Saturday, May 7, 2011

Un robot antrenor sau un antrenor robot ....?

FINIS Circuit Trainer

The FINIS Circuit Trainer is an indispensable training tool. Having an audio based timing device to organize and measure the progress of everyday workouts is critical in taking athletes to that next level. As one of the most versatile pieces of technical fitness equipment on the market, the uses of the FINIS Circuit Trainer are limited only by one’s imagination.
-- Regulates rest and exercise periods on easy-to-read display.
-- Adjustable horn blasts give audible cue to switch to next workout station.
-- Program time periods to count down from 5 seconds to 20 minutes.
-- Program up to 99 specific workout cycles, or simply run the unit forever!
-- Includes special ‘half-way’ function for lateral exercises.
-- Great for sprint workouts in soccer, football, rugby, and basketball.
-- Volume can be adjusted on unit or be sent to external speakers.
-- Powered by two 9-volt batteries (not included) for 240 continuous hours of operation.
-- Water resistant finish makes it perfect for all environments – gym, track, pool, or even your home garage
The FINIS Circuit Trainer is ideal for group dry-land, gym, and water sessions as it permits the instructor to be free from any logistical calculations surrounding a set, allowing them to direct their full attention towards what matters - their athletes.
In addition to enhancing instructor awareness, the FINIS Circuit Trainer’s accurate, distinct, and blaring audio alert enables the instructor to measure the progress of the task at hand. The timed alerts notify the individual of any breakdown in performance.
If organized and performed correctly, circuit training will increase muscle strength, build endurance, and tone the body. The FINIS Circuit Trainer makes it possible for athletes and fitness experts to eliminate the dreaded gap between training and performance.
Click here for downloadable instructions.List Price: US $129.99 Special: US $105.99
Availability: In Stock
Code: ETRAINERView Larger Picture or Video Cli

Traducere din Engleză în Română

Finis Circuit Trainer

Finis Circuit Trainer este un instrument indispensabil de formare. Având un dispozitiv audio de sincronizare bazate pe organizeze şi să măsoare progresul antrenamente de zi cu zi este critic în luarea sportivi la urmatorul nivel. Ca unul dintre cele mai versatile de echipamente de fitness tehnice de pe piaţă, utilizări ale Circuit Finis Trainer sunt limitate doar de imaginatia cuiva.

- Regleaza şi perioadele de odihnă exercita pe uşor de citit.
- reglabil explozii corn da tac sonoră pentru a comuta la staţia de antrenament următor.
- Programul de perioade de timp pentru a conta în jos la 5 secunde la 20 de minute.
- Programul de până la 99 de cicluri de antrenament specifice, sau pur şi simplu rulaţi unitate pentru totdeauna!
- Include o funcţie specială "jumătate de drum" pentru exerciţii laterale.
- Mare pentru antrenamente sprint în fotbal, fotbal, rugby, baschet şi.
- Volumul poate fi reglat pe unitate sau să fie trimise la difuzoare externe.
- Realizat de două baterii de 9 V (nu sunt incluse), pentru 240 de ore in continuu de funcţionare.
- finisaj rezistent la apa îl face perfect pentru toate mediile - sală de gimnastică, cale, piscina, garaj sau chiar casa ta

Finis Circuit Trainer este ideal pentru grup uscat-teren, sală de gimnastică, şi de sesiuni de apă, deoarece permite instructor să fie libere de orice calcule logistice din jur un set, permiţându-le acorde o atenţie deplină faţă de ceea ce contează - sportivi lor.

În plus faţă de creşterea gradului de conştientizare instructor, Finis Circuit formatorului de alertă precise, distincte, şi blaring audio permite instructor pentru a măsura progresele înregistrate de sarcina la îndemână. alerte cronometrat notifica individual al unui defalcare în performanţă.

În cazul în care a organizat şi efectuat în mod corect, circuitul de formare va creste forta musculara, a construi rezistenta, si tonifica corpul. Finis Circuit Trainer face posibilă pentru sportivi şi experţi de fitness pentru a elimina decalajul dintre temut de formare şi de performanţă..... sper ca-ti intzeles.....

No comments: