million units. In Europe, Spain is second in the ranking, with 1,112,000 family pools. Almost half (49%) are over 10 years old, which represents a clear growth opportunity in the market in terms of renovation and accessories.
Spain also has around 850 wellness establishments, 680 of which are spas and hotels with spa or thalassotherapy, and some 189 city spas. According to data from the Asociación Española de Balnearios Urbanos (AEBU) this tourist product has experienced an 88% growth in the last decade.
With regard to aquatic facilities in Spain, there are currently 79,059 sports centres that house 31,689 swimming pools. These figures indicate the solidity of the sector in Spain and its great growth potential with regard to both national consumption and exports.


More information http://www.salonpiscina.com

cabecera_screen1024_en-1.jpgvisit our web site > Info request >

Myrtha Pools newsletter is a free periodical, sent to the registered users via e-mail. If you do not want to receive the newsletter any longer, click on Cancel registration link below, or send an e-mail of reply, indicating Myrtha Pools Newsletter registration cancellation - test forwarding in the reference of the message.

======

Translate

Marchează acest mesaj
Piscine Myrtha la Piscina BCN 2011
Luni nouăsprezece-09-2011 03:31
De la:
"Myrtha Pools"
Adaugă expeditor la Persoane de contact
Pentru a:
scanave@yahoo.com

Ediţia din 24/06/2011

cnb.jpg
Bazine Myrtha şi Proteus la Piscina BCN 2011 arata Piscină International

Fira Barcelona, ​​Gran Via Locul desfăşurării - optsprezece au douăzeci şi unu octombrie 2011Următoarea Internaţional Piscină în aer Afişare, Piscina BCN, pare a fi cea mai mare piscina naţional şi european, de wellness şi facilitatea de eveniment acvatice. Peste 200 de companii au confirmat deja participarea lor la spectacol, care, cu o istorie de 10 ani, este un lider în Spania şi, de asemenea, un târg internaţional de important forum de dezbatere şi pentru domeniile industriale care o reprezintă.Bazine Myrtha şi Proteus vă va participa la acest eveniment foarte important (la Pabellón 3 Nivel 0 nr D 455.)!


Side evenimente


Piscina BCN va oferi, de asemenea, setarea pentru evenimente secundare diverse, cum ar fi al 3-lea Congres Ibero-Americane privind sportive şi facilităţi de recreere, CIDYR, un forum de referinţă, care va reuni companii şi experţi din 23 de ţări ibero-americane. Evenimentul obiective Absolvenţii de educaţie fizică, manageri şi constructori de facilităţi sportive, cluburi, firme de consultanta, firme de inginerie, birouri de arhitectură şi de toţi profesioniştii implicaţi în menţinerea de facilităţi sportive, precum şi ca promotori de sport.
Spectacolul este, de asemenea, gazduieste Piscina BCN Awards 2011, care sunt acordate companiilor care prezintă cele mai inovatoare iniţiative în ceea ce priveşte durabilitatea în domeniile de piscine, wellness şi facilităţi acvatice.
Arată are colaborarea Asociación de Fabricantes de Equipos, Productos Químicos y Constructores de Piscinas, ASOFAP, şi Federacion de Asociaciones de Fabricantes de Equipos y Constructores de Piscina, saune y Băi şi wellness, FAPS, printre alte asociaţii spaniole şi internaţionale.


Spania, o piaţă cu potenţialConform celor mai recente date disponibile, stocul lumea de bazine de inot sumele la 13 milioane de unităţi. În Europa, Spania este al doilea in clasament, cu piscine familie 1112000. Aproape jumătate (49%) sunt de peste 10 ani, ceea ce reprezintă o oportunitate de creştere clară a pieţei în termeni de renovare şi accesorii.
Spania are, de asemenea, în jurul valorii de 850 unităţi de wellness, 680 din care sunt APS şi hotelurile cu spa sau talasoterapie, iar unele spa-uri 189 oraş. Conform datelor de la Asociación Española de Balnearios Urbanos (AEBU) acest produs turistic a înregistrat o creştere 88% în ultimul deceniu.
În ceea ce priveşte instalaţiile acvatice în Spania, în prezent există 79059 de centre de sport care casa 31689 piscine. Aceste cifre indică soliditatea sectorului în Spania şi potenţialul de creştere mare în ceea ce priveşte atât consumul la nivel naţional şi exporturilor.


Mai multe informaţii http://www.salonpiscina.com


cabecera_screen1024_en-1.jpg


vizitaţi site-ul nostru> cerere Info>

Myrtha Pools newsletter-ul este un periodic gratuit, trimis la utilizatorii înregistraţi prin e-mail. Dacă nu doriţi să primiţi newsletter-ul nici mai mult, faceţi clic pe link-ul de mai jos Anul Anulare, sau trimiteţi un e-mail de răspuns, indicând Myrtha Pools Anul anulare Newsletter - transmiterea de testare din perioada de referinţă a mesajului.