Monday, September 17, 2012

Sursa:"Despre inot": 'ingredientele unui vis frumos' ...01COMPETITIILE - CONCURSURILE DE INOT
         Consecinţă a manifestării spiritului de întrecere prezent în stările ludice (jocurile  copiilor, tinerilor, dece nu, şi a adulţilor...), reprezintă o formă de organizare superioară în care apare distinct 'premeditarea', (motivaţia, buna intenţie), obiectiv la care se aderă prin consens, fără obligativitate şi în spirit de 'faire-play' caracteristica tuturor întrecerilor, nu numai cele sportive...
         Mai ales la înot 'competiţia' trebuie abordată cu prudenţă. Uneori competiţia, întrecerea la înot, fără ca sportivii să aibe un bagaj bogat de exprimare motrică corectă…, poate avea efecte negative, astfel putem observa:
         - la stagiul de 'începător' efectul întrecerii asupra performanţei fizice poate fi remarcată, mai ales, în plan cantitativ cu suficiente greşeli de tehnică.
         - trecerea de la acest stagiu la cel de 'avansaţi' ar trebui să aibă drept criteriu, aprecierea, nu atât a valorii performanţei (care se poate obţine suprasolicitând organismul...., deci periculos  în fond), ci mai ales acurateţea tehnicii în compania unei prestaţii fizice medii, minimale  care oferă soluţia rezolvării multor limite temporare de înot eficient care pot apărea în momentul selecţiei, trecerii la un stagiul superior (încă odată recomandăm aprecierea conceptului 'BEST' prezentat în lucrare).
                  In stagiile superioare competiţia devine, treptat, un mod, chiar de sine stătător, de pregătire şi afirmare.
         La acest capitol evideţiem activitatea  de elaborare a regulamentelor oficiale de concurs (olimpice, naţionale etc), diferite variante competiţii intermediare (‘de casă) prin care va fi afirmată performanţa fiecaruia.
         Competiţia de înot este o formă de întrecere predominant individuală, cu angajare, cu ‘luptă’ indirectă (sportivii sunt separaţi, pe culoare); chiar şi la "ştafete" se păstrează acelaşi spirit ( o reunire a 4 individualităţi distincte ca performanţe sub forma unei echipe de club, reprezentativă naţională etc).
         Cu toate că concursul este un element definitoriu în cazul unui program de pregătire, ideia nu trebuie să ajungă un 'scop în sine'; între antrenament şi concurs trebuie să existe un raport echilibrat, optim care să ajute pregătirea sportivului fără a-l marca, stressa; din păcate, există mulţi antrenori dar şi părinţi care nu judecă astfel şi transformă concursul (uneori chiar fără şanse…) în elementul principal al devenirii viitorului sportiv şi, astfel tratată, prin ‘forţarea notei’ concursul poate deveni o cauză pierdută….. atenţie deci.

         In ţările cu tradiţie şi rezultate pe măsură, specialiştii încearcă să ridice limita vârstei la care să se înceapă participarea în competiţii; de la cantonarea în zona perioadei antepubertare (8-10 ani) care este obişnuită, încă, şi pe la noi..., la perioada pubertară (de la 11 sau chiar 12 ani).

         Efortul maximal, presupus a fi comun tuturor întrecerilor (fie ele de 50 sau 400 m), la vârste mici, nu ar putea fi tolerat decât cu riscul suprasolicitărilor, cu forţarea organismului antepubertar.
  EVALUAREA PERFORMANTELOR CU AJUTORUL TABELEI INTERNATIONALE DE PUNCTAJ
         Federaţia internaţională  FINA guvernează toate activităţile legate de practicarea nataţiei.
         Printre acestea, Înotul sportiv, are un număr suficient de mare de practicanţi (pozaţi pe gen/sexe, grupe de vârstă, forme de întreceri, probe de înot-bazin 25m sau 50m etc.) fiecare participant putând deveni campion, putând reuşi o performanţă oarecare (chiar un record), care se cere a fi, într-un sfârşit, departajată de prestaţiile altora, din cu totul alte probe de concurs etc.
         In cazul probelor de concurs desfăşurate în bazine (de 25 sau 50 m + separat pentru probele feminine şi cele masculine) între căştigători, mai ales, se simte nevoia de a face această departajare; astfel se va putea afirma cert, obiectiv că recordul, performaţa, de ex., la 50 m bras este mai valoroasă decât cea de la 1500m liber samd.
         In acest sens sunt interesate diferite medii de publicitate, de presă, organizatori care atribuie un premiu substanţial pentru cea mai bună performanţă etc.
         Intocmirea tabelei internaţionale de punctaj, care permite departajarea acestor performanţe se bazează pe o formula matematica simplă :
  P. = 1000 – (B. / T. )3            

în care P. reprezintă punctajul care urmează a fi calculat extrăgându-se din constanta 1000 produsul rezultat din împărţirea bazei (B), adică timpul standard afişat de FINA , periodic, în urma calculării mediilor primilor 10 performanţe ( pe o perioadă imediat anterioară să zicem un ciclu olimpic, sau ultimele două campionate mondiale...) – deci împărţirea valorii B. la valoare timpului realizat de sportivul respectiv T; împărţirea este precedată de transformarea  timpului realizat de sportiv (T) şi  timpului standard (B) oficializat de FINA, în secunde iar rezultatul împărţirii se ridică la cub şi această ultimă valoare se scade din constanta 1000 …..
        
         Deoarece aceste tabele cuprind o sumedenie de cifre valorice (pentru fiecare performaţă posibilă...) şi deci valori care nu se pot calcula cu mare uşurinţă ...,  FINA emite, spre consultare, pe portalul
deci la dispoziţia oricărui utilizator de internet –

FINA POINT SCORING

şi astfel orice dispută sau ierarhizare între sportivi este arbitrată obiectiv şi cu ‘faire-play’.
In acest fel - FINA asigura contactul cert cu realitatea prezentă a performanţelor ştiut fiind ca valorile acestora tind a avea un sens crescător.

 COMPETIŢIILE BEST

Pot deveni competiţii paralele cu cele agreate de FINA; organizarea lor nu înlocueşte valoare performanţelor clasice ci, mai mult, le poate ajuta prin faptul, de necontestat, ca fiecare participare la o asmenea organizare este determinată să folosească cea mai corectă = eficientă tehnica de înot – obiectiv important al fiecărui practicant al Sportului numit Înot.

Deci – ele sunt concursuri în care alături de performaţa în sine se face şi o estimare matematică asupra corectitudinii, eficientei  mişcărilor folosite.
Deci in cazul de fata : Matematica = Obiectivitate

         Este vorba de:
A - o forma obuşnuită a intrecerii sportive clasice (asa cum este ea practicata din totdeauna) – având scopul major - înaintarea în viteză maximă;

B – cu condiţia expresă adoptată de sportivi de-a lungul unor antrenamente – cea de folosire a cât mai puţinor mişcări de vâslire cu braţele  = eficienţă maximă !

C - regim de mişcare care conduce, obligă executantul sa foloseasca cele mai corecte mişcări de inaintare prin apa;

         Aprecierea acestei prestaţii este facută cu mijloace obiective, strict-matematice, în condiţiile induse de folosirea formulei BEST (the Biomechanical Efficiency Swimming Test) raportată la o altă constantă -  valoarea (anuală) a Indicelui Personal de Alunecare (IPA) propriu fiecărui biotip de înotător (urmează explicaţii …):
[foto Getyimage, Swimming World, FINA Magasine]
Inotătoare are înscris pe mână un numar  care poate reprezenta valoarea anuala IPA astfel ca arbitrii să poate calcula rapid punctajul BEST
(în cazul de faţă este numărul de concurs în probele de marathon nautic)…,
1.      ‘B.E.S.T.’ – reprezinta acronimul unei formule matematice (concepută de autorul acestei lucrări – M. Olaru) , extrem de simplă, după care se poate calcula eficienţa, măiestria atinsă de un înotător la un moment dat.
         Formula cu un calcul, rapid / mental al punctajului realizat de un concurent, punctaj care poate permite, ulterior, alcatuirea unui clasament obiectiv, oficial         
         Formula BEST se poate calcula astfel – ”dintr-o valoare constanta ( in cazul nostru este constanta K.= 100 + punctajul IPA deci o sumă stabilă, fixă, uşor de reţinut dar diferită de la un înotător la altul…) se va scădea suma numerică a Timpului realizat (în secunde)  + Numărul de Vâsliri cu braţele  pe 50m,
adică : BEST = [ K. + IPA] – [ Nr. sec. + Nr. vâsliri ] = …puncte;
de exemplu, sportivul …...…. va avea  : BEST = [100 + 150] – [ 40 sec+ 50 cicluri ] = 160 pct;
Un alt sportiv …………………va avea : BEST = [100 +135] – [ 42 sec + 55 cicluri] = 138 pct…..
2.      I.P.A. poate fi asemuit unui card , are valoare fixă, stabilă, constantă mai mult timp, (ea este verificată anual - until 31 Dec.) şi este simplu, usor de calculat astfel: în condiţii terestre, concurentul este invitat să simuleze pe uscat, în plan perfect orizontal, poziţia cu corpul culcat-întins, similară cu plutirea ventrală (pe piept), mobilizând braţele si picioarele (şpiţul) în întindere maximă – se măsoară valoarea acestei pozitii exprimată în centimetri (L.), la aceasta valoare se va adauga aceiaşi constantă K. = 100; din adunarea lor , suma acestor valori urmează a se scădea suma numerică dată de     Circumferinţa sub-axilară  (C.) (în expiraţie profundă, exprimată în centimetri)           +   Greutatea corporală exprimată in Kgr. (G.)  adică  :
IPA = [ L. + K. ] – [ C.  + G. ]    =  ….  puncte,
de ex.:  IPA = [214 + 100] – [80+70], adica  - 164 puncte IPA.
                  Conceptul B.E.S.T. are la origini înţelesul aforismului ‘Festina Lente’. Celebrul aforism poate avea, in cazul inotului, o aplicare semnificativă  - ‘inoată cu cea mai mare viteză – folosind cele mai puţine mişcări’ = eficienţă, randament max.
         Acest regim solicită înotătorului efectuarea celor mai corecte mişcări de înot, când tehnica este deficitară numărul de mişcări va creşte şi deci valoarea prestaţiei BEST va scădea !

.        In acest fel se poate obţine un randament de mişcare ridicat. In fond evoluţia sa reprezintă un amestec inedit între ‘performanţă’ (viteza pe 50m) si ‘măiestrie’ - tehnica cea mai corectă (la un moment dat).   
         A performa pe distanţa de 50m nu este un lucru prea complicat dar a avea tehnica cea mai corectă reprezinta deja o încercare directă de a obţine perfecţiunea.
         Acest climat poate conduce orientarea înotătorului, către un posibil ‘concurs de frumuseţe la înot  - conceput altfel decât performanţa clasică, strictă, realizată indiferent cum.. (vezi apelarea la mijloace nepermise, doping…!).
         Nota de subiectivism, inerent oricarui concurs ‘de frumuseţe’ , poate căpăta un spirit autentic de faire-play prin organizarea seriilor de concurs in mod perfect egal folosind valorile sensibil egale ale indicelui IPA..
         Aceasta egalitate va putea fi apreciată matematic folosind criteriul IPA (adica o valoare personală, constantă, calculată anual), întrecerea se va desfăşura între înotători egali sau aproape egali dpdv biomotric (IPA).
DECI :
acest nou concept (autentic românesc…!) ar putea face parte, în viitor, printr-o promovare oficială, din activitatea de înot sportiv al federaţiei noastre şi chiar al FINA - Age groups Sistem, Masters events …


                        *Am mai întâlnit ideia, în 1999, la americani: Emmett Hines, SUA, Houston, în lucrarea Fitness Swimming, 1995, ed. HK, London care numeşte maniera de a înota cu puţine mişcări – Swimming Golf.., inteligent şi corect !
            Si cunoscutul antrenor Dick Hannulla în lucrarea Coaching Swimming Successfully, pag 78 (idem editura şi anul publicării...), face câteva scurte aprecieri asupra acestei relaţii [ reţineţi – aprecierile lor sunt datate 1995..., aprecierile mele sunt anterioare, datează din anii ’80, deci au întâietate morală şi este o realitate care mă satisface şi onorează astfel  ’şcoala românească de înot’.../ cer iertare pentru acest insitent acent – dar noi prea ne-am lăsat în admiraţia altora şi am neglijat ce era al nostru...!!!].

            Deci - reuşita lui Emmett este perfect independentă de cea realizată de mine- cinste şi onoare lui, idem pentru Dick Hannulla ....; o singură constatare, de ordin punctual, practic, care ne desparte şi mă plasează pe mine înaintea acestor celebri specialişti de peste Ocean:
                        La Emmett - metoda sa, îl obligă pe subiect (sportivul aflat în plin efort...) să iasă din apă...., să se deplaseze până la un panou, perete etc....., să caute pe nişte tabele coordonatele realizate în şprintul, efortul abia terminat.
            In schimb, în varianta noastră, analiza acestor coordonate, calculul lor este strict mental şi mediat calculată l (trebuie să aduni numărul de secunde cu numărul de mişcări, cilcuri efectuate cu braţele / atenţie - cineva totuşi trebuie să le numere...); sportivul este în repaus, se odihneşte si analizând rezultatul adunării poate aprecia rapid şi fără nici un alt efort – cum a evoluat şi poate ia măsuri de a executa următorul efort în condiţii şi mai bune.

Dar despre aceste lucruri vom mai vorbi....

Expunere la a 8-a Conferinţă Naţională a Stiinţei Sportului, Buc. Nov. 1999
 Stimaţi colegi,
Incep cu un Scurt istoric al ideii ‘the BEST’:

*…evoc un fapt petrecut acum 36 de ani …în 1963, înaintea examenului de psihologie, anul IV, I.C.F., dl prof dr. Mihai Epuran, a oferit studentilor, ca deobicei, o consultatie…,
in timpul ei, imi aduc perfect de bine aminte, D-sa a descris graficul de efort in proba de 100 m plat prin inregistrarea lungimii fiecarui pas,  etc…, 
…. atunci când momentul mi-a permis, din bancă, am relatat d.lui profesor, ca o asemenea înregistrare se poate face si la inot (?!) : - urmarind a înscrie tele-optic, pe o foaie de hartie, proiectia in timp/spatiu a fiecarei vasliri, … contrar asteptarilor mele, dl. Epuran m-a certat si acuzat ca asi fi cotrobait prin sertarele D.sale, unde, desigur, se afla deja dosariată ‘inovaţia’ inuită de mine cu aplicatie la inot…, eram tare demoralizat.., a doua zi, la examen ‘cearta’ a tot continuat:  ’treci la subiectul următor’…, ‘este deajuns, daţi-mi carnetul’…, cand am ieşit din sală, convins ca am ‘picat’ si perplex de duritatea profesorului  am avut cea de-a doua surpriză care m-a lasat cu gura căscată + cu colegii care râdeau zdravan de mine – in carnet scria  = 10 (zece) si a fost singurul ‘zece’ luat atunci de cineva la acel examen …..          
                        Multumesc Domnule Profesor !

**Intre 1982-85, in calitate de antrenor federal de inot, am luptat, cât am putut, pentru a limita forţarea ’copiilor minune’ …; la o ‘reciclare’ a antrenorilor, colegul nostru, Hanzi Schuster / Reşiţa  a propus, in disperare de cauză, ca la fiecare concurs să existe arbitri care să ‘dea note’ de frumuseţe tehnica…, lucrul perfect de dorit - dar greu de pus in practica din cauza lipsei unui instrument obiectiv (inexistent la acea dată) care să-i ferescă pe arbitri de a lor normală părtinire…[vezi coelctia de articole din revista EFS ]

***…. de atunci am început să caut si să-mi scriu gândurile şi iată unde am ajuns… : in 1992, antrenor consilier al federaţiei turce de specialitate, detaşat la un club dintr-o insulă din M.Marmara…, am hotarat sa organizez  săptămânal (având sponsori chiar părinţii copiilor), concursuri BEST…, din cei 15 ‘copii’ care erau la venirea mea în secţia de înot a clubului am ajuns la cca. 130…, care la  ‘Municipale’-le de Istanbul… (cam 13 milioane de locuitori!) …, câştigau 65 de medalii etc. (dau si un rezultat - baieti 12 ani, 200 mixt = 2.36,7) …, iar când clubul si-a organizat ‘bairamul’ anual, la sfârşit de sezon, competiţia a fost organizată, la iniţiativa lor - nu a mea...,  după sistemul BEST si, pentru prima data in viata mea ...., antrenorii (turcii -de acolo ...!) m-au felicitat, fiind chiar ovationat… atunci am ajuns sa cred ca ‘the best’ este intradevar ceva bun…,

****… apoi, este vorba de D-ra Laura Ghilik, cercetătoare la  CCDS (actualmente undeva prin America asta magnet, care atrage tot ce-i bun...),  la referatul BEST adresat specialistilor a fost singura care a răspuns decisiv, invitându-mă la acest simpozion.
Vă rog a-mi permite săi mulţumesc si ei!

*****   un amanunt, ‘de ultima ora’…, a fost ‘descoperirea’ ca in USA, dl. Emmett Hines, un celebru antrenor, a publicat lucrarea ‘Fitness Swimming’, Ed. H.K./’99 unde la pag. 27 este descris ‘negru pe alb’ ‘Swimming Golf’, care este versiunea americana a tezei BEST formulată in Romania încă din 1983..,
… dar, trebuie zis cu modestie…, cu ceva in plus: în cazul lui Emmett, înotătorul trebuie să consulte niste tabele deci trebuie să se oprească din înot, să iasă din apă…,  în varianta românească acest lucru nu este necesar – totul poate fi calculat mental, rapid cu ajutorul formulei BEST !

******Formularea noului concept, a inceput in 1982 în manualul metodic INOT (pag. 184-5), apoi în 1983 prin publicarea in revista EFS a primului material cu titlul ‘Testarea eficentei biomecanice la inot’, apoi,  in 1987, a titlului ‘Ierarhizarea  numerica a prestatiilor la inot’, in ‘88, ideia este integrata in lucrarea  ‘Sa nu ne temem de apa’, ed. Sport – Turism, p.90, iar in ‘95, cu ajutorul FRN & Canada Swimming, FRN produce 4000 de afise-poster cu tehnica corecta de inot sportiv, comentariul fiind sustinut de formula ‘best’…

*In 1987-88, am fost invitat personal de prof.dr. Gerhard Lewin ( cel care a organizat inotul de mare performanta  in ex-RDG) / ‘DEUSCHE HOFFSCHULLE FUR KORPERKULTUR’, din Leipzig, sa sustin  noul concept in cadrul unui  examen de masterat… (‘cineva’ n-a fost de acord….! No comment !).
---------------
Viziunea noua care rezulta din acest concept are urmatoarele directii:
            1/*Poate sa devina un mijloc  de pregătire, verificare/control in grupa  exercitiilor legate de simularea efortului maximal, reprezentând, in premieră, aplicarea / verificarea in apă, a regimului de lucru cu aparatul ‘ERGOSIM ’ / CCDS, (P.Hillerin,V.Schor,L.Ghilik).
            2/*Poate deveni, in viitorul apropiat, o probă de concurs, mai ales pentru cei care nu au incă tehnica adusă la nivel superior (copii-grupe de avansati, 10-11ani).
            3/*Poate deveni proba ideală pt. marea massa de simpatizanti  (‘masters’ / veterani ..) care nu mai pot accede la medaliile olimpice, dar pot folosi sistemul BEST.
            4/*Poate deveni, in viitorul apropiat, in conditiile date de o eventuala agreere de catre FINA/Technical Committee -  o proba distinctă de inot in cadrul competitiilor organizate de FiNA – ‘Swimming Rulles’ / JO,CM,CE etc. (50m /4 procedee + probele de mixt-individual / baieti-fete).
            5/*Poate duce, in viitorul departat, la modificarea sistemului general de intreceri la inot, prin aplicarea in organizarea concursurilor, a grupelor egale din pdvd al hidromotricitatii– apeland la criteriul ‘Indice Personal de Alunecare (IPA)’, manieră care ar putea face posibilă chiar renunţarea la departajare pe sexe (probe masculine  / feminine...!) şi chiar renunţarea la alcătuirea seriilor pe grupe de vârstă – acestea fiind înlocuite de evaluarea somatică prilejuită de calcularea IPA…
Evident, toate aceste lucruri cu:
            - ajutorul  si aportul obiectiv+critic al Dv. in cadrul lucrarilor acestui simpozion,
            -  fie cu ajutorul unor sponsori care prin premiile oferite sa determine treptat o schimbare de mentalitate in randul specialistilor si a simpatizantilor.
                                               m.olaru/nov 99
===========================================

Definiţii BEST                 
                        BEST Definition
                                   BEST - Definitionen


!/. *tehnica corecta inseamna eficienta de miscare in apa… “testarea eficientei biomecanice la inot”(best)
se calculeaza astfel: adun ‘timpul’(‘t’) cu ‘vaslirile’(‘v’) suma  lor o  scad dintr-o valoare constanta (‘k’)(aleasa aleator = ‘100’) + indicele personal de alunecare (ipa). adica - { 100+ipa } – { timp + vasliri } = ...... p.best   M. Olaru, Nov. 99
The corect swim-technique means the efficiency of the movements in the water; it can be calculated by this way: add the number of the seconds and the number of the stroke-cicles and this sume will be extracted from the other constant sume provided from adition of the one constant value (K) (100) plus the Index of the personal Gliding (IPG)
M. Olaru, Nov. 99
!/. *Die korrekte Technik setzt eine effiziente Fortbewegung im Wasser voraus...”Testen der biomechanischen Effizienz beim Schwimmen” (best)
Diese wird wie folgt berechnet: wir addieren die zwei Werte (Zeit und Züge); die Summe wird aus einer Konstante „k” abgezogen ( „k” wird per Zufall ausgewählt = „100”) + persönlicher Gleitindex (pgi).
D.h. – { 100+pgi } – { Zeit + Züge } =....... p.best
M. Olaru, Nov. 99
sau
Testarea eficientei biomecanice la inot The Biomechanical Efficiency Swimming Test ( B.E.S.T.)  formula BEST =
(‘100 + ‘IPA’) – ( ‘T’ + ‘M’ )= pct. Constanta ‘100’, este aleasa aleator, pt ca ajuta la echilibrarea calculului
M. Olaru, Nov. 99
English ...
Das Testen der biomechanischen Effizienz beim Schwimmen, The Biomechanical Efficiency Test (B.E.S.T.),
die Formel BEST = (’100 + PGI’) – (’T’ + ’M’) = Pkt. Die Konstante „100” wird per Zufall ausgewählt. Sie ist für die Berechnung notwendig.
M. Olaru, Nov. 99

O alta varianta...
!/. *Testarea eficientei biomecanice la inot , în engleză - The Biomechanical Efficiency Swimming Test ( B.E.S.T.) 
are  următoarea formulă  =
[‘100 + ‘IPA’] – [‘T’ + ‘M’] =  .....pct. Constanta ‘100’, este aleasa aleator, egală pt. toţi concurenţii – ea ajută la echilibrarea calculului; IPA devine o constantă periodică, calculată anual – ea oferă caracteristica individuală a unui corp de înotător aflat în apă ...
Tehnica corecta inseamna eficienta de miscare in apa verificabilă prin “testarea eficientei biomecanice la inot”(best) - se calculeaza astfel: adun ‘timpul’(‘T’) cu ‘vaslirile’(‘V’) suma  lor o  scad dintr-o altă sumă dată de adunarea valoarii constante (‘k’,aleasa aleator si este egala cu  ‘100’ puncte) + indicele personal de alunecare (IPA)(ce se calculeaza periodic, anual) - adica –
 { 100+IPA } – { Timp + Vâsliri } = ......                                         punctaj BEST   


2/obiectivitatea conceptului si a formulei ‘b.e.s.t.’ rezida  din urmatoarea  logica: ‘adun doua marimi, (timpul / ’t’ + vaslirile / ’v’) care au sens descrescator, - dupa care, le scad din constanta {‘100’ + ‘ipa’} si obtin (facil + repede / mental way ...) valoarea prestatiei  in  apa’
m.olaru/nov.99
the objectivity of the ‘best formula’ results from this new exercise of logic: ‘we add two value (time+stroke), this values have their sense descendent (!)…, and, after we substrate this sum from one constant value (accidentally (k) = 100 + ipg points)’.
in this mod we can obtain (very easy, by mental way) the supreme value of the swimming efficiency.
m. olaru / 2005
2/ Die Objektivität des Konzeptes und der Formel „b.e.s.t.” baut auf die folgende Logik auf: „ wir addieren zwei Gröβen, (Zeit + Züge), die einen absteigenden Sinn verzeichnen. Diese werden nachher von der Konstante { „100” + „pgi”} abgezogen. Das Ergebnis (einfach + schnell / mental way...) stellt den Wert der Leistung im Wasser dar.                                                 
m.olaru/nov.99


3/“indicele personal de alunecare” (i.p.a. / este ca un  kard-annual) ‘L.’ + (k) – (kgr. + q) ‘L.’ = lungimea maxima a corpului / pluta ‚(k)’= o constantă cu valoare 100 puncte ‘gr.’ = greutatea in kilograme / + ‘q.’ = diametrul/cm. subaxilar in expiratie profunda – the “index of personal gliding “  (i.p.g.)
m.olaru/nov. 99
the index personal of gliding (ipg) is lake a ‘credit card’ (the validity is minimum one year): with this ipg we can organize the series of the race in perfect ‘faire-play’ (indifferent of the sex or age) the competitors with same or appropriate values will be introduce in the same series …
the periodical calcul of this ipg formula is found with regarding to the hydrodynamics principle (reynolds+froude),
so: ‘’from the value of the maximum longer of the body (ventral float position)(L.) / in additions with another accidentally value constant (k=100), we will substrate the sum of the nr. of kgr. (weight) with the q. (nr. of cm. of the circumference of the upper thorax in deep expiration). ‘L.’+(k) – ( ‘kgr.’ + ‘q.’)
3/ „Der persönliche Gleitindex” (p.g.i./ ist wie eine Kreditkarte, die 1 Jahr gültig ist (kard-annual)). „L” = die maximale Körperlänge / ventral float position; „k” = eine Konstante mit dem Wert von 100 Punkten; „kgr” = das Gewicht in Kilogramm / + „q” = Durchmesser/cm des oberen Brustkorbabschnittes bei tiefer Ausatmung
m.olaru/nov. 99

4/aplicabilitatea ‘annual kard-(ului)’(ipg – index of personal gliding ), indiferent de sex si chiar de varsta subiectilor…, este data de faptul ca criteriile alese, pentru folosirea sa ca instrument de departajare / organizare a intrecerilor de inot sportiv , sunt cele induse in selectia naturala:
# cu cat un corp este mai lung  (l.), # cu cat un corp este mai usor, (gr.) # cu cat un corp este mai ingust (q.)
cu atat mai eficient pluteste, aluneca sau inainteaza !
m.olaru/nov.99
the valability of the index personal of gliding (ipg) results from that – all criteria selected to make the series for the challenge was selected from the normal natural selection: when the longer of the body is big… when the weight of the body is light...when the frontal section of the body is small … the float, the gliding and the swimming speed will be more efficiency to advance better with one correct technique !
4/ Die Gültigkeit des „kard-annual” (pgi – persönlicher Gleitindex), unabhängig von Geschlecht oder Alter der Angewiesenen..., ist darauf zurückzuführen: die Kriterien, die ausgewählt wurden, um zu bestimmen, inwiefern die „annual kard” als Instrument zur Unterscheidung von Leistungen oder Veranstaltung von Schwimm-Wettkämpfen verwendet werden kann, gehen auf die natürliche Auswahl zurück:
je länger ein Körper ist (l.), je leichter ein Körper ist (kgr), je schmaler ein Körper ist (q.), desto effizienter wird er schwimmen, gleiten oder sich im Wasser fortbewegen.
m.olaru/nov.99
ISTORIA FORMULARII CONCEPTULUI ‘BEST’

            Activitatea de practicare a inotului sportiv de catre copiii anilor ’70-80, la noi in Romania, era o copie inspirata din pregatirea inotatorilor adulti. Gresit !
            In acest fel multe generatii de copii incepatori au fost fortate iar, in final – la maturitate, putinii copii care confirmau, aveau rezultate slabe la nivel international. Fenomenul amagitor al specializarii timpurii debuta cu performante promitatoare la varste fragede, performante care , ulterior, nu se mai inscriau in curba asteptarilor …
            Lupta intre cele doua tabere de antrenori s-a dus multi ani, fiecare cu argumentele pro/contra; intr-un moment de deruta unii antrenori au pledat chiar pentru organizarea unor concursuri ‘de frumusete tehnica’, pe distanta scurta (50m) in care sa fie notata executia corecta a miscarilor de inot. Acest lucru includea o doza clara de subiectivism si deci ideia a cazut cu brio, erau anii ’80…

            In mintea mea de ‘antrenor federal’ ambitios, ideia a ramas; trebuia s-o rezolv eliminand marja de subiectivism …. Si asa a venit acea clipa cand totul se rezolva parca de la sine.
            ’Evriva’ mea a fost extrem de simpla: ce alte elemente intra in desfasurarea intrecerii…? Pai, afara de timpul realizat ar mai conta si felul cum s-a realizat performanta – adica numarul de miscari cu bratele. Mai sunt şi alte elemente - cele legate de selecţie (aspectul somatic de ex.) , dar de regulă selecţia odată făcută mai greu poţi modifica semnificativ ceea ce natura a făurit etc., etc.
            Mişcările se pot urmari usor si, logic, cu cat mai putine mişcări faci a atât mai eficient esti în apă, deci randamentul tau va fi unul ridicat.
            Am dedus ca adunand numarul de secunde cu numarul de vasliri pot obtine un punctaj mathematic autentic – adunam ‘mere’ cu ‘pere’ = ’fructe’ -  in fond ambele valori au sens descrescator pentru a realiza o reusita mai buna… Era prin anii ’80-81, cand am avut si inspiratia sa incep a publica, de cate ori se ivea ocazia, acest nou concept.
            Era rudimentar dar era extrem de simplu de urmarit si rezolva ‘ceva’….
            In acest climat plin de ezitari si controverse ( in 1985 am fost determinat ‘amical’ sa-mi dau demisia din funcţia de antrenor federal / nu eram membru pcr..), anii au trecut si a aparut o alta alternativa, cea de a lucra ca antrenor de inot in Turcia .
            Acolo am gasit o echipa de copii si tineri (HSSK) dornici sa se afirme dar lipsiti de perspective din cauza pregatirii slabe si, mai ales, a tehnicii deplorabile.
Inca dornic de a-mi promova ‘evrika’ am introdus in pregatire, saptamanal, concursuri dupa care nu se afisau performante ca timp ci ca punctaj
             Treptat copii au devenit ingrijorati. Inotau tare, castigau proba dar in clasament erau sub asteptari….; explicatia era ca cei mai ‘buni’ inotau cu o risipa mare de energie (multe vasliri) si astfel realizau punctaj slab. In schimb cei mai atenti si rabdatori incercau sa-si tempereze pornirile spre ‘victorii cu orice prêţ..’ si asa aveau un punctaj mai mare.
            De fapt acestia, dorind sa creasca viteza scazand numarul de vasliri nu faceau altceva decat sa foloseasca o tehnica superioara, mai apropiata de cerintele clasice ale tehnicii corecte.
            Dupa cca. 3 luni de lucru si cu aceste competitii ad-hoc, inotatorii ’mei’ au inceput sa aibe rezultate din ce in ce mai bune si din codasii clasamentului national au devenit vice-campionii grupei lor de varsta (campioni erau unii care ’nu crutau nimic, chiar şi amfetaminele, da este posibil…!’).
Povestea are ‘happy end’ …
            Atunci cand sezonul s-a incheiat, staff-ul clubului a propus organizarea unui concurs asemanator cu toti inotatorii din Istanbul, proveniti din cca 7-8 cluburi, cca. 150-200 de sportivi.
            Concursul a placut si a intrigat multa lume. Eram felicitat la tot pasul de sportivi, parinti, simpatizanti dar, mai ales de antrenori.., cand sa se incheie definitiv concursul am fost luat pe brate si ovationat …,  am fost purtat pe toate cele 4 laturi ale bazinului….
            Atunci am inceput cu adevarat sa cred in valoarea acestui nou mod de apreciere şi pregătire a inotatorilor .
            De la acest episod am invata ca au existat si unele neajunsuri.
            Este vorba ca, la concurs, in serii, apareau, fara voia nimanui, sportivi cu gabarite, biotipuri deosebite. Cei inalti erau in avantaj dar cei mai scunzi suportau o frustare nemeritata. Asa am ajuns la gandul ca, in fond, este posibil ca fiecare inotator sau orice altceva, odata aflat in apa, in miscare etc. el se va comporta intr-un mod specific lui, particular, personal.    
            Deci este sigur ca noi, fiecare, avem un INDICE PERSONAL DE ALUNECARE (IPA) si acest indice cu cât este mai mare cu atât arată o predispoziţie evidentă pentru a aluneca mai usor prin apă şi deci de a creşte viteza de inot in conditii mai lesnicioasa decat unii mai greoi etc.
            Aici sansa mi-a fost favorabilă.
            Mi-a cazut im mana o carte de autentica specialitate ‘Proiecatrea si construirea navelor mici’ autori Zgrumala, Bidoaie (1978); ea mi-a pus in fata niste notiuni care erau usor de gasit si in Selectia sportiva pentru inot etc.
             Constructorii de nave au expresia ‘lungimea fuge’, deci cei inalti au sansa de a inota mai repede …, dar tot asa este de stiut ca cei cu oase mai grele plutesc mai greu si deci o parte din energia lor se va consuma pentru asigurarea plutirii, inaintarea fiind mai slab deservita…., deci aveam nevoie de inotatori cu greutate cat mai mica (lucru confirmat si de hidrodinamica) in plus daca ‘nava’ era lunga si usoara dar avea o sectiunea frontala mare tot nu reusea mare lucru..; astfel a aparut, firesc/stiintific, si reperul Q. adica Circumferinta toracala / subaxilara, masurata in expiratie completa (ca la croitor..). Aceste repere la nave sunt regasite in formula  Froude-Reynolds si nu am facut altceva decat sa le adaptez la ’nava’ numită ‘human body’…
IPA poate fi calculat astfel:
            - din Lungimea totala a corpului intins la maximum in pluta ventrala (L.) voi scadea suma a doua valori care, de dorit, sunt cautate a fi cat mai mici = Greutatea (Kgr) si Diametrul toracal (Q.). Punctajul dat are stabilitate in timp, este deci constant si poate fi criteriul de alcatuire a viitoarelor serii egale  de concurs (faire-play). Iar la concurs este absolut obligatoriu ca suma numarului de secunde si a numarului de vasliri sa fie scazuta din …., tot dintr-o valoare constanta, individuala, unica a fiecarui inotator, adica din IPA.

[Sportiva marathonista are inscris pe mână numărul de concurs... la fel se poate proceda si cu valoarea calculata a IPA]
(foto Getyimage-Swimming World magasine, May 2006)

            Aşa cum reise din această fotografie recenta, şi în cazul folosirii IPA, inotătorul poate avea scris pe mână sau pe umăr cifra ’miraculoasă’, arbitrilor ne-rămânându-le decât s-o foloseasca în momentul calculării rapide a punctajului BEST...
Este logic ca
‘THE BIOMECHANICAL EFFICIENCY SWIMMING TEST’ (BEST) sa fie calculat astfel: BEST = IPA – [Timp+Vasliri ]

(** pentru ca, in practica, se pot intalni cazuri cu valori IPA mediocre, mici iar suma rezultata din adunarea Timpului cu Vaslirile sa fie mai mare (mai ales la incepatori)…, in mod logic am adugat la constanta IPA inca o constanta, am optat pentru valoarea 100 (k), mod in care niciodata un inotator nu va putea fi ignorat in calculul randamentului sau din cauza unui biotip nefavorabil inotului..)
In final: BEST = {(k) + IPA} – [ nr. de secunde + Numar de vâsliri]  = …puncte.
si
pentru ca tot am folosit aleator o constanta cu valoare 100 (k) am introdus aceiaţi constanta si in calcularea kardului anual IPA, deci
IPA = [L. + (k)] – {Kgr. +Q } = … puncte.
Concluzia concluziilor:
1/ performanta la inot, eficienţa biomecanică / hidromecanică …, este dată de Viteza si de Energia consumată (nr. de vâsliri) in unitate de timp sau distanţă (BEST);
2/ fiecare dintre noi avem o valoare individuala pentru manifestarea capacitatii de alunecare (IPA);
3/ BEST este calculat cronometrând si numarând vâslirile;
4/ IPA este măsurat anual si deci are valoare constantă;
5/ seriile vor fi alcătuite din înotători cu acelaşi (sau cu valori apropiate) ale IPA, inidferent chiar de vârstă sau sex (!);
6/ concursurile/clasamentele  vor fi  desfăşurate pe distanţa de 50m (de preferat în bazine lungi...) la probe individuale si de stafeta (4x50) , la cele 4 procedee (cf. reg. FINA) + probele de mixt-individual (100m, 200m) pentru cei mai evoluaţi înotători
7/ la fiecare probă un grup special de arbitri vor număra ciclurile de vâskire ( deja firma Polar-Nokia are un aparat care masoară numărul paşilor în alergări..., vine foarte curând momentul când aparatul va fi rezistent la apă..şamd), evident numărâtoarea mişcărilor se poate organiza în condiţii perfecte (vezi placuţele de acordare a notei la sărituri..) pentru a nu exista nici o suspiciune;
8/ Toate starturile vor fi date din apa; cu interdictia de a inota pe sub apa mai mult de linia cu stegulete aflata la 5,o m (!);
9/ arbitrii numărători ai ciclurilor de vâslire vor fi amplasaţi în locuri diferite unii faţă de alţii şi faţă de cronometrori; ei vor indica numărul de vâsliri ridicând plăcuţele cu note doar la semnalul arbitrului general, evitându-se posibile consultări amicale....;
10/ calculul BEST este făcut la Secretariat după Fisa de concurs care va cuprinde, anterior notată IPA (valoare constanta anuala), Timpul de Inot realizat, Numărul de Vâsliri numărate+ numele inotatorului, evident etc.

Obs.:
Intrecerile in sistem BEST nu pot inlocui întrecerile clasice, promovate de FINA încă din 1908. Ele pot fi folositoare in cazul pregatirii copiilor incepatori si chiar la adultii care prin natura lor biologica nu pot aspira la performante de elita, de valoare mondiala etc.
In aceste conditii propunerea mea, pentru care ma agit si tot trimit emailuri / fara a avea prea mult success .., este de a creea o dezbatere in urma careia sa se admita adoptarea / introducerea in FINA handbook a acestor competitii la cap. Masters Events cu numele meritat BEST Master Events
Sunt sigur ca am gândit logic, că am întăietate în a face public acest lucru, că voi determina pe încă mai mulţi semeni ai noştri să caute mai mult întrecerea de înot, cu care ocazie vor înţelege că ‘adevăratul Graal’ al inotului stă în relaţia Viteză si Vâsliri, care bine proporţionate poate duce la exersarea celor mai corecte mişcări de înot. Iată că perfecţiunea se poate atinge !

HISTORY OF “BEST” CONCEPT
(* traducătoare la toate textele în/din engleză – Raluca Antonescu)

During  1970 - 1980 years, in Romania, the sporting swim preparing  the children had been an inspired copy from the adults swimming preparing .
False!
In this way  more children generations, beginners  in sporting swim, had been obliged to swim ‘forced’ and when they grown up, only a few number of children that had power to become a “true” swimmer had obtained week results at international level. This cheating aspect of the early vocation is beginning with the performances at small ages, performances that subsequent are under the expectations. …
Many years “the fight” between the coaches continued being, each of the ‘arbiters team’ having their achievements and overstatements; on various occasions part of the coaches support the idea to organize “the technical beauty contests”, on  short distance (50m) where to be pointed the correct swim motions. Taking into consideration the philosophic theory that all knowledge is subjective and relative, never objective, this project was unfortunately rejected 
In my mind of “the national head coach” this idea is a going on course; it had to be solved by taking away the subjectivism …. And it came that moment when everything it goes itself.
My idea was very simple: I take into consideration other elements of the swimming contest. Besides the timing  it has to be underline the performance –that means the number of  rowing arms. From a logical point of view it’s high-efficiency  to do less motions in water. And so you will obtain a high speed.
In conclusion adding the seconds number and the rowing motions number it will obtain an authentic score – the both value have a decreased sense for a better achievement… It happened during 1980 – 1981 years when I had the good idea to publish this new concept. It was rudimentary but extremely simple to follow and it has been solved “ something”… 

In these controversial and full of hesitation conditions, in 1985, I was “friendly” asked to resign from the ‘national head coach’ ( I was not member of communist party …); the years went on (1989 …) and it appears the opportunity to find a contract, as a swim coach, in Turkey. When I arrived there I found a children team as well as a teenager team (HSSK-Istanbul), having the desire to learn more in order to have the best results and to obtain the performance.    
Still having the idea to promote my concept I began by adding, in the weekly training, those contests after that there was not a scoring. 
 Gradually the children have become worry. They have fast swum, they have won the contest but to the classification they were under the expectations… the explanation was that “the best”  swam with a lot of energy (too much rowing arms)  and so they swam in a wrong way.

On the other hand the most patient and careful swimmers tried to stop
their intentions to “the victory”, at any..’ and so they had a better scoring.
 Actually these swimmers, having the desire to increase the speed by decreasing the number of rowing arms, used a high technique closer by the technical requirements of the correct swim.
After three working  months the swimmers began to obtain more and more good results and from the end of national classification they became the vice-champions of their age group.

The story has  ‘happy end’ …
When the period of summer-contests has been finished, the club staff proposed the organizing of a similar contest with the participation of all swimmers from Istanbul, coming from about 7-8 swimming clubs, that means 150-200 swimmers.  
The contest enjoyed and in the same time it has created confusion between a lot of people …. But from many people I was receiving congratulations: from other competitors, from parents, as well as from fans and the most important, from the other trainers.., when the  contest has been closed I was acclaimed  with loud applause and I was carried on all four parts of the swimming pool.
In this moment I have really begun to believe in the importance of this evaluation way of the swimmer .
But I also learned that there were also disadvantages.

It’s about that, during the series contest, could appeared different swimmer biotypes. The tall swimmer has been in advantage despite the shorter one. That means each swimmer will have an individual way to move.     
So, it’ evident that each of us, we have an PERSONAL/individual gliding index (PGI) and the bigger the index the easier the gliding is; so it’s increased the swim speed in better conditions than some other “heavy” swimmers etc.
At this moment the chance was favorable to me.
I found a Romanian technical book on “The designing and building of  small ships” by  Zgrumala, Bidoaie (1978); this book gave me some aspects that were easy to find also in the swim selection criteria etc.
Usually, the ship builders are using the expression “the length is running” so the tallest are swimming faster …, it is also known that the people having heavy skeleton glide more difficult and so they are loosing a lot of energy, the moving forward is being extremely low….,so we need swimmers with les weight ( according to to hydrodynamic law); in addition, if the “ship” was being long and easy, but it’s not enough she was heaving a big frontal section  ..; in this conditions it naturally appears the reference point “Q”,  the under armpit circumference in a profound expiration .
In case of ships we can found these reference points Froude-Reynolds formula and I applied them to the “human body” ship.
PGI is now calculated as follows:
            - from the value represented the total Length (L) of the body in the perfectly horizontal position I take off the sum of two small values = Weight (Kgr) and Toracal Diameter (Q.). The scoring is a constant value and could be the future criterion of equal swimming contests ( fair-play). To the contest is absolutely mandatory that the sum of seconds number and of rowing cycles to be take off from the individual gliding index that means from PGI.
It’s logical as: 
‘THE BIOMECHANICAL EFFICIENCY SWIMMING TEST’ (BEST) to be calculated so:
BEST = PGI – [Time + Rowing ]
(** Because, in practice, there is the possibility to meet midline or small PGI value and the sum resulted from adding Time with Rowing to be bigger (especially to the beginners)…, I added, random, to the PGI constant another constant for the value 100 (K) . In this way the swimmers will be not ignored  when it is calculated the swim efficiency.
To the end:
BEST = {(k) + PGI} –[ Seconds number + Rowing number ] = …points.
and
taking into account the random using of the constant 100 (K)  I introduced this constant also in annually PGI  estimation, so:
PGI = [L. + (k)] – {Kgr. +Q } … points

The final conclusion:
1/ swim performance, Bio/hydro-mechanical  …, is the Speed and the Energy ( number of rowing ) in time unit or distance (BEST);
2/ each of us we have an individual value to glide (PGI);
3/ BEST is calculated by timing and numbering of rowing;
4/ PGI is annually measured and it has a constant value;
5/ the series contest will be organized with swimmers having closer PGI value despite age and gender
6/ the contests/ classification will be individual or relay race for the four procedures ( according FINA rules);
7/ the contest distance will be 50 m (preferable one swimming pool length. It could also be organized  contest on longer distance, but they will be less spectacular ( it is recommended 200m/100 individual-medley);
8/ All starts will take place in water; there is an interdiction to swim underwater more than the flags flat to 5,o m (!);
9/ The numbering arbiters of rowing cycles will be placed in different locations ; They should indicate the rowing cycles by raising the scoring plate just to the general arbiter signal;
10/ the BEST calculation is done to the Secretariat taking into consideration The Contest Form that includes  PGI (annually constant value), The Swim Timing, Rowing Number (moment values ) + the swimmer name etc.

Remarks:
The contests taking place in BEST system can not replace the standard contests, has promoted by FINA since 1908. These could be useful to the training of  young children and also for the adults (they are small chance to work hard and long time to perform high performance and they will be frustrate in their lowly-hobby = swimming) etc.
In these conditions my proposal is to create a brainstorming that will allow the adoption/ bringing in FINA handbook of these contests. Masters Events with the proper name BEST Master Events
I am sure that I have logically thought in order to make it open to the public, to make it understanding and to convince more other coaches to try more and more the swimming contest and so they will understand that “ the true Graal’ is the relation between Speed and Rowing.
And so, we can say that the perfection does exist!

Prof. Mircea Olaru, Bucharest, Romania 2005
-----------------------------------------------------------------------------

DEUTSHE
Die Entwicklungsgeschichte des Konzeptes „BEST
Das Sportschwimmen für Kinder liess sich in den ’70er – ’80er Jahren, in Rumänien, von der Vorbereitung der erwachsenen Schwimmer inspirieren. Völlig falsch!
Viele Generationen von Kindern, von Anfängern wurden forciert vorangetrieben. Nur wenige Kinder konnten sich behaupten, und auch diese Wenigen, erzielten keine nennenswerte Ergebnisse auf internationaler Ebene. Es wurde groβen Wert auf den illusorischen Vorgang der frühzeitigen Spezialisierung gelegt. Die Leistungen der jungen Sportler versprachen viel, doch diese Leistungen nahmen mit der Zeit ab, sie entsprachen nicht mehr den Erwartungen...
Der Kampf gegen den zwei Trainerparteien erstreckte sich über mehrere Jahre. Beide Seiten brachten sowohl Argumente dafür wie auch dagegen. Die Verwirrung nahm so stark zu, dass die Trainer zu einem gewissen Zeitpunkt für die Veranstaltung von Wettbewerben für „technische Schönheit” plädiert haben. Der Wettkampf sollte auf kurzer Strecke (50m) stattfinden. Dabei sollte die korrekte Ausführung der Schwimmbewegung  bewertet werden. Der Gedanke war deutlich von Subjektivismus geprägt und ist demzufolge aufgegeben worden. Es waren die 80er Jahre.
Dennoch ist dieser Gedanke in meinem Kopf, im Kopf eines ehrgeizigen  „Bundestrainers” hängengeblieben; ich musste eine Lösung finden, ich musste den subjektiven Spielraum entfernen....Und der Augenblick, in dem man meinen könnte, alles wird von sich aus gelöst, ist gekommen.
Meine Idee („Evrika”) ist sehr einfach gewesen: was für andere Elemente werden berücksichtigt, wenn ein Wettbewerb stattfindet? Nun, auβer der erzielten Zeit, zählte noch die Art, in der die Leistung erbracht wurde, d.h., die Zahl der Armbewegungen. Es gibt auch weitere Elemente, die in Betracht gezogen werden – die Auswahlkriterien (z.B. die somatischen Aspekte).  Doch wenn die Auswahl einmal getroffen wurde, ist es schwierig, das was die Natur aufgebaut hat, beträchtlich zu verändern.
Die Bewegung können einfach verfolgt werden. Die Logik: je weniger Bewegungen gemacht werden, desto effizienter ist die Leistung im Wasser.
Ich habe daraus Folgendes abgeleitet: wenn die Sekundenzahl mit der Zahl der Züge addiert wird, stellt das Ergebnis eine authentische mathematische Punktzahl dar. Wir addieren „Äpfel” mit „Birnen” – schliesslich  müssen beide Werte eine absteigende Tendenz verzeichnen, damit ein besseres Ergebnis erzielt wird...Es war 1980 oder 1981 als mir der Gedanke durch den Kopf schoss, dieses neue Konzept bei jeglicher Gelegenheit zu veröffenlichen.
Der Gedanke war primitiv, aber alles war sehr einfach zu überprüfen und es sah nach einer Teillösung aus...
Vor diesem Hintergrund, charakterisiert durch zahlreiche Auseinandersetzungen und Zweifel, wurde ich 1985 freundlicherweise beraten, die Stelle des Bundestrainers zu kündigen, da ich nicht Mitglied der Kommunistischen Partei war. Es ist noch eine Weile vergangen und eine andere Alternative ist erschienen: ich habe das Angebot erhalten, als Schwimmtrainer in der Türkei zu arbeiten.
Ich habe dort eine Mannschaft von Kindern und Jugendlichen (HSSK) gefunden, die willig waren, sich zu behaupten. Ihnen fehlte jedoch jegliche Perspektive, weil sie schwach vorbereitet waren und über eine jämmerliche Technik verfügten.
Ich war immernoch begierig meine Idee zu fördern. Aus diesem Grund habe ich jede Woche, unter Form eines Trainings, Wettbewerbe veranstaltet, die nicht durch eine Zeitleistung ausgewertet wurden, sondern durch eine Punktzahl.
Die Kinder wurden mit der Zeit immer besorgter.  Sie schwommen heftig, gewannen die jeweiligen Wettkämpfe, doch in der Rangliste belegten sie einen Platz, der nicht ihren Erwartungen entsprach....; die Erklärung war die Folgende: die Besten  verbrauchten viel mehr Energie beim Schwimmen (mehrere Züge) und erhielten somit weniger Punkte. Die weniger temperamentvollen bewegten sich vorsichtiger und hatten mehr Geduld. Sie versuchten ihre Neigung zu „einem Sieg, egal was er kosten sollte” zu hemmen und sammelten somit mehr Punkte an.
Die letzteren versuchten ihre Geschwindigkeit zu erhöhen indem sie weniger Züge einsetzten. Sie wandten somit eine höhere Technik an, näher an den klassischen Anforderungen der korrekten Technik.
Nach cca. 3 Arbeitsmonaten in denen ich auch die genannten Wettkämpfe organisiert habe, haben „meine” Schwimmer angefangen, immer bessere Resultate zu erzielen. Sie verwandelten sich aus der roten Laterne der nationalen Rangliste in Vizemeister ihrer Altersgruppe  (Meister wurden die, „die vor nichts zurückschreckten, die Amphetamine nahmen, ja das ist gut möglich...!”).
Die Geschichte hat ein Happy-End...
Als die Saison zu Ende gegangen war, hat der Schwimmverein vorgeschlagen, einen ähnlichen Wettkampf zu veranstalten, an dem alle Schwimmer in Istanbul teilnehmen sollten. Diese kamen aus 7-8 Vereinen, es war die Rede um rund 150-200 Sportler.
Der Wettkampf hat Beifall gefunden und viele Menschen fasziniert.  Ich wurde von zahlreichen Teilnehmern gratuliert: Sportler, Eltern, Sportliebhaber und vor allem Trainer hielten mich an, um ihren Lob auszudrücken. Zum Schluss wurde ich auf den Armen geschleppt, es wurden mir Ovationen bereitet, ich wurde rund um den Schwimmbecken auf Armen gatragen...
Damals habe ich angefangen, wahrhaftig an der Bedeutung dieser neuen Methode zur Bewertung und Vorbereitung der Schwimmer zu glauben.
Bei dieser Gelegenheit habe ich allerdings auch herausgefunden, dass meine Theorie auch Schwächen aufweist.
Am Wettbewerb haben sich Sportler mit unterschiedlichem Gewicht, mit differenzierten Biotypen beteiligt. Die höheren waren im Vorteil, die etwas kleineren spürten eine unverdiente Frustration. Diese Feststellung hat bei mir den Gedanken herbeigeführt, es sei möglich, dass jeder Schwimmer, im Wasser, indem er sich bewegt, ein spezifisches, besonderes, persönliches Verhalten entwickelt.
Es ist also sicher, dass jeder von uns einen  Persönlichen Gleitindex  (PGI) aufweist. Ein groβer Index zeugt von einer deutlichen Neigung zu einem möglichst reibungslosen Gleiten durchs Wasser. Es besteht somit die Möglichkeit, einfacher die Schwimmgeschwindigkeit zu steigern im Vergleich zu Sportler, die mehr wiegen.
Ich hatte auch diesmal Glück.
Ich habe zufällig ein authentisches Fachbuch gefunden: „Projezierung und Konstruktion von kleinen Schiffen” von Zgrumala, Bidoaie (1978). Das Buch hat mir ein paar Begriffe vor den Augen gebracht, die auch für die Auswahl der Sportschwimmer anwendbar waren.
Die Schiffbauer verwenden den Ausdruck „die Länge läuft”, d.h., die höheren Sportler haben die Chance, schneller zu schwimmen. Es ist ebenfalls bekannt, dass die Personen mit schweren Knochen, mehr Schwierigkeiten haben, an der Wasseroberfläche zu bleiben, zu schweben. D.h., ein Teil ihrer Energie wird verbraucht, um das Bleiben an der Wasseroberfläche (floaten) zu sichern. Somit wird die Fortbewegung erschwert. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir Schwimmer mit einem möglichst kleinen Gewicht brauchen (was auch von der Hydrodynamik bestätigt wurde).
 Darüberhinaus, reichte es nicht aus, dass das „Schiff” lang und leicht war. Auch der vordere groβe Querschnitt spielte eine Rolle.  Ich bin demzufolge auf den Gedanken gekommen, dass auch der Bezugspunkt „Q” eine Rolle spielen muss.  „Q” stellt den Brustkorbumfang bei tiefer Ausatmung dar (wie beim Schneider).
Diese Bezugspunkte gelten auch für die Schiffe, sie werden in der Formel Froude-Reynolds widerspiegelt.  Ich habe sie nur an dem Schiff angepasst, das „human body” heisst...
Der PGI kann wie folgt berechnet werden:
-          aus der Gesamtlänge des maximal ausgedehnten Körpers (L.), der sich in der Schwebeposition befindet (ventral float position) werde ich die Summe zweier Werte abziehen, die möglichst klein gehalten werden = Gewicht (Kgr) und Brustkorbdurchmesser (Q.). Die erhaltene Punktzahl ist nachhaltig, zeitlich konstant. Sie kann als Kriterium fungieren für die Bildung der künftigen gleich ausgerichteten Wettkampfserien, die nun auf fair-play basieren. Es ist absolut verbindlich, dass beim Wettkampf, die Summe der Sekundenzahl und der Züge  von einem konstanten Wert subtrahiert wird. Die Konstante ist individuell, charakterisiert jeden Schwimmer individuell. Diese Konstante ist der PGI.
Wie aus diesem neulich geschossenem Foto hervorgeht, kann der Sportschwimmer die „Wunderzahl” auf der Hand oder auf der Schulter tatöwiert haben. Die Schiedsrichter können sie dann schnell ablesen und sie für die Berechnung der BEST-Punktzahl verwenden...
Es ist nachvollziehbar, dass „THE BIOMECHANICAL EFFICIENCY SWIMMINMG TEST” (BEST) wie folgt berechnet wird: BEST = PGI – [Zeit + Züge] (**in der Praxis kann die Situation vorkommen, dass der PGI eher mittelmäβig ist. Die Summe, die sich aus der Addierung von Zeit und Zügen ergibt kann gröβer sein, vor allem bei Anfängern).... Logischerweise zählt man zur Konstante PGI eine weitere Konstante hinzu. Ich habe den Wert 100 (K) gewählt.
 Durch diese Methode kann kein Schwimmer, bei der Auswertung seiner Leistung, vernachlässigt werden, nur weil er einen für das Sportschwimmen ungünstigen Biotyp aufweist.
Zum Schluss:
BEST = {(k) + PGI} – [Sek.zahl + Züge]...Punkte;
und
da ich zufällig eine Konstante mit dem Wert 100 (k) gewählt habe, habe ich die gleiche Konstante auch bei der Errechnung des annual-kard PGI eingeführt, folglich:
PGI = [L + (k)] – {Kgr + Q}...Punkte

Zusammenfassung der Schlüsse:
Die Leistung beim Sportschwimmen, die biomechanische/ hydromechanische Effizienz wird durch die Geschwindigkeit  sowie durch die verbrauchte Energie  (Zahl der Züge) bestimmt. Diese werden auf eine gewisse Zeiteinheit oder Distanz bezogen (BEST);
Jeder von uns wird durch einen individuellen Wert der Gleitfähigkeit charakterisiert (PGI);
BEST wird errechnet, indem man die Zeit misst und die Züge zählt;
Der PGI wird jährlich gemessen und hat einen konstanten Wert;
Die Serien werden je nach PGI gebildet (Schwimmer mit gleichem oder annähernd gleichem PGI-Wert), unabhängig von Alter oder sogar Geschlecht(!);
Die Einzel- und Staffelwettkämpfe werden auf der Distanz von 50 m bzw. 4x50 m in allen Schwimmarten ausgetragen (vorzüglich in langen Schwimmbecken) + die Lagenwettbewerbe (100 m, 200 m) für die fortgeschrittenen Sportschwimmer.
Eine Sondergruppe von Schiedsrichtern wird bei jedem einzelnen Wettkampof die Züge zählen (die Firma Polar-Nokia verfügt bereits über ein Apparat, das die Zahl der Schritte beim Rennen misst, bald wird das Apparat entwickelt, das wasserfest  sein wird). Die Zählung der Züge kann unter besten Bedingungen veranstaltet werden (siehe die Schilder, die die Noten beim Kunst- oder Turnspringen anzeigen), so dass kein Betrugsverdacht geschöpft wird;
Der Start wird immer im Wasser sein; es ist verboten, dass der Schwimmer mehr unter dem Wasser schwimmt, als die mit Flaggen signalisierte Grenzlinie es eralubt (5,0 m)  (!);
Die Schiedsrichter, die die Züge zählen, werden an unterschiedlichen Orten sitzen, und nicht beisamen mit denen, die die Zeit messen; sie werden die Zahl der Züge nur dann anzeigen (indem sie die Schilder mit Noten hochhalten), wenn der Generalschiedsrichter ein Zeichen gibt. Mögliche freundschaftliche Beratungen müssen vermieden werden...;
Die BEST - Errechnung wird bei der Geschäftsstelle gemacht. Dabei wird die individuelle Wettbewerbsbeschreibung berücksichtigt – diese umfasst den PGI (einen konstanten Jahreswert), der schon im Voraus notiert wurde, die errungene Zeit, die beobachtete Zahl der Züge + den Namen des Schwimmers etc.
BEMERKUNG:
Die Wettkämpfe, die das BEST-System berücksichtigen, können die herkömmlichen Wettbewerbe nicht ersetzen. Die letzteren werden von der FINA schon seit 1908 gefördert.  Doch sie können sehr nützlich für die Vorbereitung der kleinen Anfänger sein. Sie können auch bei Erwachsenen eingesetzt werden, die wegen ihrer natürlichen Struktur keine elitären Ergebnisse, auf internationaler Ebene, anstreben können.
Mein Vorschlag wäre, unter diesen Umständen, eine Diskussionsrunde zu organisieren, bei der entschieden werden soll, dass diese Wettkämpfe in das FINA-Handbook in den Kapitel Masters Events, unter dem wohlverdienten Titel BEST Masters Events, eingeführt werden. Doch bis jetzt haben meine wiederholten Anforderungen und E-Mails kein entsprechendes Entgegenkommen gefunden.
Ich bin fest davon überzeugt, dass ich meine Gedanken logisch strukturiert habe. Ich werde mit Sicherheit zum ersten Mal diese Aspekte veröffentlichen und werde viele unserer Mitmenschen dazu bewegen, sich viel mehr an Schwimmwettbewerben zu beteiligen.  Bei dieser Gelegenheit werden sie verstehen, dass der „echte Graal” beim Schwimmen das Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Züge ist. Wenn diese beiden Elemente in einem guten Verhältnis zueinander stehen, können die richtigsten Schwimmbewegungen geübt werden. Die Perfektion kann erreicht werden!
Prof. Mircea Olaru, Bucharest, Romania 2005
--------------------------------------------------------------------------

Partea a III-a

*Lupta* de implimentare a conceptului BEST

Iată conţinutul unui email prin care am luat contact cu staful FINA
------------------------------


Original message – Mircea Olaru, Romania
From: Mircea Olaru, coach, Bucharest, scanave@rnc.ro 
To: Gunnar WERNER – FINA Honorary Secretary
Subject: 1908-2008 FINA’s  CENTENARY …
Sent reply to: scanave@rnc.ro

Motto:Festina lente .... / Suetonius ( 69-141 d.H)
sau la înot ...:..
.Înoată repede cu cât mai puţine mişcări !


Honorable Mr. Gunnar Werner,

            In perspectiva aniversarii in 2008 a Centenarului FINA, incerc sa va sensibilizez la ideia asimilarii de catre FINA (din al carui ‘staff’ faceti parte, felicitari ...) a unui nou concept de practicare a inotului si de organizare a intrecerilor sportive.
            Pentru ca introducerea mea poate fi mai greu de inteles, in cele ce urmeaza, incerc sa fac un exercitiu de inserare a noului concept, a noii forme de intreceri (‘a inotului sportiv de frumusete’) in capitolele, paginile FINA HANDBOOK.
            Sunt convins ca Dvs., care ati vegheat permanent la acuratetea fiecarui capitol, articol din aceasta carte de baza a FINA, veti intelege cel mai corect  proiectul meu (cu plusurile sau minusurile sale)…..
            Daca Dvs. veti respinge acest demers – ma voi impaca cu gandul ca acest proiect nu este bun, nu este actual ! Va rog sa deschideti attach-urile care insotesc mesajul meu, il ele veti afla amanuntele necesare …

            prof. Mircea Olaru Bucuresti 2005
------------------------------------------------------
Incerc sa definesc concis esenta acestui concept: Este vorba de:
            A - o forma combinata a intrecerii sportive clasice (asa cum este ea practicata dintotdeauna) – avand scopul major - inaintarea in viteza maxima;
            B – cu conditia expresa de folosire a cat mai putinor miscari de vaslire cu bratele (eficienta maxima);
            C - regim de miscare care obliga executantul sa foloseasca cele mai corecte miscari de inaintare prin apa;
            D -  aprecierea acestei prestatii este facuta cu mijloace obiective, strict-matematice, in conditiile induse de formula BEST (the Biomechanical Efficiency Ewimming Test) raportata la valoarea constanta a Indicelui Personal de Alunecare (IPA) propriu fiecarui biotip de inotator (urmeaza explicatii - *, **, ***)

            *explicatie preliminara –
‘B.E.S.T.’ – reprezinta acronimul unei formule matematice, extrem de simple, dupa care se poate calcula ‘the Biomechanical Efficiency Swimming Test’, despre care voi face lamuriri in cele ce urmeaza; formula permite un calcul, rapid/mental al punctajului realizat de un concurent, punctaj care poate permite, ulterior, alcatuirea unui clasament obiectiv, oficial etc. Formula BEST se poate calcula astfel – dintr-o valoare constanta ( in cazul nostru este constanta K. / 100 + punctajul IPA) se scade suma numerica a timpului realizat pe distanta intrecerii (50m) + numarul de vasliri cu bratele, adica
BEST = [ K + IPA ] – [nr. sec. + nr. vasliri] = ….puncte;
          de ex.: BEST = [100+250] – [40+50] = 260 puncte
            ** explicatie preliminara
 - IPA poate fi asemuit unui card bancar …, are valoare constanta – este verificat annual (until 31 Dec,), usor de calculat astfel: in conditii terestre, oncurentul este invitat sa simuleze pe uscat, in plan perfect orizontal, pozitia cu corpul culcat-intins, similara cu plutirea ventrala (pe piept), mobilizand bratele si picioarele (spitul) in intindere maxima – se masoara valoarea acestei pozitii exprimata in centimetri (L.cm.), la aceasta valoare se va adauga constanta K / 100; din adunarea acestor valori urmeaza a se scadea suma numerica data de Circumferinta sub-axilara (in expiratie profunda, exprimata in centimetri) (C).+ Greutatea corporala exprimata in Kgr. (K.) – adica  :
   IPA = [L + K] – [ C  + G]    =  …. puncte cu valoare personala,
  de ex.:
   IPA = [214 + 100] – [80+70], adica  -  264 puncte IPA.
            Conceptul are la origini intelesul aforismului ‘Festina Lente’. Celebrul aforism poate avea, in cazul inotului, o indicatie semnificativa  - ‘inoata cu cea mai mare viteza – folosind cele mai putine miscari’.
            ***explicaţie preliminară
-      de remarcat ca participantii, apreciati de regula dupa varsta sau sex – pot fi organizati numai dupa valoarea IPA

            Acest regim solicita inotatorului efectuarea celor mai corecte miscari de inot. In acest fel se poate obtine un randament de miscare ridicat. In fond evolutia sa reprezinta un amestec inedit intre ‘performanta’ (viteza pe 50m) si ‘maiestrie’ - tehnica cea mai corecta (la un moment dat). A performa pe distanta de 50m nu este un lucru prea complicat dar a avea tehnica cea mai corecta reprezinta deja o stimulare interesanta de a obtine perfectiunea.
            Acest climat poate conduce orientarea inotatorului, catre un posibil ‘concurs de frumusete la inot’  - decat la performanta stricta, realizata indiferent cum. Nota de subiectivism, inerent oricarui concurs ‘de frumusete’ , poate capata un spirit autentic de faire-play prin organizarea seriilor de concurs in mod perfect egal, Aceasta egalitate va putea fi apreciata matematic folosind criteriul IPA (adica o valoare personala, constanta, calculata annual), intrecerea se va desfasura intre inotatori egali sau aprope egali dpdv biomotric (IPA).
DECI : I. Acest nou concept poate face parte, in viitor, din activitatea de inot sportiv asa cum rezulta ea din ‘FINA Handbook 1998-2000, Edited by  FINA Office, Gunnar Werner, FINA Honorary Secretary,  part II - Constitution and Rules, and Part VIII  ‘Masters Rules’, cu propunerea de a adopta acest nou capitol avand ca titlu, provizoriu/propus de mine :
 MBS – Masters BEST Swimming
 – reglementari care ar necesita urmatoarele modificari in interiorul lucrarii amintite (fina handbook):
            A - la pag 352, al. 1, in sensul enumerarii, alaturi de formele clasice de activitati FINA Masters  ( Swimming, Diving, Synchronized Swimming, Water Polo and Open Water Swimming) a formei noi pe care o propun acum - ‘MBS’ – ‘Masters BEST Swimming Rules’, cu adaptarile necesare la partea MGR 1-7 (variante adaptate).
            B – La pag.357 (deci dupa MOWS 8 si inaintea MD Rules)  
Titlul noului capitol – Masters BEST swimming rules (MBS).
            MBS 1:  concursurile ‘BEST Masters’ sunt promovate si patronate de FINA/TC+MTC in spiritul dat FINA HANDBOOK, 1998-2000, part II - CONSTITUTION, C3 – OBJECTIVES, - C.3.1. –6.,  cu adaptarile ulterioare ce se vor impune (General Rules, By-Laws a.a.).
            MBS 2: intrecerile sunt organizate, in principal, la nivel local, districtual (in functie de amploare, pot fi organizate,eventual, si la nivel national, international), ca Individual + Relays Events, avand ca unic criteriu de organizare si departajare a celor inscrisi pentru a participa la intrecerile individuale si de stafeta , valoarea  egala sau sensibil apropiata a punctelor rezultate din calculul anual al ‘Indicelui Personal de Alenecare’ (IPA), la 31 Dec. of the year of competition.
            MBS 3: Technical BESTSwimming Rules – vor fi respectate prevederile generale cuprinse in Swimming Rules, part III (pag.127) si cele curpinse la MSW 3 (pag. 353) evident adaptate, prelucrate (variante), with the following exceptions:
            MBS.3.1. -  punctajul IPA (indiferent de varsta si sex !!!), apreciat la valori egale sau sensibil apropiate, va permite alcatuirea omogena a seriilor, a repartizarii pe fiecare culoar, in intrecerea respectiva; sunt admise evolutii avand chiar si un singur participant/concurs.
            MBS.3.2. – inceperea intrecerii se face numai din apa; pornirea intrecerii cu start din apa este valabila si in cazul efectuarii schimburilor la stafete
** ** excluderea startului de sus se explica prin nevoia de a oferi fiecarui concurent posibilitatea de a inota cat mai mult fara a beneficia de ajutorul startului de sus.
            MBS.3.3. – in cazul existentei mai multor serii la aceiasi valoare IPA vor fi organizate semi-finale sau intreceri finale cf. deciziei arbitrului general.
            MBS.3.4. – la intrecerile de stafete este permisa aflarea in apa, pe acelasi culoar, pe durata de timp strict necesar efectuarii schimbului de stafeta, a doi concurenti (cel care preda schimbul/cel care primeste schimbul), fara ca acest lucru sa reprezinte o interventie ‘unfaire-play’.
            MBS.3.5. – intrecerile vor fi predilect incepute cu concurenti (serii) care au IPA mai mic ca valoare, programand serii cu valoare din ce in ce mai mare.
            MBS.3.6. – Secretariatul concursului va permite, in cazuri speciale (numar mare de concurenti) ca fiecare culoar sa fie folosit de maximum 2 concurenti care au egalitate sensibil egala cu valoarea IPA a seriei/finalei. In aceste situatii numarul arbitrilor va fi sporit in mod corespunzator.
            MBS.4. -  Intrecerea propriu-zisa.
            MBS.4.1. – Intrecerile vor fi organizate doar pe distanta de 50m (de preferat numai in bazine omologate cu dimensiuni olimpice /acoperite, decoperite). Nu sunt excluse si intrecerile in bazine de alte dimensini
            MBS.4.2. – Intrecerile se desfasoara doar pe distanta de 50 m. - in probe individuale la procedeele: liber, bras, spate, fluture/delfin si la probele de stafete - 4 x 50 liber si 4 x 50 mixt in serii organizate conform criteriului IPA. 0 stafeta va fi alcatuita din minimum 3 inotatori cu aceiasi valoare/valori apropiate  IPA.
            MBS.4.3. – Intrecerea individuala, in cadrul unei serii sau finale etc., se va desfasura conform regulamentului oficial al FINA cu urmatoarele modificari:
            MBS.4.3.1. – Alaturi de cronometrarea timpului de inot pe distanta de 50m (cu start din apa) vor fi numarate si ciclurile de vaslire cu bratele. Aceste 2 valori vor fi introduse in calculul formulei BEST astfel:  BEST = din valoarea [ K +IPA ] (valoare constanta minimum pentru un an calendaristic) se va scadea suma numarului de Secunde realizat pe distanta de 50m plus numarul Ciclurilor de vaslire cu bratele, punctajul realizat va sta la baza alcatuirii clasamentului – primul loc - concurentul cu cel mai mare punctaj…, ultimul loc  concurentul cu cel mai mic punctaj. .
            Formula BEST poate fi exprimata astfel:   BEST = [ K. +IPA ] – [ Timp+Visliri] = ……puncte.        
***** ‘K’. – este o valoare aleas aleator, adugata in calcule pentru a se simplifica calculul matematic al fiecarei formule. La probele de stafete vor fi cumulate de 4 ori aceste trei valori (IPA, Timp/sec.,Cicluri/50m) (variante).
MBS.4.3.2. – Ciclurile de vaslire vor fi numarate astfel : la probele de inot liber si inot spate un ciclu va insemna vaslirea a doua miscari de brate alternative; la probele de inot bras si fluture/delfin un ciclu va fi reprezentat de vaslirea concomitenta ale ambelor brate.
MBS.4.3.3. – Numararea ciclurilor de vaslire este responsabilitatea unui nou grup de arbitri (1-2 pentru fiecare culoar), asezati separat fata de arbitrii cronometrori; arbitrii numaratori vor fi amplasati in locuri diferite unii de ceilalti, iar fisele lor fi fi adunate, pentru fiecare culoar, la secretariat unde se va face calcularea punctajului BEST impreuna cu valoarea timpului cronometrat.
****** Numararea ciclurilor de vaslire se poate face in mod liber (vizual) sau cu un ‘counter’ mecanic/electronic (?) care sa simplifice contabilizarea mentala si deci a unor eventuale erori (variante).
MBS.4.3.4. - In toate cazurile (de cronometrare a timpului sau de numarare a ciclurilor de vaslire) fractiunile de secunda care se afla sub valoare de 0,5 sec. vor fi scazute din timpul cronometrat iar cele care depasesc valoare de 0,5 sec. vor fi intregite la unitatea imediat superioara; aceiasi indicatie va fi aplicata in cazurile numararii ciclurilor de vaslire, in sensul ca fiecare jumatate de ciclu (la inot-liber sau inot-spate vaslirea ultima cu un singur brat va fi adaugata la valoarea finala, idem, pentru inot-bras si inot-fluture, acolo unde se efectueaza o jumatate de vaslire etc.).
MBS.5. – La intrecerile BEST nu se omologheaza recorduri. Puntajul, locul in clasament (in serie, in finala) reprezinta o valoare momentana si simbolica pentru reusita fiecarui participant in parte (sau a echipei de stafeta din care face parte).
MBS.6. – organizatorii unor intreceri BEST pot stabili baremuri de participare privind punctajul IPA; aceste baremuri sunt informative/orinetative si nu pot exclude dorinta personala a unui concurent de a participa la intrecere, indiferent de valoarea IPA, la un moment dat.
MBS.6.1. – Fiecare participant trebuie sa aibe un document oficial din care sa rezulte, ca o ligitimatie sportiva, numele, adresa, avizul medical si, mai ales - punctajul IPA (eventual si o lista de reusite la alte competitii).
Inchei aceasta incercare de a respecta logica formularii regulilor FINA din Handbook 1998-2000 cu urmatorul comentariu:
Inotul asa cum este el promovat de FINA poate avea alaturi de activitatea sa clasica si forma BEST; ea este destinata celor multi si fara pretentii la inalta performanta dar care au dorinta fireasca spre perfectiunea autentica de miscare in apa, sentiment care ne anima pe toti atunci cand ajungem in acest mediu schimbat - apa.
 Urmatoarele 2 formule pot fi folosite, fara a gresi, pentru a organiza concursuri asemanatoare celor de tip ‘masters’; prin ele se intrunesc conditiile de faire-play autentic (a) dar mai ales stimularea si satisfacerea dorintei de a inota cu cea mai  perfecta tehnica (b)  !
DECI:
I/Anterior intrecerii
In scopul alcatuirii seriilor de concurs in mod egal si echitabil,
element important in cazul intrecerilor preconizate de acest nou concept – fiecarui inotator i se va calcula, annual (until 31 Dec.), -  ‘Indicele Personal de Alunecare’ (IPA) dupa o formula ce are la baza interpretarea unor principii ale hidrodinamicii, respectiv valoarea Numarul Froude-Reynolds (vezi bibliografia selectiva) ; seriile vor fi alcatuite din concurenti care au valori egale sau apropiate ale acestui indice (actiune ce cade in sarcina secretariatului de concurs).
IPA poate fi calculat astfel:
[ L.(lungimea corpului) +  K.(100)] – [C.(diametrul subaxilar) + G. (greutatea)] = … Puncte.
II/ Intrecerea propriu-zisa pe distanta de 50m
-Se va desfasura cf. regulilor FINA; ea trebuie inteleasa si ca  un ‘concurs de frumusete/corectitudine a tehnicii de inot sportiv’.
Intrecerea propriu-zisa, va putea fi apreciata conform unui calcul asemanator formulei anterioare (IPA), in fond un calcul matematic simplu, usor de rezolvat - chiar mental (vezi formula B.E.S.T. – the Biomechanical Efficiency Swimming Test), care permite ierarhizarea numerica a prestatiilor inotatorului in apa  functie de:
 - VITEZA/adica  - numarul de secunde pe 50m   - si 
        -  RANDAMENT/adica a numarului de vasliri pe 50m. 

(******* - trebuie retinut inca de acum ca aceste doua repere sunt cu atat mai apreciate cu cat ele au sens valoric aritmetic - descrescator si deci pot fi asociate unui calcul matematic inedit).
Cu aceste 3 repere stabilite/controlate in mod obiectiv (IPA, Nr.sec., Nr. vasliri) se poate calcula un punctaj autentic, adica o valoare individuala care poate face  obiectul intocmirii unui clasament real.
Formula BEST are la origini spiritul plin de intelepciune dat de
aforismului antic ‘Festina Lente’ – care in cazul inotului se poate traduce  prin indicatia :
‘ inoata cea mai mare viteza – cu cele mai putine miscari !!!’ - 
o asemenea prestatie va necesita, neindoios, tehnica cea mai corecta de inot  !
Fiecarui inotator aflat in competitie i se poate calcula valoarea evolutiei sale cf. formulei  BEST: ‘The Biomechanical Efficiency Swimming Test’ :
adica – BEST = Din constanta [K. + IPA ] – [ N.rul de secunde + N.rul de vasliri / 5om ] = …Puncte.
Acest proiect teoretic a fost experimentat practic cu rezultate semnificative (a); a fost agreeat de Comisia  metodica a Federatie Romane de Natatie (B) si a fost aceptat formal de Colectivul tehnic de pregatire a lotului ns. olimpic (C)( vezi - Camelia Potec, s.a., cercet. Laura Ghilik, antrenor Doina Sava s.a), idem - de Centrul de Cercetari Sportive din Romania (d)(vezi bibliografia) si de alte persoane carora le-a fost prezentat ocazional (de ex. – Lic. J.O. Mora/FINA Hororary life president, Scot Riewald, Russel mcKinon, Ruth Rosano, Sandra Roberts; a existat si opozitia categorica, de ex., a d.lui Cassidy/maratonist …,, , dar, cu regret o spun inca exista si foarte multa indiferenta - ceea ce reprezinta, dupa opinia mea, o ‘rezistenta la nou’, forma de oportunism care este aproape fireasca in lumea ns. actuala.
Revin cu acest proiect in preajma centenarului FINA si sper ca el va atrage interesul daca nu chiar simpatia dvs. Opinia dvs. o astept cu interes si sper ca ea va fi constructiva. Oricat de lipsit de modestie asi fi – va asigur ca am convingerea ca proiectul meu este o noutate care merita a fi luata in seama.
Argumentare unor puncte de vedere legate de proiectul BEST :
Performantele actuale la inot, in fata oamenilor obisnuiti, sunt prea inalte, greu de atins; recordurile, in ultimul timp, sunt corectate din ce in ce mai rar(!) si multi dintre simpatizanti, debutanti abandoneaza, in principal pentru aceste doua  motive:
            Primul – dificultatea de a se supune rigorilor pregatirii in mediul schimbat (apa) care presupune minimum 4-5 ore pe zi de pregatire generala si speciala de inalt nivel; oamenii nu mai au atat timp de a practica inotul asa cum a fost el conceput acum 100 de ani si, tot asa, oamenii, tinerii nu mai au, din pacate, interesul de a  ‘jertfi’ energie si timp stiind ca, in final, performantele lor vor fi mediocre….
            Second – se remarca , pe plan personal, individual ca exista o dificultate reala de a invata absolut corect+controlabil tehnica celor 4 procedee (sau poate a doar unuia…) in  compania efortului maximal (!), in timp util(!!) si in maniera ceruta de perfectiunea ‘elitei’(!!!)
Limitele de efort si abilitate biomotrica a noilor recorduri presupun o prestatie extrem de elevata; incepatorii invata sa inoate dar nu reusesc, decat cu greu, sa atinga ceea ce numim cu totii, tehnica corecta, maiestria, perfectiunea de miscare. Toate cele cca. 30 de probe de inot sportiv cu performantele lor (mondiale, olimpice, nationale sa) sunt accesibile doar unui grup mic de semenii nostri, o ‘elita’ cu care toti ne mandrim, fara discutii (!) dar, ca orice ‘elita’, este bine de stiut si statistica ne-o arata -  ea provine dintr-o masa enorma de abandonuri si refulari…….
            Ori acest lucru ar trebui sa-l evitam ( sa nu avem ‘eroi nefericiti’…)  si nu sunt sigur ca organizarea clasica, intr-un viitor apropiat, va putea remedia, singura, acest neajuns ?!
Tehnic vorbind noul concept are cateva instrumente cu care poate fi pus in practica, iata-le:
Pentru a reusi introducerea acestui nou sistem de intreceri si chiar  de antrenament ar fi necesara o enumerare de argumente care in finalul va da adevarata dimensiune a acestui proiect:
  (        1)  O egalizare obiectiva intre concurenti ( astfel se vor evita intrecerile intre paticipanti cu gabarite somatice diferite; la lupte, box, judo exista asemenea interes – categoriile, de ex…) ori pentru acest aspect, important, noul meu concept solicita ca fiecare inotator sa fie testat anual pentru a I se calcula   ‘Indicele Personal de Alunecare’ (IPA), a carui valoare constanta ne va permite sa organizam seriile de concurs in termeni de egalitate aproape perfecta intre concurenti   ( este chiar posibil, in viitor, ca seriile sa fie alcatuite fara a tine cont de criteriul de varsta sau chiar de diferentele dintre sexe daca exista egalitatea valorii acestui indice …….). IPA, are corespondent si la alte discipline sportive si este intalnit in forme specifice, in care abordarea stiintifica face parte din conceptul uzual de pregatire de mare performanta (canotaj, ciclism, bob alpin sa).
Ma repet – Iata cum poate fi calculata aceasta valoare, asemanatoare unui ‘card bancar’, personal, obisnuit:
- din lungimea corpului intins-culcat in pozitie ventrala avand bratele si picioarele perfect intinse /vezi termenul de ‘pluta pe piept’ (* cu umerii adusi cat mai aproape de urechi+cu labele in flexie plantara pronuntata) se obtine o valoare stabila, constanta, cel putin pe durata unui an calendaristic, valoare exprimata in centrimetri (L), la aceasta valoare se va aduga contanta K. (100 puncte); din aceasta valoare (L+K) se va scadea Numarul de Centimetri masurati la circumferinta subaxilara, in expiratie profunda (C). adunat cu Numarul de Kilograme corporale (G)
Conform legilor hidronamicei (vezi Numarul Froude, Reynolds, constructorii de nave au o expresie sugestiva - ‘lungimea fuge…’), rezistenta frontala opusa de apa, este data, in principal, de marimea scufundarii corpului (aici sunt responsabile Kilogramele/K) si de micimea planului frontal pe care l-ar avea apa de intampinat la inaintarea corpului (rezistenta frontala poate fi data de valoarea circumferintei subaxilare care a fost aleasa in mod intentionat la o forma minima care reprezinta, in felul ei, o limita care poate fi luata in consideratie/C).
Este clar ca daca aceste doua repere (G si C) au valori mici – restul ramas dupa extragerea sumei lor din L+K (stabil) va avea o valoare mai mare si deci va exprima o capacitatea mai buna de a pluti si inainta prin apa;
Iata expresia matematica a acestei formule
‘IPA = [L.+K.] – [G +C] = …. Puncte’, valabile pe o durata de minimum (1) un an.
(          2) O intrecere clasica doar pe distanta de 50m, este o distanta scurta dar pretioasa dpdv al tehnicii corecte si a vitezei maxime. Ea permite multora sa se concentreze optim pt. a inota cat mai repede, corect si fara greseli. (*O particularitate a acestor concursuri cu probe pe distanta de 50m pentru fiecare procedeu tehnic din cele 4 cunoscute - startul se va da din apa /pt. a le permite cat mai multe executii de vaslire cu bratele (variante).
(          3) Intrecerea propriu-zisa:odata seria, seriile alcatuite cf. valorii IPA, concurentii vor lua startul in conditiile cerute de protocolul FINA, dar pe langa arbitrii cu care ne-am obisnuit, va mai aparea un grup nou de arbitri; ei vor avea misiunea de a numara ciclurile de vaslire efectuate cu bratele, evident la fiecare culuar, pt. fiecare concurent (*lor le va fi ideal-necesar un aparat, un ‘counter’ care sa inregistreze numarul de vasliri fie manual-mecanic, fie, dece nu – electronic). La terminarea probei (50m) vor exista deci 3 valori obiective care vor fi introduse intr-o formula simpla de calcul (chiar mental), dupa care fişa de concurs poate pleca la secretariat.
            Ma repet - La fiecare culoar, cei care intocmesc fişa cu rezultate din concurs sau secretariatul competitiei, vor aplica calculul formulei BEST, adica: - din constanta ‘IPA’ se va scadea  suma Numarului de secunde cronometrate in mod obisnuit adunat cu Numarul ciclurilor de vaslire; Iata fromula - BEST: [ K. + IPA ] – [Secunde + Cicluri / 50m] = …. Puncte;
aceasta suma, adunare de valori diferite poate fi totusi matematic acceptata (adunam ‘mere’ cu ‘pere’ = fructe !) deoarece atat numarul de secunde cat si cel al vaslirilor au sens descrescator, daca cel care evolueaza se incadreaza in maniera de inot amintita, adica  [ ‘cea mai mare viteza cu cele mai putine miscari !!!’] regim care nu poate fi performat, este usor de sesizat, doar in compania celei mai corecte tehnici de inot si de aici satisfactia participarii la asemenea intreceri.
Deci:  cu cat suma rezultata din adunarea secundelor cu cea a  numarului de cicluri este mai mica cu atat restul ramas prin extragere din constanta IPA este mai mare si deci valoarea obtinuta poate face obiectul alcatuirii clasamentului unei serii, apoi unei finale a probei, samd.
Punctajul realizat nu poate fi omologat ca ‘record’, el reprezinta o valoare momentana, personala, care, in fond, indica randamentul inotatorului si deci abilitatea acestuia de a inota ‘cat mai repede cu cat mai putine miscari’ – vezi  corespondentul la inot a aforismului antic ‘festina lente’. (* la procedeele ‘liber’ si ‘spate’ - un ciclu va reprezenta 2 miscari de vaslire alternative, la ‘bras’ si ‘delfin’ - un ciclu va reprezenta o singura vaslire concomitenta).
Pentru aceste motive eu propun acest nou mod de practicare+organizare  a inotului sportiv  – forma ‘masters’. Noul meu concept are la baza experienta mea de cca.  60 de ani petrecuti pe marginea bazinului (fie ca sportiv/ in 1955 – 1.06,10 la 100m delfin, Rostock, ex-DDR, apoi ca antrenor / fost head coach al F.R.Natatie intre 1980-1985, cand noi romanii am reusit primul si singurul record mondial la inot – 50m liber. Tamara Costache 0.25,38 la CM Madrid 1986 - vezi CV-ul alaturat).
Noul concept poate fi asimilat si ca metoda de pregatire. El a fost agreat de antrenorii nostri si mai ales de colectivul tehnic care pregateste lotul olimpic – dar nu am reusit sa conving oficialitatile, de a pune in practica acest fel de a concura. Probabil ca este si vina mea deaorece nu m-am luptat direct si am preferat ca ideile acestui concept sa se afirme de la sine…, ceea ce este, recunosc, mai greu de implinit.
 (         4) Nefiind vorba de obiective de nivel mondial, olimpic, ci de ordin   personal sau local (fara a exclude si organizari, in viitor, la nivel national sau international …) – se poate estompa tendinta  multora de a apela la droguri (dopping/faire-play) nefiind vorba de eforturi maximale mari ca intensitate sau volum, cu mare impact la public si mass-media.
 (         5)  Consideratii economico-materiale:
A/ in acest sistem nou apar arbitrii  ‘numaratori’ (min. unul/culuar), fiecare dotat cu un ‘counter’. Pentru ei se vor face calcule de buget si accesorii.
‘Counter’-ul - devine un accesoriu nou la inot si deci exista posibilitatea ca un intreprinzator sa-l fabrice si sa-l puna la dispozitia inotului (bineinteles cu profitul financiar respectiv).
B/ probabil ca afluxul marit de simpatizanti a acestor noi intreceri vor duce la necesitatea construirii de noi bazine de inot si, iarasi, exista posibilitatea ca mai multi intreprinzatori sa initieze programe optime evident cu profitul respectiv.
C/ fiind vorba de mai multi inotatori se poate sconta pe o cerere mai mare de accesorii si materiale personale legate de practicarea inotului.
Bibliografie selectiva:
1/M. Sgrumala, I. Bidoaie –
‘Proiectarea navelor mici, , Ed. Tehnica, Buc. 1978, p.17, 2/M.Olaru –
INOT – manual metodic, Ed. Sport-Turism, 1982, p.184,
3/M.Olaru –
Rev E.F.S. nr 3/1983 p.49 "Testarea eficientei biomecanice la inot'.
4/M.Olaru –
Rev E.F.S. nr. 2/1987, p.27 'Ierarhizarea numerica a prestatiilor inotatorilor'.
5/M.Olaru –
'Să nu ne temen de apă', Ed. Sport-Turism, 1988, p.90, sport-book
6/M.Olaru –
Note de curs-inot, Univ. Ecologica Buc., Ed. Universitara, 1991, p. 123
7/M.Olaru –
Afise editate de FRN & Canada Swimming Natation,1995, color, 4000 ex.
8/E.Hines –
'Fitness Swimming', Human Kinetics, p.27, ('Swimming Golf'), 1995.
9/D. Hannula-
“ Coaching Swimming succesfully’’, p.78
 ( Minimum-Nr-.swims),1995
10 / M.Olaru –
Rev.'Stiinta Sportului', ed CCPS, nov 1999,
Referat - ‘Un nou concept in pregatirea inotatoriilor'.

(traducerea în limba engleză, email copiat...)

From: Mircea Olaru, coach,
To: Gunnar WERNER – FINA Honorary Secretary
Subject: 1908-2008 FINA’s  CENTENARY …
Date sent: 19 Ag. 2005.
Sent reply to: scanave@rnc.ro

         Motto:     Festina lente / Suetonius ( 69-141 d.H)
in swimming case
‘swim faster using fewer movements’-

Honorable Mr. Gunnar Werner,

Viewing the coming year 2008, as anniversary year for FINA, I kindly congratulate you by being member of this board. Therefore, by your wise support, I propose that FINA should take into account a new concept of swimming regulations and also a new look regarding sport contest.
Let me clearly + shortly explain the meaning of this concept :
(A) It’s about a mix competition of a regular sport challenge.
 - as usually practiced – having the outmost aim  moving with the highest speed.
(B) with another most important aim that is to use as less arm strokes as possible (maximum efficiency).
(C)  a movement frame that forces the swimmer to use the most correct movements in water.
(D) the evaluation of this usage is being done by objective, mathematical means, as in BEST formula (The Biomechanical Efficiency Swimming Test), related to the steady value of Personal Gliding Index (PGI) which is special for every swimming biotype (explanation following).
First explanation – BEST is the acronyme of a very simple mathematical formula. With it one can calculate “The Biomechanical Efficiency Test. Using this formula one can easily estimate the score done by a competitor and then do an official and objective classification. The BEST formula can be used like this – from a steady value (let’s say 100 + PGI score) we will subtract the total of time on the competition distance (50m) and the number of arm strokes:
BEST = [ (k) + PGI ] – [seconds + armstrokes] = …. BEST score;
de ex.: BEST = [100+250] – [40+50] = 260 BEST score
Second explanation – PGI is as a credit card – has a steady value, annually is being controlled and it is easy to calculate: the competitor is being asked to simulate on land the position of the body in water keeping his arms and legs perfectly straight. We will measure this position (cm) and then we will add the constant (k) =100. From the total value we will subtract total of the circumference of the upper thorax (in deep expiration, cm) plus the weight of the body (G):
PGI = [L + (k)] – [ C  + G]    =  …. PGI individual score,for ex.:  PGI = [214 + 100] – [80+70], that is  -  264 PGI.
         This concept has in it’s origin the ‘Festina lente’ aphorism. This aphorism may have a relevant importance for swimming:- use with the great speed – use the less movements ……
This frame makes the swimmer to use the most correct swimming movements. Only by this way one can have high movement productivity.
Finally one’s  evolution is a mixture between ‘performance’ (speed on 50 m) and ‘skill’ – the most correct technique at the moment.
Performing on 50 meters it is not too complicated but having the best technique is already a striving for perfection.
We can direct the swimmer to a ‘swimming beauty contest’ than to strict performance done by any means.
The subjectivity of any beauty contest can get an authentic fair play spirit by organizing equal series.
This equality will be mathematically evaluated using PGI criteria - a constant, personal value annually calculated. The competition will be held between biometrically equal or almost equal swimmers.
As my introduction may be hard to understand I will try to make an inseration of this new concept and it’s new competition form in FINA HANDBOOK pages (see attach nr 1)..
I am sure that you, who worked on every line on every chapter of this handbook, will understand my project better than anyone else (with its pluses and minuses).
If you don’t agree with my project I will just think that it is not good enough. Please open the attaches in this mail there you have the details.
prof. Mircea Olaru Bucuresti 2005

I will continue, trying to explain the addition of the new concept – “the beauty contest” within the FINA HANDBOOK chapters.  I am sure that you will easily understand my project, having regard the accuracy of each  FINA HANDBOOK chapter. If you will reject this project I agree that the project is not a good one.
SO : I. In the future this new concept could be part of the swimming activity as it’s resulting from ‘FINA Handbook 1998-2000, Edited by  FINA Office, Gunnar Werner, FINA Honorary Secretary,  part II - Constitution and Rules, and Part VIII  ‘Masters Rules’. I propose to approve this new chapter having as provisional title that I chosen: MBS – Masters BEST Swimming – regulations that could require the following updating within the fina handbook:
A - page 352, paragraph 1, to include besides the standard FINA Masters activities (Swimming, Diving, Synchronized Swimming, Water Polo and Open Water Swimming) the new concept that I’m proposing now - ‘MBS’ – ‘Masters BEST Swimming Rules’, including the necessary updating in the  chapter MGR 1-7 (approved  versions).
B – page 357 (so, after MOWS 8 and before MD Rules)
The title of the new chapter
– Masters BEST swimming rules (MBS).   (‘ Beauty Contest’ …?)
MBS 1:  the contest  ‘BEST Masters’ are managed and promoted by FINA/TC+MTC based on  FINA HANDBOOK, 1998-2000, part II - CONSTITUTION, C3 – OBJECTIVES, - C.3.1. –6., with the following amendments that will be imposed. (General Rules, By-Laws).
MBS 2: the contest are usually organized, at local level ( or at national or international level depending on the contest scope), as Individual + Relays Events, having as single established and differentiated criterion of the participants at the individual and relay events, equal or closer value as the result of annually value of  ‘Personal Gliding Index ’ (PGI), at 31st of  December of the year of competition.
** The participants are evaluated taking into account the value of the  individual gliding index (PGI).
MBS 3: Technical BEST Swimming Rules – will be respected the general provisions included in Swimming Rules, part III (pag.127) and those included in MSW 3 (page 353) updated, with the following exceptions:
MBS.3.1. -  In the proper contest the scoring PGI ( free from age and gender !!!), estimated at equal or almost equal values , will allow to establish similar series of swimmers and the allocation on each lane; it can be allow the contest with a single competitor/contest.
MBS.3.2. – the contest begins only in water; this start in water is also available for swimming relay.
** the exclusion of  “up start” is made in order to offer to each competitor the possibility to swim more.
MBS.3.3. – in case of more contest series at the same PGI value will be organized semi-final or final contests according to the decision of an general referee. 
MBS.3.4. – in case of the swim relays it’s allow to stay in water, on the same lane, during strictly on the period of changing of the swim partner (who give the relay/ who receive the relay) in a fair play meaning.
MBS.3.5. – the contests will begin in principal with those competitors that have a smaller PGI value, running with the competitors having the PGI value increased.
MBS.3.6. – In special cases ( great number of competitors) the contest Secretariat will allow the using of each lane by maximum two competitors, who have close values with PGI scoring of final event. In these situations the number of referees will be increased accordingly. 
MBS.4. - The proper contest.
MBS.4.1. – The contests will be organized only on the 50 meters distance ( preferable in the olympic covered/uncovered swimming pools).
There are not excepted the contests in the swimming pools having other dimensions those previous mentioned.
MBS.4.2. – The contests will be organized only on the 50 meters distance -individual in the following styles: freestyle, bras, backstroke, butterfly/dolphin and swim relays - 4 x 50 freestyle and 4 x 50 swim mixed relays, according  PGI criterion.
MBS.4.3. – The individual contest, within an event or within a final contest, etc. it will be organized according FINA rules with the following amendments:
MBS.4.3.1. – In addition to the swim timing on 50 meters distance
( start from water) will be also numbering the strokearm cycles. 
These two values will be part of BEST formula, as follows:
BEST = from PGI value ( the constant value for one  year minimum) it takes off the number of seconds on 50 meters distance plus the number of rowing cycles. On the base of this scoring is established the classification –first place- the competitor with the best scoring - the last place – the competitor with the smallest scoring. 
BEST formula could be design :
BEST = [(k) + PGI] – [ Time + Armstroke ] = ……BEST points.
** e.g..:[ 100+211] – [30sec/50m.+ 30 cycles+50m] = 251 individual points.
In case of swim relays it will be added these three values for four times
(PGI, Time/sec.,Cycles/50m),
MBS.4.3.2. – The rowing cycles will be numbered as follows : at freestyle and backstroke swimming, one cycle it means two alternative rowing; in case of bras and butterfly/dolphin swimming, one cycle represents the simultaneous rowing of both arms. 
MBS.4.3.3. – A core group of referees (1-2 on each lane) are responsible for the numbering of rowing cycles separately of timing referees; the counter referees shall be placed each other in different locations and their notes for each lane, will be sent to the Secretariat, in order to calculate the BEST scoring, together with the timing value.
** The numbering of rowing cycles can be made by visual inspection or with a mechanical/electronic(?) counter that could avoid the errors (see attach nr.2).
MBS.4.3.4. – In all cases ( of timing or of numbering of stroke cycles) the second fractions under the 0.5 sec. will be take off from the timing and those which are over the 0.5 sec. will be added to the next higher unit; the same suggestion will be applied to the numbering of rowing cycles, so as each half cycle ( in case of freestyle or backstroke  swimming the last rowing with one arm will be added to the final value, idem, for bras and butterfly swimming, where it does a half rowing  etc.).
MBS.5. – During the BEST contest are not approved records. The scoring, the classification ( within the events or within the final contest) represents a temporary and a symbolic value for each participant victory ( or of the  swim relay team victory ).
MBS.6. – Regarding the PGI scoring the organizers of the BEST contests could establish limits of participation; these are considered  informal limits and they can not reject the personal desire of a competitor to participate careless of PGI.
MBS.6.1. – Each participant shall have an official document- named identity sport card – containing the name, the address, the medical recommendation and the PGI scoring ( eventually a list with other contest victories).  
I finish this explanation on FINA rules – Handbook 1998-2000 with the following remark:
To the standard swimming as is promoted by FINA it could be added the BEST formula; this formula is intended for a greater number of people, without high record, but all of them having the desire to improve one’s knowledge of swimming.  Of course, most of the people entertain a feeling of delight in water.
The following two forms can be used for organizing similar  masters contests: that combine the authentic fair play conditions (a) the desire to swim at a high level (b)  !
SO:I/  Previous to the contest
In order to establish the contest events in a proper way, a main element  of this new concept- annually ( until 31st of December),  for each swimmer,  will be calculated the individual/personal gliding index (PGI) based on the hydrodynamic principles, corresponding to the value of Froude-Reynolds Number (see the selective bibliography); the events will allow the participation of the competitors having equal or closely equal values of this index ( the contest secretariat is responsible for this activity). 
 PGI could be estimated as follows: [L.(Body length) + (k)] – [  (G) body weight + (C) under-armpit diameter ] = … Points.
II/ The proper contest on 50 meters distance
- Shall be organized according FINA rules; it has to be understood as a “beauty contest” or as a perfect technique of sportive swimming.
The proper contest, could be estimated similar to PGI scoring, an easy way (see the BEST formula - the Biomechanical Efficiency Swimming Test) to classify the swimmer actions, staying in water, as follows:  
- SPEED/ it means – the seconds number on 50 meters distance and
-  EFFICIENCY / it means the rowing number on 50 meters distance 
(** - shall be keep in mind that these two elements are very important and they have a decrease mathematical value).
Taking into account these three elements established in a fair way  (PGI, the number of seconds, the number of rowing ), it can be estimated an objective scoring, it means an individual value leading to a real classification .
BEST formula is based on the old aphorism ‘Festina Lente’ – that means in this area :
‘ swim faster –fewer movements !!!’ - 
to do a such action it’s necessary to use the best swimming technique  !
The assessment of each swimmer during the contest can be made according to BEST formula: ‘The Biomechanical Efficiency Swimming Test’
That is – BEST = [(k) + ‘PGI’]  – [ Number of Seconds + Armstroke Number / 50m ] = … BEST Points.
This theoretic project has been practically tested with the significant results (a); it was agreed by the Methodical Commission of the Romanian Swimming Federation (B), it was formally agreed by the Technical Staff of the Olympic lot (C)( see - Camelia Potec, scientific researcher Laura Ghilik, trainer Doina Sava s.a), idem – by the Romanian Sportive Research Center (d) ( see the bibliography) and by other persons to whom this project was occasionally set out (e.g. – Lic. J.O. Mora/FINA Hororary life president, Scot Riewald, Russel mcKinon, Ruth Rosano, Sandra Roberts; there was, of course, the attitude suggestive of opposition, e.g. of a Mr. Cassidy/the marathonist …,, , but, I regret to tell you that it has been too much carelessness – that means, in my view, to stop the challenge, a new form of opportunism, usually met in our day by day life.
I’m coming back with this project on the eve of an important event – FINA Centenary and I hope he will be on your priority. I wait for your opinion and I hope to be a constructive one. Taking off the modesty I guarantee , I’m absolutely sure that my project is a new concept that is quite interesting.
This was the ‘summary’ of my new concept. If you can understand my ideas, please answer me. I am looking forward to your answer and your help to approve this new concept in FINA rules.….
The discussion of certain points dealing with BEST project:
         For ordinary people the existing swimming records, are difficult to achieve ; in the last time the records are not frequently encountered  and the most of competitors give up, in principal for the following two reasons:
         First – the difficulty of the efforts made during the exercises in  water conditions,
that imply minimum 4-5 hours/day intensively work at a high level; generally speaking the people have not enough time for swimming, as 100 years ago and unfortunately the young people are not personally interested to offer up, time and energy for this, taking into account the final result - the records will be neither very good nor very bad…
         Second – obviousness it can be notice that there is an individual real problem to learn very well in a technical manner the all four swimming methods (or only one of them…) with maximum effort (!), in due time (!) and in such a way to obtain the result of selected (elite) group (!)
The effort and the muscular movement ability of the new records  imply an elevating activity; the beginners hardily succeed to a perfect technical method, as we name the mastership. All the 30-34 swimming events with their world records (world, Olympic, national and so on) are accessible only for a small number of people, a selected group and we are proud speaking about (!) but it have to keep in mind that this selected group it comes from more abandoning and repressions.….
         This should be avoid (not to have “unhappy heroes”…)  and I am not sure that the standard organization in the next future, could be enough to solve this problem?! 
Speaking in a technical way the new concept is based on the following tools to be put in practice:
  In order to make known this contests and training system it’s necessary to present the following points that will be able to show you the real size of this project;
 (       1)  A real balance between the competitors (so as it will be avoid the events between the competitors having different weight ( e.g. in case of boxing game, judo, there are the categories by event…). In this matter my new concept require to annually test each swimmer for the“ Individual/Personal Gliding Index ’ (PGI).  The constant value could allow to organize the contests in equal terms for the almost competitors ( in the future it can be possible to take out the age and gender criteria, if actual being the equality of PGI value …….). PGI, has correspondence in other contest and we can meet under specific forms including a scientific approach ( boating, cycling, mountain bobsleigh  and so on).
I’m saying again –
Below I will show you the calculation of this value, similar to a “card”:
- from body length perfectly horizontal, similar with breast stroke position, having the arms and the legs in a maximum stretching / see “floating breast” (* the shoulders near the ears + the feet in a perfect flexion ) it obtains an annually constant value in centimeters (L); from this value will be take off the body weight value in Kgr. (G.), plus the value (cm) of under armpit circumference in a profound expiration (C).
According  to hydrodynamic laws (see the  Froude, Reynolds, number) the ship workers usually says - ‘ the length ship run away…’), the frontal water resistant it depends of the body submerging (responsible in this case is the number of Kilos /G) and of how small it is the frontal water surface met in gliding of the body (water resistant could be estimated by the under armpit circumference chosen as a limit to be taken  into account /C).
It’s clearly expressed , if the two rates (G and C) have small values,  the excess kept on after the rest has been taken away from L will have a greater value and so it will express a better floating ;
The mathematical formula is: ‘PGI = [L +(k)]– [G + C] = …. points’, available during one  (1) year.
 (       2) A standard contest only on 50 meters, represents a short distance but very important one considering the technique and the maximum speed. This contest allows a good concentration of the swimmers in order to swim faster, correctly and without mistakes . (*As a particularity in this case for each technical method of the four known – the start is given in water/ for to allow more rowing ( options).
 (       3) The proper contest:
After the series were organized according PGI scoring, the competitors   will start in conformity with FINA protocol, but it will be added a new group of referees; they have the responsibility to count the rowing cycles simultaneous double arm, on each lane, for each competitor (* it will be necessary a counter ( hand-operated, automatic or even electronic, why not?) to registered the number of. At the end of the event (50m), will be three values included in a formula ( even mental calculation). After that the contest form can be sent to the secretariat.
         I’m saying again -
At each lane the referees or the  contest secretariat will implement the BEST formula, so:
- from PGI value will be take off the Seconds Number plus the Rowing Number;
BEST: [(k) + PGI]   – [Seconds + Armstroke cycles / 50m) = …. Points;
this sum of differet values could be, mathematical, approved
( we add apples + pears = fruits !!! ), because both seconds and rowing number have a decreasing position, if the competitor show consideration for   :
[swim faster –fewer movements !!!’ ’]
The scoring can not be approved as “record”, it represents a temporary individual value, indicating the swimmer efficiency, therefore the swimmer ability “to swim faster with fewer movements” see the old aphorism ‘festina lente’. (* in case of freestyle and backstroke – one cycle means a continuous simultaneous double arm pull, in case of bras and dolphin style  - one cycle means a continuous single arm pull).
For these reasons I propose this new concept of organizing the swim contests – the “master” style. My new concept is based on my 60 years experience ( as swimmer / in 1955 – 1.06,10 at 100m dolphin, Rostock, ex-DDR, and than as referee / head coach of Romanian Swimming Federation between 1980-1985, in this period Romania has been established the first and the last world record – 50m freestyle. Tamara Costache 0.25,38 – World Contest Madrid 1986 – see the attached CV).
The new concept can be assimilated as training method. It was agreed by our referees and in principal by our technical specialists who train the Olimpic team. Unfortunately I couldn’t put into practice this concept. Maybe it was my fault because I didn’t fight enough and I preferred that my ideas state positively themselves …,.
         (     4)  Taking into account the individual objectives (considering the organizing in the next future of the national or international contests…) – we can stop the tendency toward doping with no great efforts, with an important impact to the public and also to the mass media.
         (      5)  Economic-material reasons :
A/  Within this new concept come into being the counter referees  (minimum one referee/lane), each of them having a counter device.  It will be made the provisions for budget and the incidentals.
The ‘Counter’ device – it’s going to become a new numbering instrument and there is the possibility to come into sight a producer to manufacture this counter ( of course, taking into account the financial benefit).
B/ I suppose that having regard the great number of swimming supporters and the development of these kind of contests it comes into view the need of a new swimming pools and the initiating of optimal projects
C/ Viewing the increased number of swimmer the requirement of individual equipment is going to become greater.  
-------------------------------------------------------------------------
From: Mircea Olaru, coach,
To: Gunnar WERNER – FINA Honorary Secretary
Subject: 1908-2008 FINA’s  CENTENARY …
Date sent: 19 Ag. 2005.
Sent reply to: scanave@rnc.ro

         Motto:     Festina lente / Suetonius ( 69-141 d.H)
in schwimme case
> Schwimme schneller mit weniger Schwimmzügen

Ehrenweter Herr. Gunnar Werner,

            In der Perspektive der FINA Jahrhundertfeier in 2008, versuche ich Sie für die Idee der Aufnahme durch die FINA (deren Mitglied Sie sind, Glückwunsch...) eines neuen Konzeptes zur Ausübung des Schwimmens und zur Organisierung von Sportwettbewerben zu sensibilisieren.
            Weil meine Einführung vielleicht schwieriger zu verstehen ist, werde ich eine Übung versuchen, das neue Konzept, die neue Form des Wettbewerbes (‘des Schönheitsschwimmwetbewerbes’) in den Kapiteln, Seiten des FINA HANDBOOK einzufügen.
            Ich bin überzegt, dass Sie, als eine Person, die ständig die Sorgfalt jedes Kapitels, jedes Artikels aus diesem FINA Hauptbuch überwacht haben, mein Projekt am besten verstehen werden (mit seinen Vor- und Nachteilen)…..
            Wenn Sie diesen Vorgang ablehnen werden– werde ich mich mit dem Gedanken abfinden, dass dies kein gutes Projekt ist, und nicht aktuell ist! Ich bitte Sie die Anhänge zu öffnen, dort werden Sie die notwendigen Einzelheiten erfahren…

            Prof. Mircea Olaru, Bukarest 2005
------------------------------------------------------
Ich werde versuchen knapp und präzise das Wesentliche dieses Konzeptes zu definieren: Es geht um:
            A – eine gemischte Form des klassischen Sportwettbewerbes (so wie es schon seit immer durchgeführt wurde) – mit dem Hauptzweck- Fortbewegung mit der höchsten Geschwindigkeit;
            B – unter der ausdrücklichen Bedingung, dass so wenige Ruderbewegungen wie möglich verwendet werden (höchste Leistung);
            C – ein Bewegungssystem, das den Schwimmer zwingt, die korrektesten Bewegungen für die Fortbewegung im Wasser anzuwenden;
            D -  die Einschätzung dieser Ausübung wird durch objektive, strikt mathematische Mittel durchgeführt, unter den Bedingungen der BEST-Formel (the Biomechanical Efficiency Swimming Test) im Verhältnis zum konstaten Wert des Persönlichen Gleitindices (IPA) jedes einzelnen Schwimmerbiotyps (es folgen Erklärungen)
            Einleitende Erklärung  – ‘B.E.S.T.’ – stellt das Abkürzungswort einer extrem einfachen mathematischen Formel dar, wonach ‘the Biomechanical Efficiency Swimming Test’ berechnet werden kann, wozu ich Erläuterungen im Folgenden geben werde; die Formel erlaubt eine schnelle/menthale Berechnung der Punktezahl erzielt von einem Wettbewerber, Punktezahl, die es erlauben kann, eine objektive, öffentliche etc Rangliste zusammenzustellen. Die BEST Formel kann wie folgt berechnet werden– aus einem konstanten Wert (in unserem Fall ist es Konstante K. / 100 + IPA Punktzahl) wird die numerische Summe der erzeugten Zeit auf der Wettbewerbsstrecke (50m) abgezogen + die Anzahl der Armruderungen, d.h.:
BEST = [ K + IPA ] – [Nr. Sek. + Nr. Ruderungen] = ….Punkte;
                           Zum Bsp.: BEST = [100+250] – [40+50] = 260 Punkte
            ** Einleitende Erklärung  - IPA kann mit einer Bankkarte verglichen werden…, es hat einen konstanten Wert– es wird jährlich überprüft (until 31 Dec,), ist leicht zu berechnen, wie folgt: unter irdischen Bedingungen, wird der Wettbewerber gebeten am Land, auf perfekt horizontaler Ebene, die ausgestreckte liegende Lage mit dem Körper zu simulieren, ähnlich mit dem Brustschwimmen, indem die Arme und Beine in höchster Ausstreckung bewegt werden  – der Wert dieser Lage, ausgedrückt in cm, wird berechnet (L.cm.), zu diesem Wert wird die Konstante K / 100 hinzugefügt; aus der Addition dieser Werte wird die numerische Summe des Umfangs der Unterachsel (in tiefer Ausatmung, ausgedrückt in Centimeter) (C). + Körpergewicht ausgedrückt in Kgr. (K.) subtrahiert – d.h.:
   IPA = [L + K] – [ C  + G]    =  …. Punkte mit persönlichem Wert,
  Zum Bsp.:  IPA = [214 + 100] – [80+70], d.h.  -  264 Punkte IPA.
            Das Konzept hat als Ursprung die Bedeutung des Aforismus ‘Festina Lente’. Dieser berühmte Spruch kann, im Falle des Schwimmens, eine bedutende Andeutung haben - ‘Schwimme mit der höchsten Geschwindigkeit– indem du die wenigsten Bewegungen anwendest’.
            Dieses System verlangt vom Schwimmer die richtigen Schwimmbewegungen durchzuführen. So kann eine hohe Bewegungsleistung erzeugt werden. Eigentlich ist seine Entwicklung eine originale Mischung zwischen ‘Leistung’ (Geschwindigkeit auf 50m) und ‘Meisterschaft‘
– die beste Technik (in einem bestimmten Augenblick). Auf einer Strecke von 50 m eine Leistung vollbringen ist keine sehr komplizierte Sache, aber die beste Technik besitzen ist bereits eine interessante Anregung die Perfektion zu erhalten.
            Dieses Klima kann die Orientierung des Schwimmers Richtung eines möglichen ‘Schönheitswettbewerbs beim Schwimmen’  - als eine strikten Leistung, egal wie es durchgeführt wird, führen. Die Note an Subjektivismus, gehörend zu jedem ‘Schönheits’-wettbewerb, kann eine authentische Gefühl von faire-play erhalten, durch die Organisierung der Wettbewerbsserien auf perfekt gleicher Weise. Diese Gleichheit wird mathematisch geschätzt werden können, indem das Kriterium IPA verwendet wird (d.h. ein persönlicher, konstanter, jährlich berechneter Wert), der Wettbewerb wird zwischen gleichwertigen oder fast gleichwertigen Schwimmern, aus biometrischem Sichtpunkt, ablaufen (IPA).
ALSO:            I. Dieses neue Konzept kann, in der Zukunft, Teil der Sportschwimmaktivität sein, so wie es aus dem ‘FINA Handbook 1998-2000, Edited by  FINA Office, Gunnar Werner, FINA Honorary Secretary,  part II - Constitution and Rules, and Part VIII  ‘Masters Rules’ hervorgeht, mit dem Vorschlag dieses neue Kapitel aufzunehmen, mit dem vorübergehenden/von mir vorgeschlagenem Titel: MBS – Masters BEST Swimming – Regelungen, die folgenden Veränderungen im Inneren des erwähnten Werks (fina handbook) benötigen würden:
            A – auf Seite 352, Abs. 1, in der Richtung der Aufzählung, neben den klassischen Formeln der FINA Masters-Aktivitäten (Swimming, Diving, Synchronized Swimming, Water Polo and Open Water Swimming) die neue Form die ich jetzt vorschlage - ‘MBS’ – ‘Masters BEST Swimming Rules’, mit den notwendigen Anpassungen an Teil MGR 1-7 (angepasste Varianten).
            B – auf Seite 357 (also nach MOWS 8 und vor MD Rules)
Titel des neuen Kapitels– Masters BEST swimming rules (MBS). (‘ SCHÖNHEITSSCHWIMMEN’ …?)
            MBS 1:  die ‘BEST Masters’ Wettbewerbe werden gefördert und befinden sich unterm dem Patronat von FINA/TC+MTC in der gegebenen Stimmung FINA HANDBOOK, 1998-2000, part II - CONSTITUTION, C3 – OBJECTIVES, - C.3.1. –6.,  mit den späteren notwendigen Anpassungen (General Rules, By-Laws a.a.).
            MBS 2: die Wettbewerbe werden hauptsächlich auf lokaler Ebene, nach Distrikten organisiert (abhängig von der Größe, können eventuell auch auf nationaler, internationaler Ebene organisiert werden), als Individual + Relays Events, mit dem einzelnen Kriterium der Organisierung und der Auswahl der Eingeschriebenen, um an die individuellen Wettbewerbe und an die Staffelwettbewerbe teilzunehmen, gleicher oder fast gleicher Wert der Punkte aus der jährlichen Berechnung des ‘Persönlichen Gleitindices’ (IPA), zum 31 Dez. of the year of competition.
*** Zu bemerken ist, dass die Teilnehmer, in der Regel eingeschätzt nach Alter oder Geschlecht– nur nach den IPA-Wert organisiert werden können
            MBS 3: Technical BESTSwimming Rules – es werden die allgemeinen Verfügungen eingehalten, die in den Swimming Rules, part III (Seite.127) beinhaltet sind und diejenigen, unter MSW 3 (Seite 353), sichtbar angepasst, bearbeitet (Varianten), with the following exceptions:
            MBS.3.1. -  die IPA Punktezahl (unabhängig von Alter und Geschlecht!!!), geschätzt auf gleiche oder fast gleiche Werte, wird eine homogene Zusammenstellung der Serien, der Einteilung nach Bahn, in dem entsprechenden Wettbewerb erlauben; Auftritte sind erlaubt auch nur mit einem einzelnen Teilnehmer/Wettbewerb.
            MBS.3.2. – Der Beginn des Wettbewerbes findet nur im Wasser statt; der Start im Wasser ist gültig auch im Falle der Ausführung der Wechsel beim Staffelschwimmen.
** ** die Ausschließung des oben erwähnten Starts wird erklärt durch den Bedarf jedem Teilnehmer die Möglichkeit anzubieten, so viel wie möglich zu schwimmen, ohne von der Unterstützung des Starts von Oben zu profitieren.
            MBS.3.3. – wenn es mehrere Serien zum selben IPA Wert gibt, werden Halb-Finalen oder Finalen organisiert, gemäß der Entscheidung des allgemeinen Schiedsrichters.
            MBS.3.4. – bei Wettbwerben mit Staffeln ist es erlaubt für zwei Wettbewerber sich im Wasser, auf der selben Bahn, strikt für die Zeitdauer, die notwendig ist für die Durchführung der Übergabe zu befinden (derjenige der den Wechsel übergibt/derjenige der den Wechsel übernimmt), ohne das diese Tatsache, einen ‘unfaire-play’-Eingriff darstellt.
            MBS.3.5. – die Wettbewerbe werden hauptsächlich mit den Teilnehmern (Serien) begonnen, die den kleinsten IPA wert haben, indem Serien mit einem immer größeren IPA programiert werden.
            MBS.3.6. – Das Sekretariat des Wettbewerbes wird es erlauben, in besonderen Fällen (große Anzahl an Wettbewerbern), dass jede Bahn von höchstens 2 Teilnehmern benutzt wird, die einen gleichen oder fast gleichen Wert mit dem IPA Wert der Serie/Finale haben. In solchen Situationen wird die Anzahl der Schiedsrichter entsprechend erhöht werden.
            MBS.4. -  der eigentliche Wettbewerb.
            MBS.4.1. – Die Wettbewerbe werden nur auf eine Strecke von 50 m organisiert werden (möglichst nur in  anerkannten Becken mit olympischen Maßen /bedeckt, offen). Die Wettbewerbe in Becken mit anderen Maßen sind nicht ausgeschlossen
            MBS.4.2. – Die Wettbewerbe finden nur auf einer Strecke von 50 m statt. - in individuellen Proben bei den folgenden Stilen: frei, Brust, Rücken, Schmetterling/Delphin und bei den Staffel-Proben - 4 x 50 frei und 4 x 50 gemischt in Serien organisiert gemäß dem IPA Kriterium. Eine Staffel wird aus mindestens 3 Schwimmern mit dem selben oder sehr ähnlichen IPA Wert bestehen.
            MBS.4.3. – der individuelle Wettbewerb, im Rahmen einer Serie oder Finale etc., wird gemäß der offiziellen Regeln der FINA, mit folgenden Veränderungen ablaufen:
            MBS.4.3.1. – Neben der Zeitmessung des Schwimmens auf einer Strecke von 50m (mit dem Start im Wasser) werden auch die Abläufe der Armruderungen gezählt. Diese 2 Werte werden in der Rechnung der BEST Formel eingefügt wie folgt:  BEST = aus dem Wert [ K +IPA ] (konstanter Wert  mindestens für ein Kalenderjahr) wird die Summe der Sekundenzahl, erzielt auf einer Strecke von 50m plus die Anzahl der Armruderungsabläufe abgezogen, die erhaltene Punktezahl wird die Basis für die Zusammenstellung der Rangliste darstellen– erster Platz – der Wettbewerber mit der größten Punktezahl…, der letzte Platz – der Wettbewerber mit der kleinsten Punktezahl.
            Die BEST Formel kan wie folgt ausgedrückt werden:   BEST = [ K. +IPA ] – [ Zeit+Ruderungen] = ……Punkte.        
***** ‘K’. – ist ein aleatorisch ausgewählter Wert, in den Berechnungen hinzugefügt, um die mathematische Rechnung jeder Formel zu simplifizieren. Bei den Staffel-Proben werden diese drei Werte 4 Mal kumuliert (IPA,Zeit/Sek.,Abläufe/50m) (Varianten).
MBS.4.3.2. – Die Ruderungsabläufe werden wie folgt gezählt: Bei den Proben von Frei- und Rückenschwimmen wird ein Ablauf die Ruderung von zwei alternativen Armbewegungen bedeuten; bei den Proben von Brustschwimmen und Schmetterling/Delphin wird ein Ablauf von der gleichzeitigen Ruderung beider Arme dargestellt.
MBS.4.3.3. – Die Zählung der Ruderabläufe ist die Verantwortlichkeit einer neue Gruppe von Schiedsrichtern (1-2 für jede Bahn), separat von den zeitmessenden Schiedsrichtern aufgestellt; die zählenden Schiedsrichter werden an verschiedenen Orten aufgestellt, und deren Karten werden für jede Bahn beim Sekretariat eingesammelt, wo die Berechnung der BEST Punktezahl durchgeführt wird zusammen mit dem Wert der gemessenen Zeit.
****** Die Zählung der Ruderungsabläufe kann frei (visuell) durchgeführt werden oder mit Hilfe eines mechanischen/elektronischen (?) ‘counter’s, der die Kopfzählung vereinfachen soll und mögliche Fehler vermeiden soll (Varianten).
MBS.4.3.4. - In allen Fällen (der Zeitmessung oder der Zählung der Ruderungsabläufe) werden die Sekundenbruchteile, die sich unter dem Wert 0,5 Sek. befinden, von der gemessenen Zeit abgezogen, und diejenigen die den Wert von 0,5 Sek. überschreiten, werden auf die nächst-höchste Einheit aufgerundet; dieselbe Bemerkung wird auch in den Fällen der Zählung der Ruderungsabläufen angewendet, und zwar, dass jeder halbe Ablauf (bei Freischwimmen oder Rückenschwimmen, wird die letzte Ruderung mit einem einzelnen Arm zum Endwert hinzugefügt, idem, für Brustschwimmen und Schmetterling-Schwimmen, dort wo die Hälfte einer Ruderung durchgeführt wird etc.).
MBS.5. – Bei BEST Wettbewerben werden keine Rekorde anerkannt. Die Punktezahl, der Platz in der Rangliste (in Serie, in der Finale) stellt einen augenblicklichen und symbolischen Wert für den Erfolg jedes einzelnen Teilnehmers dar (oder der Staffelschwimmmannschaft, deren Mitglied er ist).
MBS.6. – die Organisatoren der BEST Wettbewerbe können Teilnahmenormen hinsichtlich der IPA Punktezahl festlegen; diese Normen sind informativ und können den persönlichen Wunsch eines Teilnehmers am Wettbewerb teilzunehmen nicht ausschließen, unabhängig von dem IPA Wert, zu einem bestimmten Augenblick.
MBS.6.1. – Jeder Teilnehmer muss ein öffentliches Dokument besitzen, woraus hervorgehen soll, wie aus einem Sportausweis, der Name, die Adresse, das Gutachten des Arztes und, ins besondere- die IPA-Punktezahl (eventuell auch eine Liste der Leistungen bei anderen Wettbewerben).
Ich beende diesen Versuch, die Logik der Formulierung von FINA Regelungen aus dem Handbook 1998-2000  einzuhalten, mit folgendem Kommentar:
Das Schwimmen, so wie es von der FINA gefördert wird, kann neben seiner klassischen Aktivität auch die BEST Form haben; diese ist für diejenigen gedacht, die keine Ansprüche auf hohe Leistungen haben, die aber den natürlichen Wunsch eine authentische Perfektion der Bewegung im Wasser zu erzielen, haben, ein Gefühl, dass uns alle antreibt, wenn wir in dieser veränderten Umwelt – das Wasser - ankommen.
Die nächsten 2 Formeln können verwendet werden, ohne einen Fehler zu machen, um Wettbewerbe, ähnlich mit denjenigen Typ ‘masters’ zu organisieren; dadurch werden die Bedingungen des authentischen faire-plays eingehalten (a) aber vor allem die Stimulierung und Erfüllung des Wunsches mit einer perfekten Technik zu schwimmen (b)  !
ALSO:
I/Vor dem Wettbewerb
Damit die Wettbewerbsserien gleich und gerecht aufgestellt werden können,
ein wichtiges Element im Falle der Wettbewerbe, empfohlen von diesem neuen Konzept– wird jedem Schwimmer jährlich, (until 31 Dec.), -  der ‘Persönliche Gleitindices (IPA) nach einer Formel, die auf die Ausdeutung einiger Prinzipien der Hydrodynamik basiert, bzw. den Wert der Froude-Reynolds Zahl (siehe Wahlbibliographie) berechnet; die Serien werden aus Wettbewerbern zusammengestellt, die gleiche oder fast gleiche Werte dieses Indices haben (Tätigkeit, wofür das Wettbewerbssekretariat verantwortlich ist).
IPA kann wie folgt berechnet werden:
[ L.(Länge des Körpers) +  K.(100)] – [C.(Unterachselumfang) + G. (Gewicht)] = … Punkte.
II/ der eigentliche Wettbewerb auf einer Strecke von 50m
-es wird gemäß den FINA Regeln ablaufen; es muss auch als ein ‘Schönheitswettbewerb / Korrektheitswettbewerb der Sportschwimmtechnik’ verstanden werden.
Der eigentliche Wettbewerb, wird entsprechend einer Berechnung, ähnlich mit der vorherigen Formel (IPA) eingeschätzt werden können, eigentlich eine einfache mathematische Berechnung, leicht zu lösen- auch im Kopf (siehe die B.E.S.T. – the Biomechanical Efficiency Swimming Test - Formel), die nummerische Hierarchisierung der Leistungen des Schwimmers im Wasser erlaubt, abhängig von:
 - GESCHWINDIGKEIT/d.h- die Anzahl der Sekunden auf 50m   - und
                    -  LEISTUNG/d.h die Anzahl der Ruderungen auf 50m. 
(******* - man merke, dass diese zwei Richtpunkte geschätzt werden, je mehr sie einen arithmetischen-abnehmenden Sinn haben – d.h sie können mit einer originellen mathemtischen Berechnung verknüpft werden).
Mit diesen 3 auf objektiver Art festgelegten/kontrollierten Richtpunkte (IPA, Sekundenanzahl, Anzahl der Ruderungen) kann eine authentische Punktezahl berechnet werden, d.h. ein individueller Wert, der den Gegenstand der Aufstellung einer reelen Rangliste bilden kann.
Die BEST-Formel hat als Ursprung den Weisheitsgeist wiedergegeben von dem Spruch aus der Antike: ‘Festina Lente’ – der im Falle des Schwimmers durch folgenden Anweisung übersetzt werden kann:
’Schwimme mit der höchsten Geschwindigkeit– mit den wenigsten Bewegungen !!!’.
- 
Solch eine Leistung wird eine richtige Schwimmtechnik benötigen!
Jedem Wettbewerber kann der Wert seiner Leistung gemäß der BEST-Formel berechnet werden: ‘The Biomechanical Efficiency Swimming Test’ :
d.h.– BEST = aus Konstante [K. + IPA ] – [ Sekundenazahl+ Anzahl der Ruderungen/ 50m ] = …Punkte.
Dieses theoretische Projekt wurde praktisch experimentiert mit bedeutenden Ergebnisse (a); es wurde von der Methodischen Kommission der Rumänischen Schwimmvereins angenommen (B) und vom Technischen Kollektiv zur Vorbereitung der olympischen Mannschaft akzeptiert (C)( siehe - Camelia Potec, u.a., Forscher. Laura Ghilik, Trainer Doina Sava u.a), idem – vom zentrum für Sportforschung Rumänien (d)(siehe Bibliographie) und von anderen Personen, deren es gelegentlich vorgeführt wurde (z. Bsp. – Lic. J.O. Mora/FINA Hororary life president, Scot Riewald, Russel mcKinon, Ruth Rosano, Sandra Roberts; es gab auch die kategorische Ablehung, z. Bsp., durch Herrn Cassidy/Marathonläufer…,, , aber, leider muss ich sagen, dass es auch ein sehr großes Desinteresse gibt – was meiner Meinung nach einen Widerstand gegenüber dem Neuen darstellt, eine Form des Opportunismus, die fast normal ist in unserer Gesellschaft.
Ich kehre wieder mit diesem Projekt In der Perspektive der FINA Jahrhundertfeier und ich hoffe, dass es ihr Interesse weckt, vielleicht auch Ihre Sympathie. Ich erwarte Ihre Meinung und hoffe, dass sie konstrultiv sein wird. Das mag vielleicht nicht sehr bescheiden klingen– aber ich versichere Sie, dass mein Projekt eine Neuigkeit darstellt, die es verdient berücksichtigt zu werden.
Argumentation einiger Sichtpunkte bezüglich dem BEST-Projekt :
die aktuellen Schwimmleistungen, sind für die gewöhnlichen Menschen, zu hoch, schwer zu erreichen; die Rekorde, werden in letzter Zeit immer seltener übertroffen (!) und viele der Sympathisanten, Anfänger geben auf, hauptsächlich aus diesen zwei Gründen:
            Erster – die Schwierigkeit, sich den strengen Vorbereitungen in der veränderten Umwelt – das Wasser – zu unterwerfen, was mindestens –5 Stunden pro Tag allgemeine Vorbereitung und spezielle Vorberetung auf hoher Ebene bedeutet; die Menschen haben nicht mehr so viel Zeit das Schwimmen auszuüben, so wie es vor 100 Jahren konzipiert wurde, genauso haben die Menschen, die Jugendlichen, leider nicht mehr das Interesse Energie und Zeit ‘zu opfern’, wissend, dass letztendlich, deren Leistungen mittelmäßig sein werden ….
            Zweiter– man merkt, auf persönlicher, individueller Ebene, dass es sehr schwer ist absolut korrekt + behrerschbar die Technik der 4 Prozeduren (oder nur einer davon…) zu lernen, verglichen mit der höchsten Anstrengung (!), zur gegebenen Zeit (!!) und in der Weise, die von der Perfektion der Elite verlangt wird(!!!)
die Grenzen der Anstrengung und der biometrischen Abilität der neuen Rekorde setzen eine sehr erhöhte Leistung voraus; die Beginner lernen zu schwimmen, schaffen es aber nicht, oder sehr schwer, das zu erreichen, was wir alle korrekte Technik, Meisterschaft, Bewegungsperfektion nennen. Alle ca. 30 Sportschwimmproben mit ihren Leistungen (Welt, olympisch, national etc) sind nur für eine kleine Gruppe Unseresgleichen greifbar, eine ‘Elite’ worauf wir alle sehr stolz sind (!) aber, die als jede ‘Elite’, und das ist gut zu wissen, und die Statistiken beweisen es, -  aus einer riesiegen Masse von Verzichten und Verdrängungen stammt…….
            So etwas sollte eigentlich vermieden werden ( keine ‘unglücklichen Helden’ zu haben…)  und ich bin nicht sicher, ob die klassische Organisierung, in einer nahen Zukunft, alleine, diese Schwierigkeit entfernen werden kann?!
Vom technischen Sichtpunkt hat das neue Konzept einige Instrumente, wodurch es in die Praxis umgesetzt werden kann:
Um die Einführung dieses neuen Wettbewerbs- und Trainingssystems durchzuführen wäre eine Aufzählung von Argumenten notwendig, die letztendlich die wahre Größe dieses Projektes hervorbringen wird:
  (        1)  Eine objektive Gleichstellung zwischen den Wettbewerbern ( so werden die Wettbewerbe zwischen Teilnehmern mit verschiedenen somatischen Gewichten vermieden; bei Kämpfen, Box, Judo gibt es solch ein Interesse – die Kategorien, z. Bsp.…) und für dieses Aspekt, verlangt mein neues Konzept, dass jeder Schwimmer jährlich getestet wird, um seinen ‘Persönlichen Gletindices’ (IPA) zu berechnen, dessen konstanter Wert uns erlauben wird die Wettbewerbsserien unter fast perfekt gleichen Bedingungen zwischen den Wettbewerbern zu organisieren ( es ist möglich, in der Zukunft, dass die Serien zusammengestellt werden ,ohne dass Alter oder Geschlechtsunterschiede berücksichtigt werden, wenn es gleiche Werte dieses Inidces gibt…….). IPA, hat einen Korrespondenten auch in anderen  Sportdisziplinen und es wird in spezifischen Formen getroffen, in denen der wissenschaftliche Ansatz Bestandteil des Konzeptes für die Vorbereitung von hoher Leistung ist (Kanoe, Radfahren, Bob u.a).
Ich wiederhole mich– so kann dieser Wert berechnet werden, ähnlich wie eine persönliche, gewöhnliche ‘Bankkarte:
- aus der Länge des Körpers in auf dem Bauch liegender-ausgestreckter Lage, mit den Armen und Beinen perfekt ausgestreckt /siehe den Begriff ‘Liegen auf der Brust’ (* mit den Schultern so nah wie möglich an den Ohren +mit den Füßen in stark ausgeprägter Biegung) erhält man einen stabilen, konstanten Wert, zumindest für ein Kalenderjahr, Wert ausgedrückt in cim (L), zu diesem Wert wird Konstante K. (100 Punkte) hinzugefüt; aus diesem Wert (L+K) wird die Centimeterzahl, die beim Unterachselumfang, bei tiefem Ausatmen, gemessen wurde (C) addiert mit der Anzahl der Kilogramme des Körpers (G), abgezogen
Gemäß den Gesetzen der Hydrodynamik (siehe die Froude Zahl, Reynolds, die Schiffbauer haben einen Spruch - ‘die Länge rennt…’), der frontale Widerstand des Wassers, wird hauptsächlich von der Größe des gesunkenen Körpers gegeben (hier sind die Kilogramme/K verantwortlich) und von der Kleinigkeit des frontalen Plans, worauf das Wasser stoßen würde bei der Beförderung des Körpers (frontaler Widerstand kann vom Wert des Unterachselumfangs gegeben werden, das absichtlich in einer kleinen Form ausgewählt wurde, die ihrerseits, eine Grenze darstellt, die berücksichtigt werden kann /C).
Es ist klar, dass diese zwei Richtpunkte (G undC) kleine Werte haben – der Rest nach dem Abziehen ihrer Summe aus L+K (stabil) wird einen größeren Wert haben und wird also eine bessere Fähigkeit im Wasser zu liegen und sich fortzubewegen ausdrücken;
Hier der mathematische Ausdruck dieser Formel
‘IPA = [L.+K.] – [G +C] = …. Punkte’, gültig für eine Dauer von mindestens einem (1) Jahr.
(          2) Ein klassischer Wettbewerb nur auf einer Strecke von 50m, ist eine kurze aber wertvolle Strecke aus Sichtpunkt der korrekten Technik und der Höchstgeschwindigkeit. Diese erlaubt vielen sich bestens zu konzentrieren, um so schnell wie möglich zu schwimmen, korrekt und ohne Fehler. (*eine Besonderheit dieser Wettbewerbe mit Proben auf Strecken von 50m für jedes technische Verfahren aus den 4 bekannten Proben- der Start wird im Wasser stattfinden /um so viele Armruderungen wie möglich zu erlauben (Varianten).
(          3) Der eigentliche Wettbewerb:sobald die Serien/die Serie gemäß dem IPA Wert zusammengestellt wurden, werden die Wettbewerber, unter den vom FINA Protokoll verlangten Bedingungen, starten, aber außer den Schiedsrichtern, die wir alle kennen, wird eine neue Gruppe von Schiedsrichtern erscheinen; diese werden die Anzahl der Abläufe der Armruderungen zählen, für jede einzelne Bahn, für jeden einzelnen Wettbewerber (*für diese wird ein Gerät, ein ‘counter’ ideal-notwendig sein, der die Anzahl der Ruderungen entweder manuell-mechanisch, oder, warum nicht, elektronisch registriert). Am Ende der Probe (50m) wird es also 3 objektive Werte geben, die in einer einfachen Rechenformel eingefügt werden, nachdem die Wettbewerbskartei zum Sekretariat abgegeben werden kann.
            Ich wiederhole – bei jeder Bahn, werden diejenigen, die die Kartei mit den Wettbewerbsergebnissen zusammenstellen oder das Sekretariat des Wettbewerbs, die Rechnung der BEST-Formel anwenden, d.h.: - aus Konstante ‘IPA’ wird die Summe der Anzahl der gewöhnlich gezählten Sekunden addiert mit der Anzahl derAbläufe der Ruderungen abgezogen; Hier die BEST-Formel: [ K. + IPA ] – [Sekunden + Abläufe/ 50m] = …. Punkte;
diese Summe, Addierung von verschiedenen Werten, kann trotzdem aus mathematischen Sichtpunkt angenommen werden (wir addieren ‘Äpfeln’ mit ‘Birnen’ = Früchte!) denn sowohl die Anzahl der Sekunden als auch die Anzahl der Ruderungen haben einen abnehmenden Sinn, wenn der Wettbewerber in der erwähnten Schwimmart hineinpasst, d.h. [ ‘die höchste Geschwindigkeit mit den wenigsten Bewegungen!!!’], ein System das nicht durchgeführt werden kann, ist leicht zu erkennen, nur zusammen mit der korrekten Schwimmtechnik und von hier dann auch der Gefallen an solchen Wettbewerben teilzunehmen.
Also:  je kleiner die Summe aus der Addierung der Sekunden mit der Anzahl der Abläufe, desto größer ist der übergebliebene Rest durch Subtrahieren aus der IPA.Konstante und also der erhaltene Wert kann den Gegenstand der Zusammenstellung der Rangliste einer Serie, dann einer Finale der Probe bilden, usw.
Die erzielte Punktezahl kann nicht als Rekord angenommen werden, es stellt einen augenblicklichen, persönlichen Wert dar, der, eigentlich, die Leistung des Schwimmers anzeigt, also seine Fähigkeit ‘so schnell wie möglich, durch wenigere Bewegungen’ zu schwimmen – siehe Korrespondent beim Schwimmen des Spruches ‘festina lente’. (* bei den Stilen ‘frei’ und ‘Rücken’ – wird ein Ablauf 2 alternative Ruderbewegungen darstellen, bei ‘Brustschwimmen’ und ‘Delphin’ – ist ein Ablauf eine einzige gleichzeitige Ruderung).
Aus diesen Gründen schlage ich dieses neue Verfahren der Ausübung+Oragnisierung des Sportschwimmens vor– die ‘masters’-Form. Mein neues Konzept stützt sich auf meine Erfahrung von ca.  60 jahren am Rande des Beckens (entweder als Sportler/ in 1955 – 1.06,10 bei 100m Delphin, Rostock, ehemalige-DDR, oder später als Trainer / ehemaliger Head Coach des Rumänischen Schwimmvereins zwischen1980-1985, als wir, die Rumänen den ersten und einzigen Weltrekord beim Schwimmen –50 m frei geschafft haben. Tamara Costache 0.25,38 bei CM Madrid 1986 – siehe angehägte CV).
Das neue Konzept kann auch als Vorbereitungsmethode verwendet werden. Es wurde von unseren Trainern angenommen und insbesondere vom technischen Kollektiv, der die olympische Mannschaft vorbereitet – aber ich habe es nicht geschafft die Üffentlichkeiten zu überzeugen, diese Art des Wettbewerbs in Praxis umzusetzen. Warscheinlich ist es auch meine schuld, da ich nicht direkt gekämpft habe und ich es vorgezogen habe, dass die Ideen dieses Konzeptessich von alleine durchsetzen …, was, ich zugeben muss, viel schwieriger ist.
 (         4) Da es sich nicht um Ziele von Welt- oder olympischer Bedeutung handelt, sondern um persönliche oder lokale Ziele (ohne auch Organisierungen, in der Zukunft, auf nationaler oder internationaler Ebene auszuschließen …) – kann die Neigung vieler, Drogen zu verwenden unterdrückt werden (dopping/faire-play), da es nicht um höchste Anstrengungen als Intensität oder Volumen geht, mit großem Einfluss auf das Publikum und Mass-media.
 (         5)  Wirtschaftlich-materiell Betrachtungen:
A/ in dieses neue System erscheinen die ‘zählenden’ Schiedsrichter (mind. einer/Bahn), Jeder ausgerüstet mit einem ‘counter’. Für diese werden Budget- und Zubehörrechnungen durchgeführt.
Der ‘Counter’ – wird zu einem neuen Zubehör beim Schwimmen, es gibt also die Möglichkeit, dass ein Unternehmer ihn herstellt und fürs Schwimmen zur Verfügugn stellt (natürlich mit dem entsprechenden Umsatz).
B/ Warscheinlich wird die wachsenden Anzahl der Sympatisanten dieser neuen Art von Wettbewerben dazu führen, dass neue Schwimmbecken gebaut werden müssen, und es gibt wiederum die Möglichkeit, dass mehrere Unternehmer ideale Programme beginnen, natürlich mit dem entsprechenden Umsatz.
C/ da es um mehrere Schwimmer geht, kann eventuell eine größere Anzahl an Zubehör und persönliche Metarialien, die mit der Ausübung dieser Sportart notwendig sein.


4 comments:

Anonymous said...

good day swimmingpedia.blogspot.com owner discovered your blog via Google but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have discovered site which offer to dramatically increase traffic to your site http://traffic-for-your-website.com they claim they managed to get close to 4000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my website. Hope this helps :) They offer best services to increase website traffic at this website http://traffic-for-your-website.com
To your success James

Anonymous said...

hey despre-inot.blogspot.com admin discovered your website via search engine but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have found website which offer to dramatically increase traffic to your site http://traffic-for-your-website.com they claim they managed to get close to 4000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my blog. Hope this helps :) They offer most cost effective services to increase website traffic at this website http://traffic-for-your-website.com
To your success James

Anonymous said...

… Unbelievable , but I just found software which can do all hard work promoting your swimmingpedia.blogspot.com website on complete autopilot - building backlinks and getting your website on top of Google and other search engines 1st pages, so your site finally can get laser targeted qualified traffic, and so you can get lot more visitors for your website.

YEP, that’s right, there’s this little known website which shows you how to get to the top 10 of Google and other search engines guaranteed.

I used it and in just 7 days… got floods of traffic to my site...

…Well check out the incredible results for yourself -
http://autopilot-traffic-software.com

I’m not trying to be rude here, but I believe when you find something that finally works you should share it…

…so that’s what I’m doing today, sharing it with you:

http://autopilot-traffic-software.com

Take care - your friend George

Anonymous said...

… Unbelievable , but I just found software which can do all hard work promoting your despre-inot.blogspot.com website on complete autopilot - building backlinks and getting your website on top of Google and other search engines 1st pages, so your site finally can get laser targeted qualified traffic, and so you can get lot more visitors for your website.

YEP, that’s right, there’s this little known website which shows you how to get to the top 10 of Google and other search engines guaranteed.

I used it and in just 7 days… got floods of traffic to my site...

…Well check out the incredible results for yourself -
http://autopilot-traffic-software.com

I’m not trying to be rude here, but I believe when you find something that finally works you should share it…

…so that’s what I’m doing today, sharing it with you:

http://autopilot-traffic-software.com

Take care - your friend George